Dịch vụ

Lao Động

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và tư vấn hiệu quả để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các vấn đề liên quan đến nhân sự, lao động. Đối với người sử dụng lao động hiện nay, quản lý đội ngũ lao động, đặc biệt là đội ngũ lao động quốc tế, đòi hỏi tuân thủ luật lao động và chính sách việc làm ở địa phương, song song với các quy định thay đổi nhanh chóng, giải quyết nhu cầu ngày càng tăng và sự di chuyển nhân tài một cách nhanh chóng qua biên giới các nước. Thực tế toàn cầu hoá cũng có nghĩa là doanh nghiệp cần phát triển cho mình các chiến lược để giữ chân nhân viên giỏi, có tiềm năng cao, đặc biệt là trong quá trình tái tổ chức và chia tách. Để đạt được các mục tiêu này, người sử dụng lao động phải luôn cập nhật về xu hướng việc làm mới nhất trong các lĩnh vực như tái cơ cấu lao động, cơ chế khen thưởng, lao động và nhân quyền.

Trong bối cảnh đó, chúng tôi luôn chủ động cung cấp cho khách hàng:

 • Tư vấn về giải thích và áp dụng luật lao động Việt Nam;
 • Tư vấn soạn thảo và tham gia đàm phán hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và nội quy lao động;
 • Tư vấn về việc soạn thảo và hoàn thiện thủ tục nội bộ của doanh nghiệp và các quy định liên quan đến quản lý nhân viên;
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục kỷ luật nhân viên và trách nhiệm vật chất;
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục trợ cấp, bảo hiểm cho người lao động khi chấm dứt quan hệ lao động;
 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các giải quyết tranh chấp lao động;
 • Tư vấn về điều kiện, trình tự, thủ tục tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài, soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tư vấn về thủ tục tạm trú, tiền lương, thuế thu nhập và chuyển tiền ra nước ngoài của người lao động nước ngoài;
 • Tư vấn về luật pháp và thông lệ liên quan đến việc đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài.

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.