Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên hiện nay
pinnup

Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên hiện nay

Mô hình công ty TNHH một thành viên ngày càng phổ biến tại Việt Nam, thu hút các cá nhân khởi nghiệp và kinh doanh độc lập bởi hoạt động và quyền tự chủ cao. Tuy nhiên, để thành lập công ty thành công, chủ sở hữu cần biết rõ các điều kiện, hồ sơ và thủ tục theo quy định pháp luật.

Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về:

 • Điều kiện thành lập công ty TNHH một thành viên.
 • Hồ sơ đăng ký thành lập công ty.
 • Thủ tục đăng ký thành lập công ty.

Với hướng dẫn cụ thể và đầy đủ, Apolat Legal hy vọng sẽ giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc và hoàn thành thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên một cách nhanh chóng và hiệu quả.

thành lập công ty tnhh 1 thành viên cần những gì
Thủ tục thành lập công ty tnhh một thành viên

1. Điều kiện để thành lập công ty TNHH 1 thành viên là gì?

Công ty TNHH 1 thành viên khi thành lập cần đáp ứng 5 điều kiện như sau:

 • Điều kiện về chủ thể thành lập công ty TNHH 1 thành viên;
 • Điều kiện về tên công ty TNHH 1 thành viên;
 • Điều kiện về trụ sở chính của công ty TNHH;
 • Điều kiện về ngành nghề kinh doanh;
 • Điều kiện về mức vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên.

Dưới đây là các thông tin chi tiết đối với từng điều kiện để thành lập công ty TNHH 1 thành viên.

1.1. Điều kiện về chủ thể thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Công ty TNHH 1 thành viên phải có tư cách pháp nhân và luôn có một người đại diện được quy định bởi pháp luật. Chủ sở hữu có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người đại diện theo pháp luật, miễn là người này có đủ năng lực hành vi dân sự và đủ 18 tuổi trở lên. Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên không được thuộc đối tượng bị cấm thành lập công ty theo Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

Ngoài ra, chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên cần lưu ý:

 • Một cá nhân chỉ được thành lập tối đa 10 công ty TNHH 1 thành viên.
 • Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ đã góp.

1.2. Điều kiện về tên công ty TNHH 1 thành viên

Tên tiếng Việt của công ty TNHH 1 thành viên gồm: loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH) và tên riêng. Tên doanh nghiệp phải được đặt tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên công ty phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu, ấn phẩm của doanh nghiệp, trừ các trường hợp bị cấm theo Điều 38 của Luật doanh nghiệp 2020.

1.3. Điều kiện về trụ sở chính của công ty TNHH 1 thành viên

Trụ sở chính của công ty TNHH 1 thành viên phải có địa điểm rõ ràng, đặt trên lãnh thổ Việt Nam. Địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp phải được xác định dựa trên địa giới của đơn vị hành chính, có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). Điều cần lưu ý việc đặt trụ sở chính của công ty TNHH 1 thành viên là không được sử dụng căn hộ, chung cư hoặc nhà tập thể.

1.4. Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

Công ty TNHH 1 thành viên được tự do đăng ký kinh doanh các ngành, nghề không bị pháp luật cấm, không giới hạn số lượng. Các ngành nghề đăng ký phải thuộc hệ thống mã ngành kinh tế của Việt Nam. Đối với ngành nghề có điều kiện, doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện đó theo quy định. Nhà đầu tư nước ngoài cần tuân thủ Biểu cam kết của WTO và cân nhắc hình thức đầu tư, tỷ lệ sở hữu trong công ty theo từng ngành nghề cụ thể

1.5. Điều kiện về mức vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Vốn điều lệ được xác định bằng tổng giá trị tài sản mà chủ sở hữu cam kết đóng góp, theo quy định trong Điều lệ công ty. Chủ sở hữu phải đóng góp đủ vốn và loại tài sản đã cam kết trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trừ thời gian vận chuyển hoặc nhập khẩu tài sản). Trong trường hợp không đủ vốn trong thời hạn 90 ngày, doanh nghiệp phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ đã cam kết.

Xem thêm bài viết: Điều kiện thành lập công ty TNHH mới nhất hiện nay

2. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các thông tin cần thiết cho thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên, chủ doanh nghiệp sẽ soạn thảo hồ sơ gồm các tài liệu, giấy tờ sau đây:

Giấy đề nghị thành lập công ty TNHH 1 thành viên theo Phụ lục I-2 ban hành Theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;

– Điều lệ công ty (Tải tại đây);

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với việc chủ sở hữu công ty là một tổ chức nước ngoài, yêu cầu bản sao các giấy tờ pháp lý của tổ chức này phải được xác nhận hợp pháp hóa lãnh sự.

 • Danh sách cá nhân đại diện theo pháp luật hoặc cá nhân đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên là tổ chức) (Tải tại đây)
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư áp dụng trong trường hợp một doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Luật đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành.

Điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên và soạn thảo những giấy tờ cần thiết về người đại diện theo pháp luật.

3. Thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên

Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên sau khi hoàn thiện sẽ được nộp đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở công ty theo một trong 3 phương thức sau:

3.1. Đăng ký trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính

Người nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên phải nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh tại địa điểm mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo quy định của Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Sau khi Phòng Đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, họ sẽ trao Giấy biên nhận việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong khoảng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên không hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản về nội dung cần sửa đổi và bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, tính từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

3.2. Đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng

Người nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy trình trên trang web cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Sau khi hoàn thành quy trình gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng thông tin điện tử.

Trong trường hợp hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên đáp ứng đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành cấp đăng ký và thông báo cho doanh nghiệp về quá trình cấp đăng ký. Nếu hồ sơ chưa đáp ứng đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

3.3. Đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh

Người nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để tiến hành kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thực hiện thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại: https://dangkykinhdoanh.gov.vn. Trường hợp người nộp được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh thì phải có văn bản ủy quyền ghi rõ thông tin liên hệ của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Sau khi hoàn tất việc gửi hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên, người nộp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về quá trình cấp đăng ký. Nếu hồ sơ chưa đáp ứng đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký công ty TNHH 1 thành viên được thực hiện ngay tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký. Thông tin công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành, nghề kinh doanh.

Xem thêm bài viết: Thủ tục thành lập công ty TNHH mới nhất hiện nay

4. Mẫu hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Quyết định thành lập công ty TNHH 1 thành viên là văn bản soạn thảo về vấn đề góp vốn thành lập công ty dựa trên sự thống nhất của các thành viên. Tuy nhiên hiện nay doanh nghiệp không bắt buộc phải nộp văn bản này về Phòng đăng ký kinh doanh (căn cứ theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp). Do đó, chủ doanh nghiệp có thể lưu trữ trong nội bộ công ty.

Mẫu đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên:
Tải tại đây

Cách điền mẫu đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên:

(1): Nếu Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, người được chỉ định sẽ kê khai thông tin tại đây.

(2): Trong trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và thay đổi người đại diện pháp lý, Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên sau chuyển đổi sẽ điền thông tin vào đây.

(3), (4): Đối với việc đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ gửi scan giấy tờ liên quan qua mạng và nộp bản chính tới Phòng Đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Điều 27 và Điều 28.

(5): Kê khai nếu có nhà đầu tư nước ngoài tham gia vốn, mua cổ phần hoặc phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

(6): Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện.

(7): Nếu doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký sau ngày bắt đầu hoạt động, ngày bắt đầu hoạt động sẽ là ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

(8): – Đối với niên độ kế toán theo năm dương lịch, ghi từ 01/01 đến 31/12.
– Đối với niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.

– Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.

(9): Chỉ điền trong trường hợp thành lập mới, dựa trên dự kiến hoạt động kinh doanh và quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

(10): Doanh nghiệp phải đảm bảo điều kiện sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hoặc hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật. Không áp dụng khi doanh nghiệp được thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

(11), (12): Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

(13): Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

– Nếu đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi sẽ ký trực tiếp tại phần này.

– Trong trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, người được chỉ định sẽ ký trực tiếp tại phần này.

5. Lệ phí thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Tổng lệ phí thành lập công ty TNHH 1 thành viên là 150.000 đồng. Trong đó bao gồm:

 • Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần.
 • Lệ phí công bố nội dung doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần.

Đối với trường hợp thành lập công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh hoặc đăng ký qua mạng điện tử sẽ miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp và lệ phí công bố nội dung doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ. (Căn cứ pháp lý: Điều 24, 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP; Thông tư 47/2019/TT-BTC).

6. Thời hạn giải quyết đăng ký thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Trong vòng 3 ngày làm việc tính từ thời điểm Phòng đăng ký kinh doanh nhận hồ sơ hợp lệ. Đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ người nộp đơn sẽ nhận thông báo bổ sung để hoàn tất hồ sơ.

7. Các việc cần làm sau khi thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Sau khi đã hoàn tất các thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên, doanh nghiệp cần phải tiếp tục hoàn thành các đầu việc sau để hợp pháp hóa quá trình kinh doanh:

 • Đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày, đồng thời hoàn tất lệ phí theo quy định.
 • Gắn bảng hiệu thể hiện tên doanh nghiệp, địa chỉ hoạt động tại trụ sở công ty theo đúng quy định.
 • Đăng ký và kích hoạt chữ ký số điện tử USB Token.
 • Kê khai và hoàn tất nghĩa vụ nộp lệ phí môn bài đúng quy định.
 • Mở tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, đăng ký kê khai và nộp thuế điện tử.
 • Hoàn tất thủ tục đăng ký và phát hành hóa đơn điện tử.
 • Lựa chọn phương pháp tính thuế GTGT phù hợp với doanh nghiệp.
 • Tổ chức, vận hành bộ máy kế toán nội bộ của doanh nghiệp.

8. Dịch vụ thành lập công ty TNHH một thành viên uy tín tại Apolat Legal

Nếu như bạn còn thắc mắc và cần tư vấn thành lập công ty tnhh 1 thành viên hãy liên hệ ngay với Apolat Legal. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập công ty TNHH một thành viên uy tín với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, giúp khách hàng hoàn thành thủ tục nhanh chóng và đảm bảo tính pháp lý của công ty. Dịch vụ bao gồm tư vấn, chuẩn bị giấy tờ, đăng ký tên công ty, kinh doanh, thuế, mở tài khoản ngân hàng, khắc con dấu và cập nhật giấy phép kinh doanh.

Chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo các quy trình được thực hiện đầy đủ và nhanh chóng, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình thành lập công ty. Ngoài ra, với đội ngũ luật sư có chuyên môn cao, Apolat Legal sẽ đảm bảo quá trình thành lập công ty của bạn được thực hiện đúng theo quy định pháp luật và đảm bảo tính pháp lý của công ty được đảm bảo.

9. Một số câu hỏi thường gặp về thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Trên đây là những thông tin chi tiết về điều kiện, thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên. Nếu còn thắc mắc về vấn đề này, quý khách có thể liên hệ trực tiếp với Apolat Legal để được giải đáp và tham khảo một số câu hỏi thường gặp dưới đây.

9.1. Ai không được thành lập công ty TNHH 1 thành viên?

Những đối tượng không được phép thành lập công ty TNHH 1 thành viên là các trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17, Luật Doanh nghiệp 2020 bao gồm: cán bộ, viên chức, công chức nhà nước, cá nhân làm việc trong quân đội, người chưa đủ tuổi thành niên, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, người bị truy cứu trách nhiệm hình sự,…

9.2. Vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên tối thiểu là bao nhiêu?

Đối với các doanh nghiệp thuộc loại công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh, theo Luật Doanh nghiệp 2020, không có quy định về mức vốn điều lệ tối thiểu hoặc giới hạn về mức vốn điều lệ tối đa. Tuy nhiên, đối với công ty TNHH một thành viên, Luật Doanh nghiệp 2020 đều cấm vốn điều lệ của công ty dưới mức 10 triệu đồng.

8.3. Đăng ký công ty TNHH 1 thành viên ở đâu?

Chủ sở hữu có thể đệ trình hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh hoặc thành phố mà bạn chọn làm địa điểm trụ sở kinh doanh hoặc chủ sở hữu cũng có thể thực hiện việc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia.

8.4. Trường hợp giải thể thì thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên như thế nào?

Theo hệ thống pháp luật hiện nay, công ty TNHH 1 thành viên chỉ giải thể khi thuộc một trong trường hợp sau:

 • Giải thể theo quyết định của Chủ công ty.
 • Hết thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn thêm.
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên theo quy định.
 • Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giải thể theo quyết định của Tòa án.

Theo đó, công ty chỉ được giải thể khi đã giải quyết xong các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Thủ tục giải thể được thực hiện theo quy trình sau:

 • Bước 1: Thông qua quyết định giải thể của Chủ sở hữu công ty.
 • Bước 2: Thông báo công khai về việc giải thể công ty.
 • Bước 3: Thanh lý các tài sản và hoàn tất các khoản nợ.
 • Bước 4: Hoàn tất thủ tục thanh toán nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế.
 • Bước 5: Nộp hồ sơ giải thể tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về điều kiện, hồ sơ và trình tự thành lập công ty TNHH một thành viên do Apolat Legal chia sẻ đến bạn đọc. Trong quá trình tìm hiểu, nếu như có bất kỳ vướng mắc về vấn đề trên, liên hệ ngay Apolat Legal để được tư vấn nhanh chóng!

Thông tin lên hệ:

 • Địa chỉ Hồ Chí Minh: Lầu 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
 • Địa chỉ Hà Nội: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Hotline: (+84) 911 357 447
 • Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu 08:15 sáng – 17:15 chiều

Tham khảo các bài viết liên quan đến thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Doanh nghiệp và đầu tư. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Doanh nghiệp và đầu tư và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.