Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất hiện nay

Công ty trách nhiệm hữu hạn (Công ty TNHH) là một loại hình tổ chức doanh nghiệp được thành lập bởi cá nhân hoặc tổ chức trong đó các chủ sở hữu gọi là thành viên và được Luật Doanh nghiệp hiện hành công nhận và thừa nhận tư cách pháp nhân. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn là một thực thể pháp lý riêng biệt, có quyền và nghĩa vụ theo luật pháp. Trong mắt pháp luật, công ty trách nhiệm hữu hạn được xem như một thực thể pháp nhân độc lập, trong khi chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn là một thể nhân có quyền và nghĩa vụ phù hợp với vai trò chủ sở hữu của họ trong công ty.

Công ty TNHH có 2 hình thức là công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên. Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do 1 tổ chức hoặc 1 cá nhân là chủ sở hữu và chịu hoàn toàn trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ. Công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 – 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của công ty tương ứng với số vốn góp vào doanh nghiệp.

Mô hình công ty TNHH cung cấp lợi ích về tính linh hoạt và hạn chế rủi ro. Các thành viên có khả năng tham gia vào quản lý và hoạt động kinh doanh, và đồng thời không phải chịu trách nhiệm cá nhân về các nghĩa vụ của công ty ngoài phạm vi vốn góp. Trước khi quyết định thành lập công ty TNHH, chủ đầu tư cần biết vì sao nên thành lập công ty TNHH và phải hiểu rõ về quy trình, thủ tục thành lập loại hình doanh nghiệp này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Những nội dung này sẽ được Apolat Legal chia sẻ chi tiết bên dưới.

thủ tục đăng ký thành lập công ty tnhh
thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

1. Vì sao nên thành lập công ty TNHH?

Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp được nhiều người lựa chọn khi mở công ty nhờ có 4 ưu điểm nổi trội sau đây:

 • Công ty TNHH sẽ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính khác của công ty hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp.
 • Công ty TNHH có cơ cấu tổ chức phù hợp với công ty mới thành lập, ví dụ như công ty gia đình, công ty có bí mật đặc thù trong kinh doanh.
 • Số lượng thành viên trong công ty TNHH không quá nhiều. Khi thành viên muốn chuyển nhượng phần vốn góp phải ưu tiên chào bán cho những thành viên còn lại trước. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát, quản lý, hạn chế tối đa sự tham gia của những cá nhân lạ mặt trong công ty.
 • Nếu thành viên muốn chuyển nhượng vốn góp khi công ty chưa kinh doanh ra lãi thì phải làm tờ khai thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng vốn và không bị áp thuế cho việc chuyển nhượng như trường hợp công ty cổ phần.

Điều kiện thành lập công ty TNHH bao gồm: điều kiện về chủ sở hữu công ty TNHH, điều kiện về ngành nghề kinh doanh, điều kiện về các loại vốn và điều kiện về tên công ty và trụ sở công ty. Các điều kiện để thành lập công ty TNHH này dựa trên quy định của pháp luật hiện hành. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về quá trình thành lập và cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về cách tạo ra một doanh nghiệp dưới hình thức TNHH.

Khi đã hiểu rõ được những ưu điểm và điều kiện cần thiết để thành lập công ty TNHH, chủ đầu tư cần phải biết về quy trình và thủ tục thành lập công ty để triển khai thành công. Chi tiết mời bạn theo dõi nội dung sau đây cùng Apolat.

2. Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Thủ tục thành lập công ty TNHH gồm có 5 bước, bao gồm:

 • Chuẩn bị thông tin thành lập công ty TNHH;
 • Chuẩn bị hồ sơ;
 • Nộp hồ sơ và đăng bố cáo;
 • Nhận kết quả đăng ký công ty TNHH;
 • Đăng bố cáo thành lập công ty lên cổng thông tin quốc gia.

Căn cứ vào các quy định nêu tại Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, Quyết định 885/QĐ-BKHĐT, chi tiết 5 bước trong thủ tục thành lập công ty TNHH được thực hiện như sau:

đăng ký công ty tnhh
Thủ tục thành lập công ty TNHH

Bước 1: Chuẩn bị thông tin thành lập công ty TNHH

Chọn loại hình công ty TNHH: Việc lựa chọn loại hình công ty TNHH nhằm mục đích xác định cách công ty được tổ chức và hoạt động và chủ thể thành lập công ty TNHH có thể lựa chọn 1 trong 2 mô hình công ty sau:

Ngành nghề kinh doanh:

 • Ngành nghề kinh doanh khi thành lập công ty TNHH phải thuộc những lĩnh vực mà pháp luật không cấm.
 • Đối với các ngành nghề có điều kiện kinh doanh, công ty TNHH cần đáp ứng đủ yêu cầu hoạt động của ngành đó.

