Hồ sơ, thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế như thế nào?

Tại Việt Nam và các quốc gia trên giới, phạm vi bảo hộ nhãn hiệu được thực hiện theo nguyên tắc lãnh thổ. Cụ thể là đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại quốc gia nào thì chỉ được bảo hộ tại quốc gia đó. Vì vậy khi doanh nghiệp đưa dịch vụ, hàng hóa ra thị trường nước ngoài thì việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế là cơ sở để doanh nghiệp độc quyền trong việc sử dụng nhãn hiệu của mình trên phạm vi quốc tế. 

Tuy nhiên, thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế so với trong nước sẽ có sự khác biệt khá phức tạp. Vì vậy thông qua bài viết dưới đây, Apolat Legal sẽ giải đáp chi tiết đến bạn điều kiện để đăng ký, thành phần hồ sơ, các thủ tục liên quan cũng như một số lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu quốc tế. 

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế là hoạt động quan trọng để bảo hộ tránh sự xâm phạm nhãn hiệu tại nước ngoài. Doanh nghiệp định hướng phát triển ở thị trường quốc tế luôn chú trọng thực hiện các thủ tục liên quan để bảo vệ quyền lợi của mình. Để đăng ký nhãn hiệu quốc tế, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ, thực hiện các thủ tục, nắm rõ các điều kiện và một số lưu ý thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế
Hồ sơ, thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu quốc tế

1. Đăng ký nhãn hiệu quốc tế là gì?

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế là căn cứ pháp lý giúp doanh nghiệp bảo vệ nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của mình, là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp độc quyền nhãn hiệu trên phạm vi quốc tế.

Việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế giúp doanh nghiệp tránh nguy cơ xâm phạm nhãn hiệu hay tình trạng hàng hoá bị làm giả, làm nhái gây ảnh hưởng đến uy tín. Tuy nhiên, quyền bảo hộ nhãn hiệu chỉ có hiệu lực tại các quốc gia được đăng ký.

Ví dụ: Công ty D có trụ sở chính tại Việt Nam và thực hiện xuất khẩu gạo của mình tới thị trường Mỹ với cái tên Gạo A Nam. Lúc này công ty D cần đăng ký nhãn hiệu cho loại gạo này tại thị trường Mỹ trước khi xuất khẩu hàng sang quốc gia này. Từ đó doanh nghiệp được đảm bảo quyền được bảo hộ thương hiệu, tránh hành vi chiếm đoạt thương hiệu.

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế
Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

2. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu quốc tế bao gồm những hồ sơ gì?

Những hồ sơ cơ bản cần có trong mọi hình thức đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

 • Giấy uỷ quyền theo mẫu của từng quốc gia đăng ký;
 • Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký;
 • Tên các nước cần bảo hộ nhãn hiệu;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam (nếu đơn nộp theo Thỏa ước Madrid);
 • Bản sao đơn đăng ký nhãn hiệu có xác nhận của cơ quan nhận đơn (nếu đơn nộp theo Nghị định thư Madrid); 01 bản;
 • Danh mục hàng hóa/dịch vụ xin đăng ký.
Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu quốc tế
Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Tùy vào hình thức đăng ký nhãn hiệu quốc tế mà bộ hồ sơ cần chuẩn bị sẽ có những khác biệt nhất định. Đồng thời, tuỳ từng sản phẩm mà cá nhân, doanh nghiệp sẽ cần bổ sung thêm một số hồ sơ đặc thù, để tránh sai sót bạn nên sử dụng dịch vụ từ các công ty luật để đảm bảo tính hợp hệ và đầy đủ nhất.

3. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế như thế nào? 

