Dịch vụ

Tranh Tụng Bất Động Sản

Hoạt động liên quan đến bất động sản luôn tiềm ẩn khả năng phát sinh các tranh chấp phức tạp trong cả những vấn đề được lưu ý và quản lý cẩn thận nhất. Đội ngũ luật sư tranh tụng bất động sản của chúng tôi, với sự am hiểu thị trường và kinh nghiệm hỗ trợ thành công nhiều vụ việc, cung cấp tới khách hàng những tư vấn pháp lý và phương án giải quyết tranh chấp nhằm xử lý các vấn đề phát sinh theo đúng nhu cầu của khách hàng.

Khi các tranh chấp xảy ra, đội ngũ luật sư tranh tụng có thể xác định và thực hiện các giải pháp có lợi nhất trên phương diện bảo vệ lợi ích của khách hàng, bằng cách tư vấn và thực hiện các thủ tục tố tụng tại toà án dân sự, hành chính hoặc trọng tài hoặc thông qua các phương án giải quyết tranh chấp khác như hoả giải, thương lượng.

Phạm vi cung cấp dịch vụ tranh tụng bất động sản của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Nghiên cứu đưa ra ý kiến pháp lý và giải pháp giải quyết tranh chấp liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản giữa cá nhân, tổ chức và cơ quan có thẩm quyền; tranh chấp liên quan đến góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Tư vấn và đưa ra giải pháp giải quyết tranh chấp trong đầu tư kinh doanh, quản lý bất động sản;
 • Tư vấn và đưa ra giải pháp giải quyết tranh chấp liên quan đến hợp đồng thuê, hợp đồng xây dựng;
 • Tư vấn lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;
 • Cử luật sư đại diện/hỗ trợ khách hành tham gia hoà giải, thương lượng với các bên có tranh chấp, và/hoặc tham gia trong quá trình tranh tụng tại toà án, trọng tài hoặc cơ quan giải quyết tranh chấp khác;
 • Tư vấn và hướng dẫn thu thập chứng cứ, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại toà án/trọng tài/các cơ quan giải quyết tranh chấp khác.

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.