Nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào để thành lập?

Ngoài các vấn đề như vốn điều lệ, thành viên, địa chỉ văn phòng đăng ký, v.v., một trong những vấn đề mà các doanh nhân phải đối mặt là nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào để thành lập? Loại hình doanh nghiệp rất quan trọng vì nó liên quan đến quyền và nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp sau này. Vì vậy, bạn cần nắm rõ các quy định của pháp luật về 5 loại hình doanh nghiệp cụ thể bên dưới để đưa ra quyết định đúng đắn.

nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào
Nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào?

1. Nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào để thành lập?

Theo Luật doanh nghiệp 2020 hiện hành có 5 loại hình doanh nghiệp mà chủ thể thành lập doanh nghiệp có thể chọn:

 • Doanh nghiệp tư nhân;
 • Công ty hợp danh;
 • Công ty TNHH một thành viên;
 • Công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • Công ty cổ phần.

Các loại hình này đều có điểm chung là được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam và điểm khác nhau cơ bản giữa các loại hình sẽ về chế độ trách nhiệm, số lượng thành viên và cơ chế huy động vốn của doanh nghiệp.

nên thành lập loại hình doanh nghiệp nào
Các loại hình doanh nghiệp hiện nay

1.1. Loại hình Doanh nghiệp tư nhân

Loại hình doanh nghiệp tư nhân có nghĩa là chủ doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình cho hoạt động của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14.

1.2. Loại hình Công ty Hợp danh

Theo quy định tại điều 177 Luật Doanh nghiệp 2020, để thành lập một công ty hợp danh, yêu cầu tối thiểu phải có ít nhất hai thành viên (cá nhân) đồng sở hữu công ty và hợp tác kinh doanh dưới tên thương hiệu của doanh nghiệp. Các thành viên này sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm bằng tài sản của mình đối với các nghĩa vụ của công ty.

Ngoài ra, bên cạnh các thành viên hợp danh, loại hình này còn bao gồm thành viên góp vốn. Các thành viên góp vốn sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ chỉ trong phạm vi số vốn họ đã góp vào công ty hợp danh. Điều này giúp phân chia rõ ràng trách nhiệm và rủi ro giữa các thành viên, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình quản lý và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

1.3. Loại hình Công ty TNHH một thành viên 

Công ty TNHH một thành viên là công ty chỉ có 01 thành viên góp vốn (01 thành viên này có thể là cá nhân hoặc tổ chức góp vốn thành lập). Trong đó, chủ sở hữu của doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm đối với mọi khoản nợ và nghĩa vụ liên quan đến tài sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ mà họ đã đóng góp.

1.4. Loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên 

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 thành viên trở lên và giới hạn ở 50 thành viên. Các thành viên trong doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn mà họ đã đóng góp trừ các trường hợp đặc biệt được quy định tại khoản 4 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020, những quy định này bao gồm những điều kiện hoặc trường hợp cụ thể khiến cho mức trách nhiệm của thành viên trong công ty TNHH 2 thành viên sẽ không hoàn toàn giới hạn bởi số vốn mà họ đã góp.

1.5. Loại hình Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một loại hình pháp nhân có trách nhiệm hữu hạn, được thành lập và tồn tại độc lập đối với các chủ thể sở hữu. Số lượng cổ đông tối thiểu sáng lập và chịu trách nhiệm hữu hạn đối với công ty cổ phần là 03 thành viên và không hạn chế số lượng thành viên tối đa.

Loại hình công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp duy nhất có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu. Trong đó, vốn của công ty cổ phần được chia thành các phần nhỏ  gọi là cổ phần và được phát hành để huy động vốn từ các nhà đầu tư tham gia. Điều này giúp tạo ra một cơ cấu tài chính linh hoạt và mở cửa cho sự tham gia đa dạng của cổ đông, đồng thời giảm rủi ro và trách nhiệm tài chính của mỗi cổ đông đối với công ty.

2. Nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào khi thành lập?

nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào khi thành lập
Nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào?

2.1. Đối với Doanh nghiệp tư nhân

 • Ưu điểm: Chủ doanh nghiệp có quyền quyết định tất cả mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính.
 •  Nhược điểm: Loại hình này không có tư cách pháp nhân, bạn phải chịu trách nhiệm vô hạn (không chỉ bằng tài sản của doanh nghiệp mà bằng toàn bộ tài sản của mình) đối với mọi hoạt động doanh nghiệp.

2.2. Đối với Công ty Hợp danh

 •  Ưu điểm: Bạn có tư cách pháp nhân để làm việc với các đối tác. Các thành viên hợp danh có quyền nhân danh doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp. Tài sản của doanh nghiệp tách biệt với tài sản của từng thành viên.
 • Nhược điểm: Các thành viên hợp danh phải liên đới chịu trách nhiệm hoàn trả các khoản nợ còn lại của doanh nghiệp nếu tài sản của doanh nghiệp không đủ để trang trải các khoản nợ. Trên thực tế, loại hình đầu tư này không được nhiều nhà đầu tư lựa chọn.

2.3. Đối với Công ty TNHH một thành viên 

 • Ưu điểm: Là loại doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Chủ sở hữu được toàn quyền quyết định tất cả mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phải chịu trách nhiệm về nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ của doanh nghiệp trong phạm vi vốn điều lệ.
 •  Nhược điểm: Doanh nghiệp khó có thể huy động vốn từ người khác bằng cách góp vốn kinh doanh. Vì nếu đúng như vậy, doanh nghiệp sẽ phải chuyển đổi sang các loại hình khác. Đối với loại hình doanh nghiệp này không được phép phát hành cổ phiếu.

2.4. Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên 

 • Ưu điểm: Có tư cách pháp nhân. Các nghĩa vụ tài chính, các khoản nợ của doanh nghiệp, Thành viên – Chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm tối đa trong phạm vi số vốn đã góp.
 • Nhược điểm: Thành viên doanh nghiệp không được tự mình thực hiện các hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp không được quyền phát hành cổ phiếu. Giới hạn 50 thành viên.

2.5. Đối với Công ty cổ phần

 • Ưu điểm: Có tư cách pháp nhân. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi phần vốn góp của mình đối với các nghĩa vụ tài chính và các khoản nợ của doanh nghiệp. Số lượng thành viên đông đảo và không giới hạn. Cơ cấu vốn linh hoạt, dễ huy động vốn lớn. Có thể lên sàn giao dịch chứng khoán, phát hành cổ phiếu.
 •  Nhược điểm: Các cổ đông của doanh nghiệp không được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh. Việc quản lý và điều hành doanh nghiệp phức tạp hơn. Mọi quyết định chiến lược phải được đảm bảo đúng đắn cả về thủ tục và nội dung theo quy định của Điều lệ, quy chế nội bộ và quy định của pháp luật.

Trên đây là bài viết nên chọn loại hình doanh nghiệp nào khi thành lập? Mỗi loại hình kinh doanh đều có ưu và nhược điểm. Vì vậy, tùy vào mục tiêu của mỗi người mà lựa chọn loại hình doanh nghiệp để thành lập. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí và sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói, giá ưu đãi. Chắc chắn Apolat Legal sẽ không làm bạn thất vọng!

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ Hồ Chí Minh: Lầu 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
 • Địa chỉ Hà Nội: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Hotline: (+84) 911 357 447
 • Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu 08:15 sáng – 17:15 chiều

Tham khảo các bài viết liên quan đến nên lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào


Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Doanh nghiệp và đầu tư. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Doanh nghiệp và đầu tư và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.