Hợp Tác Quốc Tế

Home / Hợp Tác Quốc Tế

Với định hướng trở thành một công ty luật thương mại thấu hiểu thị trường bản địa nhưng có khả năng cung cấp dịch vụ mang chuẩn mực quốc tế, Apolat Legal đã nỗ lực mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối với các tổ chức, hiệp hội trong khu vực và thế giới.

Apolat Legal chính thức trở thành thành viên độc quyền của MSI Global Alliance (MSI) tại Việt Nam.

MSI là một trong những hiệp hội quốc tế hàng đầu thế giới bao gồm các công ty luật và kế toán độc lập. Liên minh toàn cầu MSI được thành lập vào năm 1990 để đáp ứng nhu cầu hợp tác quốc tế ngày càng tăng giữa các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp, độc lập. MSI có quy định lựa chọn khắt khe công ty kế toán và công ty luật thành viên tại mỗi quốc gia. Các thành viên sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau để cung cấp dịch vụ toàn diện, đa ngành nhằm đảm bảo mọi khách hàng đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý và đồng thời đạt được mục tiêu tăng trưởng kỳ vọng.

Kể từ ngày thành lập, MSI đã không ngừng phát triển để trở thành top mười hiệp hội quốc tế được xếp hạng cao nhất, dẫn đầu với hơn 250 thành viên tại hơn 100 quốc gia trên khắp các khu vực Châu Mỹ, Châu Á – Thái Bình Dương, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi.