Mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mới nhất, các thông tin cần biết

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là một loại văn bằng bảo hộ quyền sở hữu nhãn hiệu, chứng nhận một sản phẩm hoặc dịch vụ đã được pháp luật bảo hộ độc quyền. Vậy ai có thể yêu cầu cấp giấy? Mẫu giấy mới hiện nay có những nội dung gì? Có thể chỉnh sửa, hủy bỏ, chấm dứt giấy chứng nhận được không? Hãy cùng Apolat Legal tìm hiểu ngay thông qua bài viết sau đây!

giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

1.Những thông tin cần biết về giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

1.1 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Certificate of Trademark Registration) là văn bằng được cấp bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Đây được coi là tài liệu pháp lý duy nhất chứng minh sự độc quyền sử dụng nhãn hiệu của chủ sở hữu chứng nhận cho tổ chức, cá nhân trong phạm vi nhất định theo quy định của pháp luật.

Việc đăng ký nhãn hiệu mang đến nhiều lợi ích đối với cá nhân và tổ chức trong việc sản xuất hay cung cấp dịch vụ/sản phẩm trên thị trường nội địa và quốc tế. Đăng ký nhãn hiệu là biện pháp duy nhất để xác định và bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp đối với nhãn hiệu. Qua đó, việc đăng ký nhãn hiệu giúp hạn chế và ngăn chặn các hành vi không lành mạnh như hàng giả, hàng nhái, hàng lậu trên thị trường.

Đăng ký nhãn hiệu là việc đưa nhãn hiệu vào sự bảo hộ của pháp luật, từ đó tạo điều kiện để ngăn chặn bất kỳ hành vi xâm phạm đến nhãn hiệu của sản phẩm/dịch vụ đã được chứng nhận nhãn hiệu. Mọi hành vi vi phạm nhãn hiệu đã được bảo hộ đều phải chịu các hình thức xử phạt phù hợp theo quy định của luật pháp. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chính là kết quả của quá trình đăng ký nhãn hiệu hợp lệ.

Tham khảo tờ khai đăng ký nhãn hiệu mới nhất

1.2 Hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 • Hiệu lực về thời gian:

Sau khi nộp đơn đăng ký, nếu nhãn hiệu đáp ứng đủ các điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu trong khoảng thời gian từ 18 đến 24 tháng và sau đó đưa ra thông báo cấp giấy chứng nhận cho nhãn hiệu. Khi nhận được thông báo, chủ đơn hoặc đại diện chủ đơn sẽ tiến hành thanh toán phí cấp giấy chứng nhận để nhận được văn bằng bảo hộ.

 • Hiệu lực về lãnh thổ:

Sau khi đăng ký, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ có hiệu lực trong thời hạn 10 năm, bắt đầu tính từ ngày nộp đơn, và có tác động pháp lý trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Lưu ý: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần gia hạn kéo dài trong 10 năm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, nếu trong vòng 5 năm liên tục nhãn hiệu không được sử dụng và không có dấu hiệu sử dụng, có thể yêu cầu chấm dứt hiệu lực của nhãn hiệu đó. Trừ khi trong ít nhất 3 tháng tính từ ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực, nhãn hiệu được sử dụng hoặc sử dụng lại.

1.3 Nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Apolat Legal sẽ giới thiệu cho quý bạn đọc những nội dung chính trên giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, kèm theo mẫu như sau:

 • Số giấy chứng nhận
 • Chủ sở hữu giấy chứng nhận bao gồm thông tin: Tên chủ sở hữu và địa chỉ của chủ sở hữu
 • Thông tin về số đơn và ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Thông tin về nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký
 • Thông tin về số quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký
 • Thông tin về thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký

2. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mới nhất

Hiện nay mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được cấp bởi Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ có dạng như sau:

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mới
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu mới nhất

Trên đây là hình ảnh mẫu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được cấp bởi Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt nam.

3. Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

 • Cấp phó bản:

Trường hợp nhãn hiệu thuộc sở hữu chung, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ cấp cho người đầu tiên trong danh sách những người nộp đơn chung. Các chủ sở hữu chung khác có thể yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ cấp phó bản Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu với điều kiện phải nộp phí dịch vụ cấp phó bản.

Nội dung phó bản Giấy chứng nhận thể hiện đầy đủ các thông tin của Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tương ứng và kèm theo cụm từ “Phó bản”.

 • Cấp lại:

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc phó bản bị mất hoặc bị hỏng, rách, bẩn, phai mờ đến mức không thể tiếp tục sử dụng. Hoặc trường hợp Giấy bị tháo rời không giữ được dấu niêm phong, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể yêu cầu Cục sở hữu trí tuệ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc phó bản và phải nộp phí dịch vụ tương ứng.

