Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 18/9/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Có một số thay đổi quan trọng trong quy trình xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài như sau:

1. Thay đổi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc sử dụng lao động nước ngoài

Theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP, thẩm quyền chấp thuận việc sử dụng lao động nước ngoài thuộc về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nghị định 70/2023/NĐ-CP đã sửa đổi nội dung này theo hướng trao quyền cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xem xét và chấp thuận hoặc từ chối việc sử dụng lao động nước ngoài cho từng vị trí công việc, theo mẫu số 03/PLI Phụ lục I được đính kèm với Nghị định 70/2023/NĐ-CP.

Thời hạn xem xét là 10 ngày làm việc tính từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Sự thay đổi trên giúp tạo ra sự thống nhất trong việc quản lý và phê duyệt việc sử dụng lao động nước ngoài. Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thống nhất quản lý nhà nước về tuyển dụng, quản lý lao động nước ngoài trên cả nước cũng như quản lý người Việt làm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ thống nhất quản lý lao động nước ngoài trên địa bàn.

2. Thay đổi về thời gian báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Trước đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định người sử dụng lao động nước ngoài có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và báo cáo giải trình với cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn là ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng lao động nước ngoài. Trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng lao động nước ngoài.

Tuy nhiên, Nghị định 70/2023/NĐ-CP đã rút ngắn thời gian báo cáo giải trình xuống còn ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng lao động nước ngoài. Đồng thời, nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến vị trí công việc, chức danh, hình thức làm việc, số lượng, hoặc địa điểm làm việc của lao động nước ngoài, thì người sử dụng lao động cần phải báo cáo trước ít nhất 15 ngày trước khi kế hoạch thực hiện.

Việc rút ngắn thời gian báo cáo giải trình nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý lao động nước ngoài, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu công việc.

3. Thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam cho các vị trí dự kiến tuyển dụng lao động nước ngoài trên Cổng thông tin điện tử

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 70/2023/NĐ-CP, từ ngày 01/01/2024, việc thông báo tuyển dụng người lao động Việt Nam vào các vị trí dự kiến tuyển dụng người lao động nước ngoài được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Việc làm) hoặc Cổng thông tin điện tử của Trung tâm dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập.

Thời hạn thông báo ít nhất là 15 ngày tính từ ngày dự kiến báo cáo giải trình với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm: vị trí và chức danh công việc, mô tả công việc, số lượng, yêu cầu về trình độ, kinh nghiệm, mức lương, thời gian và địa điểm làm việc.

Sau khi không tuyển được người lao động Việt Nam vào các vị trí tuyển dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định.

Việc thông báo tuyển dụng lao động Việt Nam cho các vị trí dự kiến tuyển dụng lao động nước ngoài có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quản lý việc làm và đảm bảo sự công bằng trong việc cung cấp cơ hội làm việc, và đảm bảo khả năng cạnh tranh cho người lao động trong nước.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn    Send Contact
    Call Us
    Zalo
    This site is registered on wpml.org as a development site.