Cá nhân hoặc doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức nộp đơn trực tiếp tại quốc gia sở tại hoặc nộp đơn qua hệ thống Madrid tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). Cụ thể từng hình thức được thực hiện như sau:

3.1 Hình thức nộp đơn trực tiếp 

Thủ tục cần thực hiện khi lựa chọn hình thức nộp đơn trực tiếp theo quy trình sau:

 • Bước 1: Tra cứu khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (thủ tục không bắt buộc)
 • Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ nộp đơn sau khi có kết quả tra cứu nhãn hiệu khả thi
 • Bước 3: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế
 • Bước 4: Theo dõi tiến trình đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Bước 5: Nhận kết quả nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Hình thức này áp dụng khi quốc gia sở tại của cá nhân, doanh nghiệp muốn đăng ký sở hữu trí tuệ quốc tế nhưng không phải là thành viên của hệ thống Madrid hoặc là thành viên nhưng muốn nộp đơn trực tiếp.

Tùy thuộc vào từng quốc gia mà bạn cần tuân theo các quy định về pháp luật của quốc gia đó về: Thủ tục, hồ sơ, thời gian xét duyệt, các điều kiện cần đáp ứng. Nếu bạn muốn nộp đơn trực tiếp tại Việt Nam, bạn hoàn toàn có thể liên hệ Apolat Legal để hỗ trợ tư vấn miễn phí!

3.2 Hình thức nộp đơn qua hệ thống Madrid

Bước 1: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Chủ sở hữu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế  nộp cho Văn phòng quốc tế của WIPO thông qua Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thẩm định và chuyển đơn đăng ký cho Văn phòng quốc tế

Bước 2: Thẩm định đơn

WIPO thẩm định về hình thức đơn, đánh giá đơn hợp lệ thì sẽ được dịch sang ngôn ngữ khác và công bố trên công báo sở hữu công nghiệp.

Sau đó, đơn đăng ký được gửi cho Cơ quan đăng ký nhãn hiệu của các quốc gia thành viên được chỉ định bảo hộ và ấn định ngày bắt đầu tính thời hạn thẩm định để các quốc gia đó xem xét.

Nếu quá thời hạn thẩm định mà WIPO không nhận được bất kỳ phản hồi nào thì nhãn hiệu được coi là có hiệu lực ở các quốc gia đó.

Trường hợp WIPO nhận được đơn đăng ký trong thời hạn không quá 02 tháng kể từ ngày nộp đơn ở Cục Sở hữu trí tuệ thì ngày nộp đơn quốc tế được tính là ngày nộp đơn tại Việt Nam. Trường hợp quá 02 tháng, ngày nhận đơn tại Văn phòng quốc tế được tính là ngày nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

Bước 3: Thông báo kết quả về đơn đăng ký nhãn hiệu

Bạn chỉ nên lựa chọn hình thức nộp đơn qua hệ thống Madrid khi bạn đăng ký cùng lúc nhiều quốc gia. Đồng thời, các quốc gia được đăng ký đều phải là thành viên của hệ thống Madrid (thành viên của Nghị định thư hoặc Thỏa ước Madrid).

Hình thức nộp đơn qua hệ thống Madrid phù hợp với đối tượng muốn đăng ký nhiều quốc gia cùng lúc
Hình thức nộp đơn qua hệ thống Madrid phù hợp với đối tượng muốn đăng ký nhiều quốc gia cùng lúc

4. Một số lưu ý về thủ tục đăng ký thương hiệu quốc tế

Khi thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu quốc tế, cá nhân hoặc doanh nghiệp sẽ cần chú ý tới một số lưu ý quan trọng sau đây:

 • Nhãn hiệu nhất thiết phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc Quyết định chấp thuận hình thức đơn tại nước sở tại trước khi làm thủ tục đăng ký theo Hệ thống Madrid.
 • Với đơn theo Hệ thống Madrid, Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu phải được thực hiện theo mẫu và đính kèm mẫu nhãn hiệu. Trong đơn cần chỉ rõ các nước thành viên Thoả ước Madrid mà người nộp đơn muốn nhãn hiệu được bảo hộ.
 • Thủ tục xét nghiệm đơn đăng ký theo Hệ thống Madrid được tiến hành độc lập tại mỗi nước thành viên. Việc từ chối bảo hộ của một nước thành viên không làm ảnh hưởng đến hiệu lực bảo hộ ở các nước còn lại. Nhãn hiệu đăng ký quốc tế có hiệu lực bảo hộ giống như nhãn hiệu được đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia thành viên.
 • Thông thường, theo Hệ thống Madrid, trong vòng 12 tháng khi đơn được nộp hợp lệ, nhãn hiệu được đăng ký sẽ được chấp nhận bảo hộ tại các nước được yêu cầu trong đơn.
 • Thời hạn bảo hộ đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu là 10 năm và có thể gia hạn nhiều lần.
 • Doanh nghiệp hàng nộp phí theo quy định khi nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