Nội dung bản cấp lại cần thể hiện đầy đủ các thông tin của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/phó bản giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cấp lần đầu và kèm theo cụm từ “Bản cấp lại”.

4. Chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu khi nào?

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chấm dứt hiệu lực khi:

 • Người sở hữu trên giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu không nộp lệ phí gia hạn hiệu lực theo quy định;
 • Người sở hữu nhãn hiệu tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu nhãn hiệu;
 • Người sở hữu nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp;
 • Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn 05 (năm) năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng, trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại trước ít nhất 03 (ba) tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực;
 • Người sở hữu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể;

Người sở hữu giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu có chứng nhận vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

5. Hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Hủy bỏ giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong những trường hợp sau đây:

 • Người nộp đơn đăng ký không có quyền đăng ký hoặc không được chuyển nhượng quyền đăng ký đối với nhãn hiệu;
 • Nhãn hiệu không đáp ứng các điều kiện bảo hộ tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.
 • Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu bị hủy bỏ một phần hiệu lực trong trường hợp phần đó không đáp ứng điều kiện bảo hộ.
 • Bất kỳ tổ chức, cá nhân đều có quyền hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.
 • Thời hiệu yêu cầu hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là 05 (năm) năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

6. Câu hỏi thường gặp về giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

6.1 Ai có thể thực hiện yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu?

 • Tại Việt Nam, bất kỳ cá nhân hay tổ chức đều có quyền đăng ký nhãn hiệu. Chủ sở hữu, có thể là cá nhân (tên và địa chỉ đầy đủ từ số nhà, phố, phường, quận/huyện, quốc gia), nhiều cá nhân (đồng chủ sở hữu) hoặc pháp nhân (công ty, tổ chức được thành lập hợp pháp), nhiều pháp nhân (đồng chủ sở hữu).
 • Các cá nhân hay pháp nhân có thể mang quốc tịch Việt Nam hoặc quốc tịch nước ngoài.
 • Trường hợp cá nhân hay pháp nhân mang quốc tịch Việt Nam thì có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp với trụ sở hoặc chi nhánh của Cục Sở hữu Trí tuệ.
 • Trường hợp cá nhân hoặc pháp nhân mang quốc tịch nước ngoài thì không được nộp đơn trực tiếp với Cục Sở hữu Trí tuệ mà phải ủy quyền cho 01 tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp.

Apolat Legal với đội ngũ luật sư giỏi, dày dặn kinh nghiệm về đăng ký giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu sẽ tư vấn giúp quý khách hàng về hồ sơ, thủ tục nhanh và chính xác nhất!

6.2 Có giới hạn số lượng nhãn hiệu được đăng ký không? 

Bất kỳ cá nhân/pháp nhân nào cũng đều có thể đăng ký nhãn hiệu và không có quy định giới hạn số lượng nhãn hiệu được đăng ký.

6.3 Thủ tục sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu như thế nào?

Thủ tục sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bao gồm 3 bước :

 • Cách nộp hồ sơ
 • Thời hạn xử lý
 • Lệ phí

6.4 Nhãn hiệu có phải là thương hiệu không? 

 • Luật Sở hữu Trí tuệ chỉ quy định về đối tượng bảo hộ là nhãn hiệu, không có đối tượng bảo hộ là thương hiệu.
 • Thương hiệu là hình tượng hàng hóa trong tâm trí người tiêu dùng.
 • Về nhãn hiệu, người tiêu dùng sẽ nhận diện qua hình ảnh, từ ngữ, biểu tượng.
 • Thương hiệu sẽ tồn tại lâu hơn nhãn hiệu. Vì thương hiệu sẽ nổi tiếng mãi theo thời gian, lưu lại trong tâm trí người tiêu dùng.
 • Nhãn hiệu thì thay đổi theo những yếu tố tác động bên ngoài nhất định như thị hiếu người tiêu dùng… và được bảo hộ trong một khoảng thời gian nhất định theo quy định của pháp luật.

7. Dịch vụ đăng ký bảo hộ hữu quyền sở hữu trí tuệ tại Apolat Legal

Apolat Legal là hãng luật cung cấp đầy đủ, chi tiết những thông tin liên quan về vấn đề bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ ở Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về vấn đề Sở hữu trí tuệ, chúng tôi sẽ luôn hướng khách hàng của mình tới dịch vụ chuyên nghiệp nhất.

Trên đây là những thông tin cần biết về giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hữu ích trong quá trình kinh doanh, bạn có thể truy cập vào Website của Apolat Legal!

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ Hồ Chí Minh: Lầu 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
 • Địa chỉ Hà Nội: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Hotline: (+84) 911 357 447
 • Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu 08:15 sáng – 17:15 chiều

Tham khảo thêm các bài viết về đăng ký nhãn hiệu

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Sở hữu trí tuệ. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Sở hữu trí tuệ và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo