Hợp đồng chuyển nhượng dự án có cần công chứng không?

Chuyển nhượng dự án được hiểu là quá trình chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đang hoạt động từ nhà đầu tư này sang nhà đầu tư khác. Quy trình chuyển nhượng được thực hiện thông qua hợp đồng chuyển nhượng. Trong nhiều trường hợp, việc chuyển giao dự án cần có sự chấp thuận của cơ quan chức năng. Vậy, hợp đồng chuyển nhượng dự án có cần công chứng không? Trình tự và thủ tục chuyển nhượng dự án diễn ra như thế nào? Cùng Apolat Legal tìm hiểu ngay trong bài viết bên dưới.

Cần Công Chứng Hợp Đồng Chuyển Nhượng Dự Án Không? Quy trình Thủ Tục Liên Quan
Hợp đồng chuyển nhượng dự án có cần công chứng không? Trình tự thủ tục

1. Hợp đồng chuyển nhượng dự án có cần công chứng không?

Có. Căn cứ theo thông tư 13/2008/TT-BXD Chỉ thị Nghị định 153/2007/NĐ-CP Phụ lục III hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bất động sản, hợp đồng chuyển nhượng dự án cần phải công chứng trong trường hợp các dự án liên quan đến nhà ở, hạ tầng khu công nghiệp hay khu đô thị mới.

2. Trình tự và thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng dự án 

Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị hồ sơ với đầy đủ các thành phần dưới đây:

 • Đơn đề nghị công chứng tại trụ sở và đơn đề nghị công chứng ngoài trụ sở (nếu có).
 • Hồ sơ pháp lý đối với tổ chức:
  • Giấy tờ chứng thực của người đại diện cho tổ chức (CMND, chứng minh quân đội, chứng minh sĩ quan hoặc hộ chiếu).
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư
  • Các loại hồ sơ khác như điều lệ công ty, văn bản chấp thuận của chủ sở hữu doanh nghiệp, biên bản họp hội đồng thanh viên, biên bản họp hội động quản trị, biên bản họp hội đồng cổ đông, biên bản họp Đại hội thành viên, nghị quyết họp hội đồng quản trị, nghị quyết đại hổi cổ đông, biên bản họp Đại hội xã viên, văn bản uỷ quyền, văn bản xác nhận tiền sử dụng đất không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước (tuỳ theo từng loại hình doanh nghiệp)
 • Thông báo cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Thông báo quyết định phê duyệt dự án
 • Hồ sơ dự án đã phê duyệt
 • Quyết định chuyển nhượng dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Hợp đồng thuê đất, quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Báo cáo về quá trình thực hiện dự án cho đến thời điểm chuyển nhượng
 • Cam kết của chủ đầu tư mới sau khi nhận dự án, trong đó bao gồm trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước và khách hàng mà chủ đầu tư cũ đã cam kết.
 • Văn bản chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư mới
 • Dự thảo về hợp đồng chuyển nhượng dự án được người yêu cầu công chứng soạn, hoặc hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án do công chứng viên soạn theo yêu cầu của người đề nghị công chứng (tất cả các loại hồ sơ trên đều phải có bản sao để đối chiếu với bản chính).
 • Giấy tờ giám định, xác minh (nếu có) và hồ sơ khác liên quan đến quy định tại phần yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

Theo pháp luật hiện hành, quy trình công chứng hợp đồng chuyển nhượng sẽ diễn ra theo các bước như sau:

Bước 1: Người có yêu cầu công chứng nộp hồ sơ yêu cầu công chứng hợp đồng chuyển nhượng dự án cho công chứng viên tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Bước 2: Công chứng viên trực tiếp tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của người yêu cầu công chứng theo thứ tự. Việc kiểm tra bao gồm cả kiểm tra hồ sơ có thuộc các trường hợp được phép giao dịch theo quy định của pháp luật hay không. Trường hợp hồ sơ không đủ cơ sở pháp luật để giải quyết theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 Điều 35 Luật Công chứng thì Công chứng viên giải thích rõ lý do và từ chối tiếp nhận hồ sơ. Nếu người yêu cầu công chứng đề nghị từ chối bằng văn bản thì Công chứng viên ký văn bản trả lời. Thời hạn trả lời: 02 ngày làm việc kể từ ngày có yêu cầu. Trường hợp hồ sơ thiếu thì Công chứng viên ghi phiếu hướng dẫn, trong đó ghi rõ các giấy tờ cần bổ sung;

Bước 3:

– Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì Công chứng viên thụ lý hồ sơ, vào sổ thụ lý và chuyển cho Chuyên viên pháp lý để thực hiện: Soạn thảo Hợp đồng, giao dịch (trong trường hợp khách hàng yêu cầu Công chứng viên soạn thảo), hướng dẫn khách đọc, kiểm tra nội dung Hợp đồng, giao dịch.

