Thông tư số 01/2023/TT-BTC bãi bỏ một số quy định liên quan đến phát triển điện gió, điện mặt trời

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 01/2023/TT-BCT bãi bỏ một số quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BCT quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió và Thông tư số 18/2020/TT-BCT quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời.

Thông tư số 01/2023/TT-BCT đã bãi bỏ những yêu cầu về tiến độ, yêu cầu về quy mô công suất các giai đoạn của dự án điện gió. Đồng thời, Thông tư số 01/2023/TT-BCT không bắt buộc phải bổ sung dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực, không đặt ra những điều kiện khởi công và thi công xây dựng công trình dự án điện gió. Mặt khác, bên bán điện không cần gửi bản sao Hợp đồng mua bán điện gió đến cơ quan có thẩm quyền trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký, …

Đối với Thông tư số 18/2020/TT-BCT quy định về dự án điện mặt trời và hợp đồng điện mặt trời, Thông tư số 01/2023/TT-BCT bãi bỏ điểm a khoản 1 Điều 4; một số cụm từ tại điểm a khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 5; một phần của Phụ lục 1; và khoản 1, khoản 2 Điều 2 của Phụ lục 2.

Cụ thể, sắp tới sẽ không áp dụng Biểu giá mua điện của các dự án điện mặt trời nối lưới tại điểm giao nhận điện đã quy định trong Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg. Về Điều 5, bỏ cụm từ “giá mua bán điện của hệ thống điện mặt trời mái nhà thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam” và “không quá 01 MW và 1,25 MWp”.

Bên cạnh đó, bỏ điểm a, điểm b và điểm d khoản 2 Điều 2 của Phụ lục 1; bỏ cụm từ “và chấm dứt sau 20 năm kể từ Ngày vận hành thương mại” tại Điều 6 của Phụ lục 1; bỏ từ “2020” tại các Phụ lục A, B, C, D, E và G trong Phụ lục 1; và bỏ Điều 2 của Phụ lục 2 quy định giá mua bán điện.

Tải bản tin pháp lý tại đây.

 

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

    Send Contact
    Call Us
    Zalo
    This site is registered on wpml.org as a development site.