Đặt tên công ty TNHH:

Tên công ty TNHH phải gồm đầy đủ 2 yếu tố: loại hình công ty và tên riêng của công ty.

 • Loại hình công ty TNHH có thể là “Công ty TNHH 1 thành viên” hoặc “Công ty TNHH 2 thành viên.”
 • Tên công ty TNHH có thể sử dụng chữ in hoa, chữ thường, và chữ số.
 • Tên riêng của công ty TNHH cần phải được viết bằng các chữ cái trong bảng 24 chữ cái Tiếng Việt và có thể kèm theo một số chữ khác như J, W, F, Z và ký tự.
 • Tên công ty TNHH phải đủ độc đáo và không được trùng lặp với tên các công ty khác đã đăng ký trước đó.
 • Tên công ty TNHH không được vi phạm các quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, danh tiếng, hay gây nhầm lẫn cho công chúng.

Chọn địa chỉ trụ sở cho công ty TNHH:

 • Địa chỉ trụ sở của công ty TNHH phải là địa chỉ chính xác, cụ thể, và rõ ràng để thực hiện các giao dịch và hoạt động kinh doanh.
 • Trụ sở công ty TNHH cần có bảng hiệu treo để nhận diện.

Xác định mức vốn điều lệ công ty TNHH: số vốn mà doanh nghiệp tự đăng ký để hoạt động.

Người đại diện pháp luật:

 • Người đại diện pháp luật là người quản lý và điều hành trực tiếp mọi hoạt động kinh doanh của công ty TNHH.
 • Người đại diện pháp luật có trách nhiệm làm các thủ tục, ký kết giấy tờ với cơ quan nhà nước hoặc cá nhân, tổ chức khác thay mặt cho công ty TNHH.

Việc công ty chuẩn bị, tra cứu và xác minh thông tin chính xác đảm bảo sự hợp pháp tuân thủ quy định trước khi lập hồ sơ. Điều này chứng mình rằng vốn điều lệ của công ty TNHH có khả năng phục vụ các hoạt động giao dịch, kinh doanh.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty TNHH

Để thành lập công ty TNHH, khách hàng chỉ cần chuẩn bị bản sao chứng minh thư hoặc hộ chiếu của các thành viên công ty và các thông tin liên quan đến công ty. Các hồ sơ còn lại sẽ được Apolat Legal tư vấn và thực hiện dịch vụ cho khách hàng.

Hồ sơ thanh lập công ty TNHH cần chuẩn bị gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty (nếu có);
 • CCCD hoặc hộ chiếu của thành viên;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu thành viên là tổ chức);
 • Quyết định uỷ quyền của người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;
 • Quyết định góp vốn của thành viên là tổ chức và các tài liệu khác (nếu có);
 • Giấy ủy quyền cho Apolat Legal thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có yêu cầu.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ thông tin, hồ sơ thủ tục để thành lập công ty TNHH, thì bước tiếp theo là kiểm tra cẩn thận thông tin và hồ sơ trước khi nộp tránh những lỗi không cần thiết. Dưới đây là một số thông tin chi tiết cần chú ý:

Kiểm tra thông tin

 • Trước khi nộp hồ sơ, hãy đảm bảo rằng tất cả các thông tin trong hồ sơ thành lập công ty TNHH đã được điền đúng, chính xác và đầy đủ.
 • Kiểm tra xem có bất kỳ sai sót nào trong việc ghi tên, địa chỉ, ngành nghề, hoặc bất kỳ thông tin quan trọng nào khác.

Kiểm tra tài liệu

Đảm bảo rằng tất cả các tài liệu cần thiết như bản sao chứng minh nhân dân, giấy tờ chứng minh vốn, và các tài liệu khác đều đã được chuẩn bị và đính kèm vào hồ sơ.

Kiểm tra tính chính xác của các tài liệu và xác minh rằng chúng không bị hỏng hoặc thiếu sót.

Chuẩn bị danh sách kiểm tra

 • Tạo một danh sách kiểm tra dựa trên yêu cầu của quy trình thành lập công ty TNHH và kiểm tra tỉ mỉ từng mục.
 • Điều này giúp đảm bảo không bỏ sót bất kỳ bước nào và đảm bảo tính hoàn thiện của hồ sơ.

Thực hiện việc ký hồ sơ

Sau khi xác minh thông tin và chắc chắn rằng hồ sơ đã chuẩn bị đầy đủ và chính xác, tiến hành việc ký tên và đóng dấu lên các tài liệu cần thiết. Điều này giúp đảm bảo rằng hồ sơ đã được hoàn chỉnh và đúng theo yêu cầu, từ đó tránh các vấn đề không cần thiết trong quá trình xử lý thủ tục.

Bước 3. Nộp hồ sơ

Khi đã hoàn tất các bước chuẩn bị và kiểm tra hồ sơ, đến lúc tiến hành nộp hồ sơ để hoàn tất quy trình thành lập Công ty TNHH. Dưới đây là địa điểm và phương thức cụ thể về cách nộp hồ sơ:

Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh/thành phố là nơi cần đến để nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH. Tại đây sẽ gặp những người chuyên trách để tiếp nhận hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan.

Phương thức nộp hồ sơ:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng Sở KH&ĐT của tỉnh/thành phố.
 • Nếu không thể trực tiếp đến, có thể sử dụng phương thức nộp hồ sơ qua internet, thông qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp trực tuyến.
 • Khi nộp hồ sơ, hãy chắc chắn rằng mọi giấy tờ và tài liệu cần thiết đều đã được đính kèm và chuẩn bị đầy đủ. Việc nộp hồ sơ đúng cách sẽ giúp tiếp cận dịch vụ tiện ích và nhanh chóng hoàn thành thủ tục thành lập công ty TNHH.

Bước 4. Nhận kết quả đăng ký công ty TNHH

Sau khi nộp hồ sơ thành lập Công ty TNHH, trong vòng 03 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành xem xét hồ sơ của công ty. Trong trường hợp hồ sơ chưa đủ hợp lệ hoặc cần điều chỉnh thông tin, Sở sẽ phát thông báo yêu cầu bổ sung hoặc sửa đổi thông tin cụ thể. Bước này nhằm đảm bảo rằng hồ sơ được hoàn thiện và đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp luật.

Nếu hồ sơ đạt yêu cầu và hợp lệ,công ty sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Giấy chứng nhận này xác nhận rằng công ty đã chính thức được thành lập và có tư cách pháp nhân, sẵn sàng hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Người nộp hồ sơ cần đồng thời nộp lệ phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp cùng với hồ sơ thành lập công ty.

Bước 5. Đăng bố cáo thành lập công ty lên cổng thông tin quốc gia

Sau khi công ty TNHH được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông tin của công ty sẽ được công bố trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3. Các việc cần làm sau khi thành lập công ty TNHH

Sau khi thành lập công ty TNHH cần phải thực hiện một số thủ tục quan trọng để đảm bảo hoạt động của công ty được suôn sẻ và tuân thủ các quy định của pháp luật. Dưới đây là 9 việc cần làm sau khi thành lập công ty TNHH:

 • Nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu;
 • Mở tài khoản và thông báo số tài khoản ngân hàng;
 • Mua chữ ký số;
 • Treo bảng hiệu công ty;
 • Làm thủ tục phát hành hóa đơn;
 • Hoàn thiện các điều kiện về giấy phép, chứng chỉ, vốn;
 • Tham gia bảo hiểm cho người lao động và các vấn đề về thuế;
 • Khai thuế Giá trị gia tăng VAT;
 • Khai thuế cho công ty.

Việc thực hiện đúng các công việc chi tiết, không chỉ là trách nhiệm mà còn là yếu tố quyết định sự bền vững của công ty TNHH. Chi tiết hoá và kế hoạch hóa các công việc sau khi thành lập doanh nghiệp sẽ là bước quan trọng để đảm bảo rằng mọi hoạt động kinh doanh diễn ra suôn sẻ và công ty có thể tập trung vào mục tiêu chính của mình là tạo ra lợi nhuận và giá trị.

Việc tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật, từ việc khai báo thuế đến việc tuân thủ các nguyên tắc quản lý, không chỉ giúp công ty TNHH tránh được các rủi ro và hậu quả pháp lý mà còn góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp trong mắt đối tác, khách hàng và xã hội. Điều này, ở một mức độ nào đó, sẽ mở ra cơ hội kinh doanh mới và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng quy mô và phát triển kinh doanh.