– Trường hợp khách hàng có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì Công chứng viên xem xét và thực hiện sửa đổi, bổ sung ngay trong ngày.

Bước 4: Công chứng viên giải thích quyền, nghĩa vụ và hậu quả pháp lý của các bên tham gia giao kết Hợp đồng, giao dịch. Trường hợp pháp luật quy định việc công chứng phải có người làm chứng hoặc trong trường hợp pháp luật không quy định việc công chứng phải có người làm chứng nhưng người yêu cầu công chứng không đọc được hoặc không nghe được hoặc không ký và không điểm chỉ được thì Công chứng viên đề nghị người yêu cầu công chứng mời người làm chứng, nếu họ không mời được thì Công chứng viên chỉ định. Trường hợp người yêu cầu công chứng là người nước ngoài không thông thạo tiếng Việt thì phải cử người phiên dịch, Công chứng viên nêu rõ nghĩa vụ của người phiên dịch là phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung phiên dịch của mình;

Bước 5: Nếu người yêu cầu công chứng đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng, giao dịch thì Công chứng viên kiểm tra năng lực hành vi dân sự của người yêu cầu công chứng và hướng dẫn các bên tham gia Hợp đồng, giao dịch ký, điểm chỉ vào các bản Hợp đồng, giao dịch trước mặt Công chứng viên. Công chứng viên chuyển Chuyên viên pháp lý  soạn thảo lời chứng và Công chứng viên thực hiện ký nhận vào Hợp đồng, giao dịch và lời chứng.

Bước 6: Công chứng viên chuyển hồ sơ cho bộ phận văn thư đóng dấu, lấy số công chứng, thu phí, thù lao công chứng, chi phí khác theo quy định, trả hồ sơ và lưu trữ hồ sơ công chứng.

Xem thêm bài viết: Điều kiện, thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

3. Lệ phí công chứng hợp đồng chứng chuyển nhượng dự án

Mức lệ phí công chứng được tính theo giá trị tài sản giao dịch, cụ thể:

 • Dưới 50.000.000 đồng – Phí 50.000 đồng
 • Từ 50 đến 100.000.000 đồng – Phí 100.000 đồng
 • Từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng – Phí 0.1% giá trị tài sản hoặc giá trị giao dịch, hợp đồng
 • Từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng – Phí 1.000.000 đồng và 0.06% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng
 • Từ 3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng – Phí 2.000.000 đồng và 0.05% của giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng
 • Từ 5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng – Phí 3.200.000 đồng và 0.04% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng
 • Trên 10.000.000.000 đồng – Phí 5.200.000 đồng và 0.03% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng.
 • Ngoài ra còn có thù lao công chứng hoặc các chi phí khác, được xác định bởi tổ chức hành nghề và sự thoả thuận giữa tổ chức hành nghề công chứng với người yêu cầu công chứng.

4. Thời gian công chứng hợp đồng chuyển nhượng dự án

Với các vụ việc đơn giản: Thời gian công chứng không quá 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ và đầy đủ.

Với các vụ việc phức tạp: Thời gian công chứng không quá 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ và đầy đủ.

Xem thêm bài viết: Hợp đồng chuyển nhượng công ty mới nhất hiện nay

Bài viết trên đã giải đáp thắc mắc hợp đồng chuyển nhượng dự án có cần công chứng không, cũng như thời gian công chứng và phí công chứng đi kèm. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì, đừng quên liên hệ ngay với Apolat Legal để được đội ngũ luật sư của chúng tôi giải đáp đầy đủ.

Thông tin liên hệ:

 • HCM: Tầng 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh.
 • HN: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 • Phone: 0911 357 447
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Website: apolatlegal.com

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Doanh nghiệp và đầu tư. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Doanh nghiệp và đầu tư và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.