Apolat Legal tư vấn cho một công ty đầu tư về việc mua lại một công ty truyền thông và giải trí niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE và công ty con của nó

APOLAT LEGAL tư vấn cho một công ty đầu tư về việc mua lại một công ty truyền thông và giải trí niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE và công ty con của nó với giá trị giao dịch 21 triệu đô la Mỹ (USD)

APOLAT LEGAL đã tư vấn về các vấn đề pháp lý /rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến việc thành lập và vận hành doanh nghiệp, đánh giá rủi ro pháp lý và khuyến nghị của chúng tôi cho mục đích thực hiện giao dịch M&A. 

APOLAT LEGAL tham gia đàm phán, soạn thảo các hợp đồng phục vụ giao dịch bao gồm Hợp đồng nguyên tắc, Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, các Phụ lục. Theo đó, APOLAT LEGAL đã tư vấn các cấu trúc giao dịch, phương án thực hiện cho Khách hàng để tối ưu nhất về thuế và thời gian giao dịch.  

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

    Send Contact
    Call Us
    Zalo
    This site is registered on wpml.org as a development site.