Tư vấn di chúc: Lập di chúc thừa kế - Luật sư Apolat Legal

Dịch vụ

Tư vấn lập di chúc thừa kế như thế nào?

Việc lập di chúc là một trong những thủ tục pháp lý giúp hạn chế những tranh chấp xảy ra liên quan đến tài sản của người chết để lại. Do đó, những vấn đề liên quan đến việc tư vấn di chúc hợp pháp luôn được nhiều người quan tâm. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng Apolat Legal điểm qua một số thông tin liên quan đến việc tư vấn lập di chúc cần biết.

Tư vấn thừa kế theo di chúc
Tư vấn lập di chúc thừa kế

1. Ai có quyền lập di chúc? Di chúc như thế nào là hợp lệ?

Căn cứ theo quy định của Bộ luật Dân sự, những đối tượng có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình sau khi chết bao gồm:

 • Người ở độ tuổi thành niên thỏa mãn tất cả các điều kiện theo quy định của Bộ luật dân sự, có quyền được lập di chúc hợp pháp. Người lập di chúc phải trong trạng thái minh mẫn và sáng suốt, không bị đe dọa, cưỡng ép hay lừa dối.
 • Nếu có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ về việc lập di chúc thì các đối tượng từ 15 đến 18 tuổi cũng có quyền được lập di chúc hợp pháp.

Theo quy định tại Điều 630 Bộ luật dân sự năm 2015, di chúc hợp lệ phải thỏa mãn đủ các điều kiện như sau:

“Điều 630. Di chúc hợp pháp

1. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép;

b) Nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.

2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp, nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn năm ngày, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực.”

Di chúc như thế nào được coi là hợp lệ
Di chúc như thế nào được coi là hợp lệ

2. Nội dung, hình thức của di chúc

Tư vấn di chúc về vấn đề nội dung, theo quy định của pháp luật, một bản di chúc hợp pháp cần phải có đầy đủ các nội dung như sau:

 • Thời gian: Ngày, tháng, năm di chúc được thành lập.
 • Họ tên và địa chỉ thường trú của cá nhân thành lập di chúc.
 • Họ tên và địa chỉ cơ quan, thường trú của người, tổ chức được thừa hưởng di sản.
 • Di sản để lại và nơi có di sản.

Lưu ý: Khi thực hiện thành lập di chúc, bạn cần chú ý một số điều như sau:

 • Không được viết tắt hay viết bằng ký hiệu trong bản di chúc. Nếu di chúc có nhiều trang thì phải ghi số thứ tự cho từng trang, đồng thời có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.
 • Nếu di chúc có sự sửa chữa hay tẩy xóa, người lập di chúc hoặc người chứng kiến phải ký tên, điểm chỉ ở vị trí bên cạnh chỗ sửa chữa, tẩy xóa.

Hiện nay có 2 loại di chúc thường được sử dụng, bao gồm Di chúc miệng và Di chúc bằng văn bản. Cụ thể như sau:

Dựa vào việc có người làm chứng hoặc có chứng thực hay không, di chúc bằng văn bản được chia ra làm 4 loại:

 • Di chúc bằng văn bản có nhân chứng.
 • Di chúc bằng văn bản không có nhân chứng.
 • Di chúc bằng văn bản có chứng thực.
 • Di chúc bằng văn bản có công chứng.

Di chúc miệng hay di chúc thành lập bằng lời nói sẽ được công nhận là hợp pháp trong trường hợp sau:

 • Tính mạng của một người đang bị đe dọa và không có đủ điều kiện để thành lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc bằng lời nói.
 • Sau thời hạn 3 tháng kể từ khi di chúc miệng được thành lập mà người lập di chúc vẫn còn sống trong tình trạng minh mẫn và sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên sẽ không còn được công nhận.
Nội dung và hình thức của di chúc
Nội dung và hình thức của di chúc

3. Quy định của pháp luật về việc lập di chúc

Liên quan đến việc tư vấn di chúc, Apolat Legal sẽ cung cấp cho bạn một số quy định, điều kiện của pháp luật về việc thành lập di chúc như sau:

3.1. Cơ quan, thẩm quyền làm chứng di chúc

Việc làm chứng di chúc thuộc thẩm quyền của Cơ quan công chứng hoặc Ủy ban nhân dân các cấp xã, phường, thị trấn.