5. Điều kiện nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Những đối tượng sau đây sẽ có đủ điều kiện để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế:

 • Những cá nhân có quốc tịch tại quốc gia là thành viên của Hệ thống Madrid hoặc các tổ chức sở hữu cơ sở kinh doanh hợp pháp tại quốc gia thành viên của Hệ thống Madrid, sẽ có quyền nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống này.
 • Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Hệ thống Madrid cần căn cứ theo đơn đăng ký cơ sở đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ hoặc được Cục SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Chủ sở hữu muốn đưa sản phẩm ra nước ngoài có thể lựa chọn hình thức đăng ký sau đây:

 • Thông qua tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ của nước ngoài để nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trực tiếp tại các nước đó.
 • Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid và theo thỏa ước Madrid theo hệ thống Madrid, thông qua Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.

Trong đó, thỏa ước Madrid và nghị định thư Madrid là hai văn bản chính điều chỉnh hệ thống Madrid. Đây là hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu do Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) quản lý. Đăng ký dựa trên hệ thống Madrid có thủ tục đơn giản tiết kiệm, tiện lợi, dễ dàng gia hạn và mở rộng phạm vi bảo hộ.

Khi đăng ký sở hữu trí tuệ quốc tế cũng như đăng ký nhãn hiệu, cá nhân, doanh nghiệp cần lựa chọn một hoặc nhiều quốc gia để đăng ký cùng lúc. Tùy thuộc vào thị trường cá nhân, doanh nghiệp hướng tới cũng như chiến lược phát triển kinh doanh để hoàn tất thủ tục một cách tốt nhất.

6. Tại sao cần đăng ký nhãn hiệu quốc tế?

Việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế cũng như đăng ký sở hữu trí tuệ quốc tế sẽ có vai trò quan trọng đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp, cụ thể :

 • Khi đăng ký nhãn hiệu quốc tế, doanh nghiệp sẽ được toàn quyền sử dụng, khai thác nhãn hiệu tại các quốc gia đã đăng ký. Đồng thời, được bảo hộ nhãn hiệu, tránh mọi hành vi xâm phạm quyền lợi với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào ở phạm vị trong nước và ngoài nước.
 • Nâng cao lợi thế cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành.
 • Có thể thu phí từ việc chuyển nhượng nhãn hiệu hoặc đăng ký cho bên thứ 3 sử dụng.
 • Ngăn chặn hành vi làm giả, làm nhái sản phẩm, gây ảnh hưởng tới uy tín của nhãn hiệu.
 • Hạn chế tối đa nguy cơ nhãn hiệu bị chiếm đoạt, xâm phạm tại thị trường quốc gia sở tại. Đồng thời, loại bỏ được các khoản phí có thể phát sinh để giải quyết các tranh chấp xảy ra khi xác định chủ sở hữu nhãn hiệu.
Việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế nhằm đảm bảo thương hiệu được bảo hộ tại các quốc gia được đăng ký
Việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế nhằm đảm bảo thương hiệu được bảo hộ tại các quốc gia được đăng ký

Qua những nội dung Apolat trình bày đã giúp bạn hiểu rõ tầm quan trọng của đăng ký nhãn hiệu quốc tế. Doanh nghiệp muốn nhanh chóng hoàn thiện đăng ký, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.

7. Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Apolat Legal

Apolat Legal là đơn vị hỗ trợ pháp lý hợp pháp về sở hữu trí tuệ. Chúng tôi là đại diện sở hữu công nghiệp được ghi nhận tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Chúng tôi có đầy đủ tư cách và năng lực chuyên môn đại diện khách hàng đăng ký thương hiệu nói chung và đăng ký thương hiệu quốc tế nói riêng. Khi khách hàng ủy quyền cho Apolat Legal thực hiện đăng ký, chúng tôi sẽ hoàn thành các công việc sau:

 • Hỗ trợ tư vấn trọn gói từ lúc bắt đầu cho đến khi hoàn thành quá trình đăng ký nhãn hiệu tại nước đăng ký.
 • Với vai trò ủy quyền cho doanh nghiệp, chúng tôi thực hiện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và ký đơn hợp pháp.
 • Cập nhật tình trạng liên tục tới cá nhân hoặc doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu quốc tế.
 • Xử lý tất cả các thiếu sót và vấn đề liên quan đến quá trình nộp đơn và xét duyệt đơn. Đảm bảo thời gian duyệt đơn ngắn nhất!
 • Trường hợp đơn của doanh nghiệp bị từ chối bảo hộ tại Cục Sở hữu Trí tuệ nước đăng ký, chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp để khắc phục tình trạng trên.
Apolat Legal cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế trọn gói
Apolat Legal cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế trọn gói

8. Một số câu hỏi thường gặp về đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Trong quá trình đăng ký nhãn hiệu quốc tế, chúng tôi nhận thấy cá nhân, doanh nghiệp luôn thắc mắc về những nội dung sau:

8.1 Đăng ký nhãn hiệu quốc tế thời gian có lâu không?

Việc đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia sẽ thường kéo dài trong thời gian từ 03 – 24 tháng. Mỗi quốc gia sẽ có quy định về thời hạn cụ thể.

8.2 Các nước có áp dụng Bảng phân loại Ni xơ để phân nhóm nhãn hiệu không?

Phần lớn các quốc gia trên thế giới đều áp dụng “Bảng phân loại quốc tế Ni xơ” khi phân nhóm đăng ký nhãn hiệu.

8.3 Chi phí đăng ký nhãn hiệu quốc tế bao nhiêu?

Không thể đưa ra con số chính xác về mức chi phí đăng ký nhãn hiệu quốc tế. Con số cụ thể tùy thuộc vào việc cá nhân hoặc doanh nghiệp nộp đơn theo hình thức nào? Nộp tại quốc gia nào?

Đối với mức phí thẩm định bao gồm các khoản phí:

 • Phí thực hiện thủ tục đăng ký quốc tế: 2 triệu đồng (chưa bao gồm phí cho Văn phòng quốc tế).
 • Phí thẩm định các thủ tục sửa đổi, chuyển nhượng, gia hạn, hạn chế danh mục sản phẩm, chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực: 1 triệu đồng.

Phí riêng khi đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid có chỉ định Việt Nam:

 • Phí thẩm định đơn cho mỗi nhóm hàng hóa hoặc dịch vụ: 3,6 triệu đồng.
 • Phí thẩm định đơn gia hạn cho mỗi nhóm hàng hóa hoặc dịch vụ: 3,2 triệu đồng.

8.4 Đăng ký nhãn hiệu quốc tế có phải sẽ được bảo hộ tại tất cả các quốc gia trên thế giới không?

Việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế sẽ chỉ có hiệu lực và được bảo hộ tại các quốc gia được chỉ định, yêu cầu trong đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế của doanh nghiệp, cá nhân. Nó đồng nghĩa với việc sẽ không được bảo hộ tại mọi quốc gia trên thế giới.

Apolat Legal là đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu quốc tế trọn gói và nhanh chóng. Với đội ngũ luật sư sở hữu kinh nghiệm chuyên môn lâu năm trong nghề, chúng tôi sẽ đem tới những giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất đến mọi khách hàng!

Thông tin liên hệ:

 • HCM: Tầng 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh.
 • HN: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: 0911 357 447
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Website: apolatlegal.com

Tham khảo các bài viết liên quan đến đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Sở hữu trí tuệ. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Sở hữu trí tuệ và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.