Sửa đổi quy định thưởng cổ phiếu trong hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài - Apolat Legal
pinnup

Sửa đổi quy định thưởng cổ phiếu trong hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

1. Khái niệm ‘’tổ chức thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài’’ được sửa đổi tại điều 3 thông tư 10/2016/TT-NHNN

Thông tư 10/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (Thông tư 10) được ban hành ngày 29/6/2016 có quy định về khái niệm hiện diện của tổ chức nước ngoài tại Việt nam tại khoản 3 Điều 3 như sau: “Tổ chức thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài là hiện diện của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam…”.

Đối với khái niệm nêu trên, Ngân hàng Nhà nước đề xuất sửa đổi nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện quy định khi các chương trình thưởng cổ phiếu của Tổ chức nước ngoài trên thực tế thường dành cho các công ty con và công ty liên kết thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp của tổ chức nước ngoài. Nội dung sửa đổi cụ thể được Ngân hàng Nhà nước dự thảo như sau: “Tổ chức thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở nước ngoài là hiện diện tại Việt Nam thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp của tổ chức nước ngoài, bao gồm: tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành của bên nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức hiện diện khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là tổ chức thực hiện chương trình thưởng cổ phiếu) được tham gia chương trình thưởng cổ phiếu của Tổ chức nước ngoài”.

2. Thông tư 10/2016/TT-NHNN bổ sung quy định về nguyên tắc thực hiện liên quan đến mục đích của chương trình thưởng cổ phiếu

Trong quá trình xem xét, xác nhận các hồ sơ đăng ký, nhận thấy mục đích của chương trình thưởng cổ phiếu không nhằm để khuyến khích và gắn kết người lao động, do vậy, dự thảo thông tư 10 bổ sung quy định về nguyên tắc người lao động được/không được tham gia các chương trình thưởng cổ phiếu, cụ thể:

  1. Người lao động có quốc tịch Việt Nam được tham gia các chương trình thưởng cổ phiếu do tổ chức nước ngoài phát hành có mục đích nhằm động viên, khuyến khích và gắn kết người lao động có thành tích, cống hiến, gắn bó lâu dài với tổ chức thực hiện chương trình. 
  2. Người lao động có quốc tịch Việt Nam không được tham gia các chương trình thưởng cổ phiếu do tổ chức nước ngoài phát hành có mục đích, tính chất là khoản đầu tư ra nước ngoài nhằm chào bán cổ phần để tăng vốn, hỗ trợ thanh khoản cho tổ chức nước ngoài.

Tải Bản tin pháp lý tại đây.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn    Send Contact
    Call Us
    Zalo
    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.