Căn cứ thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Apolat Legal
pinnup

Căn cứ thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1. Bộ Thông tin và Truyền thông dự thảo Nghị định quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy

Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 7 năm 2024. Do một số quy định mới trong luật và Nghị định 130/2018/NĐ-CP cần được sửa đổi, bổ sung, Chính phủ cần ban hành Nghị định mới quy định về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy. Mục đích của Nghị định nhằm đảm bảo tính minh bạch, thống nhất trong thực thi Luật Giao dịch điện tử, tạo căn cứ pháp lý để triển khai Luật vào thực tiễn, và bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của Luật.

Dự thảo Nghị định gồm 5 Chương, 62 Điều, quy định chi tiết về:

Chương I: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ.

Chương II: Chữ ký điện tử: chứng thư chữ ký điện tử, chữ ký điện tử chuyên dùng, chữ ký số, dấu thời gian.

Chương III: Kinh doanh dịch vụ tin cậy: dịch vụ tin cậy, quy trình thủ tục cung cấp dịch vụ, hoạt động dịch vụ tin cậy và hoạt động cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng.

Chương IV: Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử quốc gia và liên thông với tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử quốc gia.

Chương V: Hiệu lực thi hành, quy định chuyển tiếp, trách nhiệm thi hành.

2. Thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 31/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 15/02/2024, quy định về thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận có quyền thu hồi nếu cơ sở không đáp ứng các điều kiện sau:

 • Không đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm để sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm phù hợp với từng loại hình sản xuất quy định tại Luật an toàn thực phẩm 2010, Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế, Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 2010 và các quy định pháp luật khác có liên quan.
 • Không có đăng ký ngành, nghề kinh doanh thực phẩm trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Quy trình thu hồi:

 • Cơ quan tiến hành thanh tra, kiểm tra đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận.
 • Cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận phải ban hành Quyết định thu hồi trong vòng 05 ngày làm việc.

Tải bản tin pháp lý tại đây.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.