3.2. Hồ sơ

 • Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc các loại giấy tờ chứng minh pháp lý khác (hộ chiếu, giấy chứng nhận công nhân viên quốc phòng, giấy kiểm tra tạm thời, chứng minh sĩ quan) còn hạn sử dụng, hộ khẩu hoặc giấy xác nhận địa chỉ thường trú của đối tượng lập di chúc.
 • Giấy tờ, tài liệu hợp lệ chứng minh quyền sở hữu và quyền tài sản thừa kế (bản chính)
 • Giấy tờ chứng minh tài sản chung hoặc tài sản riêng căn cứ theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình.
 • Giấy tờ khám sức khỏe của đối tượng lập di chúc (được cấp bởi bệnh viện hoặc Trung tâm y tế cấp quận, huyện)
Hồ sơ cần chuẩn bị
Hồ sơ cần chuẩn bị

3.3. Thủ tục

 • Người lập di chúc sẽ tiến hành công bố các nội dung có trong bản di chúc trước mặt người làm chứng là công tố viên hoặc người có thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các cấp xã, phường, thị trấn. Công tố viên và người có thẩm quyền chứng thực cần ghi chép lại các nội dung mà bản di chúc công bố. Người lập di chúc sau đó sẽ tiến hành điểm chỉ vào bản di chúc nếu đã xác nhận bản di chúc có tính chính xác tuyệt đối, đồng thời thể hiện được ý chí của người lập. Công tố viên hoặc người có thẩm quyền sẽ chứng thực vào bản di chúc.
 • Trong trường hợp người lập di chúc không thể nghe hay đọc được bản di chúc, không có khả năng ký hay điểm chỉ thì có thể nhờ người làm chứng. Người này sẽ tiến hành ký xác nhận trước sự chứng kiến của công tố viên hoặc người có thẩm quyền từ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Công tố viên hoặc người có thẩm quyền sẽ chứng thực bản di chúc trước mặt người lập di chúc và người làm chứng di chúc.

3.4. Hiệu lực

Di chúc được xem là có hiệu lực kể từ thời điểm mở thừa kế, và không được công nhận có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp như sau:

 • Người có quyền thừa kế theo di chúc chết trước hoặc cùng một thời điểm với người lập di chúc.
 • Cơ quan, tổ chức có quyền thừa kế tài sản theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Trong trường hợp có nhiều người thừa kế, hoặc nhiều cơ quan, tổ chức cùng có quyền thừa kế, mà một trong số những cá nhân, cơ quan hay tổ chức này không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì các phần di chúc có liên quan đến những cá nhân, cơ quan, tổ chức này sẽ bị xem là không còn hiệu lực.

 • Di chúc không có hiệu lực nếu di sản để lại không còn tồn tại trong thời điểm mở thừa kế. Trong trường hợp chỉ còn một phần thì phần di chúc liên quan đến khối tài sản còn lại này vẫn có hiệu lực.
 • Nếu một trong các phần của di chúc bị coi là bất hợp pháp, nhưng không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ duy nhất phần di chúc này không có hiệu lực.
 • Trường hợp một người để lại nhiều bản di chúc cho một phần tài sản thì bản di chúc cuối cùng sẽ được xem là có hiệu lực.
Hiệu lực của di chúc hợp pháp
Hiệu lực của di chúc hợp pháp

4. Dịch vụ tư vấn soạn thảo di chúc uy tín tại TPHCM

Quy trình, thủ tục thành lập di chúc tuy không quá phức tạp, nhưng liên quan đến khá nhiều các điều luật và quy định hiện hành. Do đó, nếu không có đủ kiến thức chuyên môn, bản di chúc có thể sẽ bị coi là bất hợp pháp và không có hiệu lực. Chính vì vậy, bạn có thể nhờ đến sự hỗ trợ của các cơ quan tư vấn pháp lý để nhanh chóng giải quyết vấn đề này.

Apolat Legal là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý nói riêng và tư vấn soạn thảo di chúc nói chung. Khi sử dụng dịch vụ tại Apolat Legal, chúng tôi cam kết tất cả những điều sau đây:

 • Chi phí dịch vụ phù hợp so với nhiều cơ quan, đơn vị khác
 • Quy trình làm việc nhanh chóng, đảm bảo tiến độ được đề ra. Tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng tất cả những vấn đề liên quan đến quy định của pháp luật.
 • Hỗ trợ soạn thảo di chúc dựa trên ý chí và mong muốn của khách hàng
 • Thay mặt khách hàng liên hệ các cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục công chứng để chứng thực bản di chúc.

Hy vọng bài viết tư vấn di chúc của Apolat Legal trên đây đã giúp bạn hiểu hơn về vấn đề này. Nếu còn bất cứ điều gì thắc mắc liên quan đến việc thành lập di chúc cũng như tính hợp pháp của di chúc, đừng quên liên hệ với Apolat Legal để được tư vấn và hỗ trợ thông tin đầy đủ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 • HCM: Tầng 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh.
 • HN: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 • Phone: 0911 357 447
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Website: apolatlegal.com

Tham khảo các bài viết liên quan đến tư vấn di chúc

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Giải quyết tranh chấp. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Giải quyết tranh chấp và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.