Apolat Legal

Tổng quan

Khác với hệ thống luật pháp trên thế giới, trong hệ thống luật pháp Việt Nam, khoảng cách giữa luật pháp và thực tiễn áp dụng pháp luật là tương đối lớn. Vấn đề này đòi hỏi luật sư ở Việt Nam phải hiểu luật pháp và nắm bắt chính sách quản lý (bằng văn bản hoặc không bằng văn bản) của Nhà nước Việt Nam. Chúng tôi có những luật sư và luật gia có kỹ năng, kinh nghiệm nhiều năm và có thể đánh giá rủi ro pháp lý cho khách hàng tại Việt Nam và cung cấp các giải pháp thực tế nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu đến mức tối đa các rủi ro đó.

Thị trường toàn cầu ngày nay không đơn giản chỉ là có văn phòng tại các thành phố quan trọng trên thế giới. Đối với chúng tôi, điều đó còn có nghĩa là sự kết hợp các nguồn lực quốc tế và chuyên môn của ngành để làm việc trực tiếp qua các giao dịch xuyên biên giới trên các thị trường và khu vực quan trọng đối với khách hàng của chúng tôi.

Về chúng tôi

Apolat Legal là công ty luật có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh. Kinh nghiệm, sự am hiểu sâu sắc về pháp luật và văn hoá Việt Nam cùng với các luật sư có năng lực cao của chúng tôi giúp khách hàng tự tin trong bất kỳ vấn đề pháp lý nào mình gặp phải. Bằng cách gắn bó sâu sắc với khách hàng của mình trong mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày, chúng tôi dự liệu những gì họ muốn, cung cấp những gì họ cần và giúp khách hàng đạt được lợi ích mà mình mong muốn.

Apolat Legal trong thập kỷ tới là đối tác pháp lý hàng đầu của các doanh nghiệp tầm trung với các cam kết về sự chính trực, thấu hiểu và không ngừng đổi mới. Đây sẽ là bước đệm cho tương lai dẫn đầu thị trường pháp lý tại Việt Nam.

Trách nhiệm xã hội

Là thành viên tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi được công nhận vì quan điểm tiến bộ và táo bạo của chúng tôi trong việc áp dụng các sáng kiến mới và chúng tôi luôn coi trọng trách nhiệm đó. Apolat Legal tích cực tham gia vào việc hỗ trợ các tổ chức từ thiện địa phương, trường học, các sự kiện văn hoá, các sự kiện thể thao, và tìm cách góp phần vào thành công của người khác.

Quy tắc đạo đức và ứng xử

Quy tắc ứng xử mà Apolat Legal vạch ra là các tiêu chuẩn về hành vi đạo đức đang được công ty áp dụng. Bộ Quy tắc ứng xử này được áp dụng cho tất cả các luật sư cộng sự và nhân viên của Apolat Legal, bất kể chức danh hay vị trí. Đây cũng chính là kim chỉ Nam cho mọi hành động và cách ứng xử khi làm việc tại Apolat Legal. Nó nêu ra các nguyên tắc đạo đức cơ bản, đồng thời làm nổi bậc các phẩm chất tốt hiện có. Từ đó giúp các luật sư cộng sự và nhân viên có thể hiểu và duy trì.

Đối với Khách hàng: Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành đối tác chiến lược của khách hàng và cung cấp các dịch vụ đáng tin cậythực tiễn và có khả năng tùy chỉnh phù hợp để tối đa hóa mọi cơ hội tiềm năng cho khách hàng.

Đối với Nhân sự: Tài sản của doanh nghiệp chính là trí tuệ của nhân sự. Apolat Legal luôn đặt yếu tố “con người” lên hàng đầu, nỗ lực mang đến cuộc sống tốt đẹp và tạo môi trường để mỗi thành viên phát triển một cách toàn diện.

Trách nhiệm xã hội

Là thành viên tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi được công nhận vì quan điểm tiến bộ và táo bạo của chúng tôi trong việc áp dụng các sáng kiến mới và chúng tôi luôn coi trọng trách nhiệm đó. Apolat Legal tích cực tham gia vào việc hỗ trợ các tổ chức từ thiện địa phương, trường học, các sự kiện văn hoá, các sự kiện thể thao, và tìm cách góp phần vào thành công của người khác.

Quy tắc đạo đức và ứng xử

Quy tắc ứng xử mà Apolat Legal vạch ra là các tiêu chuẩn về hành vi đạo đức đang được công ty áp dụng. Bộ Quy tắc ứng xử này được áp dụng cho tất cả các luật sư cộng sự và nhân viên của Apolat Legal, bất kể chức danh hay vị trí. Đây cũng chính là kim chỉ Nam cho mọi hành động và cách ứng xử khi làm việc tại Apolat Legal. Nó nêu ra các nguyên tắc đạo đức cơ bản, đồng thời làm nổi bậc các phẩm chất tốt hiện có. Từ đó giúp các luật sư cộng sự và nhân viên có thể hiểu và duy trì.

Văn hóa Apolat sẽ được thể hiện trong 5 khía cạnh căn bản:

  • với khách hàng: tận tâm và chuyên nghiệp.
  • với đồng nghiệp: đoàn kết, đa dạng, hỗ trợ, tin tưởng.
  • với môi trường làm việc: cởi mở và tôn trọng sự khác biệt.
  • với công việc: tập trung, quyết tâm, tham vọng và chủ động tạo ra kết quả.
  • với cộng đồng: trách nhiệm và tôn trọng sự đa dạng.

trách nhiệm xã hội

Là thành viên tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi được công nhận vì quan điểm tiến bộ và táo bạo của chúng tôi trong việc áp dụng các sáng kiến mới và chúng tôi luôn coi trọng trách nhiệm đó. Apolat Legal tích cực tham gia vào việc hỗ trợ các tổ chức từ thiện địa phương, trường học, các sự kiện văn hoá, các sự kiện thể thao, và tìm cách góp phần vào thành công của người khác.

quy tắc đạo đức và ứng xử

Quy tắc ứng xử mà Apolat Legal vạch ra là các tiêu chuẩn về hành vi đạo đức đang được công ty áp dụng. Bộ Quy tắc ứng xử này được áp dụng cho tất cả các luật sư cộng sự và nhân viên của Apolat Legal, bất kể chức danh hay vị trí. Đây cũng chính là kim chỉ Nam cho mọi hành động và cách ứng xử khi làm việc tại Apolat Legal. Nó nêu ra các nguyên tắc đạo đức cơ bản, đồng thời làm nổi bậc các phẩm chất tốt hiện có. Từ đó giúp các luật sư cộng sự và nhân viên có thể hiểu và duy trì.