4. Dịch vụ thành lập công ty TNHH uy tín tại Apolat

Apolat Legal cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty TNHH chuyên nghiệp và uy tín. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trong quá trình lập hồ sơ, giấy tờ pháp lý, đăng ký thuế và các thủ tục cần thiết để thành lập công ty TNHH.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về lĩnh vực pháp lý, Apolat Legal cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp và hiệu quả. Chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về quy trình, chi phí và các yêu cầu pháp lý liên quan đến việc thành lập công ty TNHH.

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ pháp lý khác như tư vấn đầu tư, thương mại điện tử, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý rủi ro pháp lý. Với phương châm luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, Apolat Legal cam kết mang đến sự hài lòng và tin tưởng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Trên đây là những thông tin chi tiết về quy trình, thủ tục thành lập công ty TNHH mà nhà đầu tư nên biết khi có dự định mở công ty theo loại hình này. Nếu còn thắc mắc về bất cứ thông tin gì, bạn có thể liên hệ ngay với Apolat và tham khảo một số câu hỏi thường gặp dưới đây.

5. Một số câu hỏi thường gặp về thành lập công ty TNHH

5.1. Thành lập công ty TNHH mất bao lâu?

Thời gian để thành lập một công ty TNHH có thể mất từ 3 đến 7 ngày, tùy thuộc vào quy trình và thủ tục của cơ quan đăng ký kinh doanh cụ thể và độ phức tạp của hồ sơ và thời gian xử lý tại cơ quan quản lý địa phương.

5.2. Có được miễn thuế môn bài năm đầu thành lập không?

Có. Doanh nghiệp được miễn thuế môn bài trong năm đầu tiên thành lập, trong thời gian miễn thuế, các chi nhánh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp mở doanh nghiệp cũng được miễn thuế môn bài trong năm đầu tiên thành lập.

5.3. Công ty TNHH có bao nhiêu người đại diện pháp luật?

Theo Điều 13 Luật doanh nghiệp 2020 quy định Công ty TNHH có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Do đó, công ty TNHH có thể đăng ký từ hai người đại diện thei pháp luật trở lên và không hạn chế số người tối đa.

5.4. Thành lập công ty TNHH cần bao nhiêu vốn?

Chủ doanh nghiệp có toàn quyền quyết định mức vốn điều lệ khi thành lập công ty TNHH. Bởi vì hiện nay luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể về mức vốn tối thiểu cần có khi thành lập công ty TNHH. Ngoại trừ trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề yêu cầu về vốn pháp định, mức ký quỹ thì cần chuẩn bị số vốn ít nhất bằng mức vốn pháp định, ký quỹ

5.5. Điều kiện thành lập công ty TNHH bao gồm những gì?

Khi thành lập công ty TNHH cần đáp ứng 7 điều kiện sau đây:

 • Điều kiện về chủ thể thành lập doanh nghiệp: mọi cá nhân, tổ chức đều có quyền thành lập doanh nghiệp trừ những trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Điều kiện về ngành, nghề kinh doanh: doanh nghiệp có quyền kinh doanh những ngành, nghề mà luật không cấm.
 • Điều kiện về tên doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp phải được đặt theo quy định tại Điều 37, Luật Doanh nghiệp 2020 và không được trùng hay dễ nhầm lẫn với tên các doanh nghiệp đã đăng ký khác.
 • Điều kiện về trụ sở chính của doanh nghiệp: Trụ sở chính phải đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính.
 • Điều kiện về vốn thành lập doanh nghiệp: Doanh nghiệp được tự quyết định vốn điều lệ của mình trừ kinh doanh các ngành, nghề yêu cầu về vốn pháp định.
 • Điều kiện về hồ sơ khi đăng ký doanh nghiệp: Hồ sơ cần chuẩn bị đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Điều kiện về nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp: Doanh nghiệp nộp lệ phí 50.000 đồng/lần đăng ký.

Xem chi tiết: Điều kiện thành lập công ty TNHH mới nhất 2023

Bên trên Apolat Legal đã chia sẻ đến bạn các thủ tục thành lập công ty TNHH chi tiết nhất. Nếu bạn có thắc mắc hay có nhu cầu tư vấn dịch vụ thành lập công ty liên hệ ngay với chúng tôi để được giải đáp nhanh nhất.

Thông tin lên hệ:

 • Địa chỉ Hồ Chí Minh: Lầu 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
 • Địa chỉ Hà Nội: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Hotline: (+84) 911 357 447
 • Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu 08:15 sáng – 17:15 chiều

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Doanh nghiệp và đầu tư. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Doanh nghiệp và đầu tư và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.