Hướng dẫn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính mới nhất hiện nay

Đăng ký bản quyền phần mềm là việc tác giả hoặc chủ sở hữu phần mềm tiến hành nộp hồ sơ xin cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Quyền Tác Giả tới Cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mục tiêu là ghi nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với phần mềm mà họ đã sáng tạo.

Hệ thống pháp luật hiện nay công nhận 04 loại phần mềm máy tính được bảo hộ bao gồm: sáng chế, bí mật kinh doanh, quyền tác giả và nhãn hiệu.

Khi đăng ký bản quyền phần mềm trước hết cần phải hiểu rõ nội dung, quy định pháp luật về việc sử dụng bản quyền phần mềm. Cần chuẩn bị những tài liệu, hồ sơ nào? Quy trình, thủ tục và thời gian như thế nào để đảm bảo đăng ký bản quyền phần mềm máy tính đúng chuẩn. Cùng tìm hiểu về các bước đăng ký bản quyền dưới bài viết này cùng Apolat Legal nhé!

Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính mới nhất hiện nay
Đăng ký bản quyền phần mềm máy tính mới nhất hiện nay

Danh mục bài viết

1. Ai có quyền đăng ký bản quyền phần mềm máy tính?

Theo Điều 14 Luật Sở Hữu Trí Tuệ, tác giả và chủ sở hữu phần mềm có quyền đăng ký bản quyền phần mềm. Theo đó, tác giả hoặc chủ sở hữu phần mềm có thể thực hiện đăng ký bản quyền phần mềm tại Việt Nam, bao gồm cả cá nhân và tổ chức là người Việt Nam, cũng như cá nhân và tổ chức là người nước ngoài. Tuy nhiên, trong trường hợp cá nhân hoặc tổ chức là tác giả từ nước ngoài muốn đăng ký bản quyền phần mềm tại Việt Nam, họ cần thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm máy tính thông qua Apolat Legal hoặc Tổ chức Đại Diện Bản Quyền Tác Giả tại Việt Nam.

2. Hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

Theo Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, các tổ chức, cá nhân cần chuẩn bị tài liệu, hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm máy tính để gửi đến Cục bản quyền tác giả. Dưới đây là các loại giấy tờ cần phải chuẩn trị trong hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm máy tính:

 • Giấy Uỷ Quyền (theo mẫu của Apolat Legal): Trong trường hợp bên ủy quyền là cá nhân, văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật;
 • Chứng Minh Nhân Dân/Căn Cước Công Dân của Tác Giả (Bản công chứng);
 • Bản cam đoan của tác giả về tính trung thực trong quá trình tạo ra phần mềm (Apolat Legal soạn thảo theo thông tin khách hàng cung cấp);
 • Văn bản đồng ý của các đồng tác giả (nếu có nhiều tác giả) (Apolat Legal soạn thảo theo thông tin khách hàng cung cấp);
 • Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (nếu có nhiều chủ sở hữu) (Apolat Legal soạn thảo theo thông tin khách hàng cung cấp);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản công chứng);
 • Bản in mã code của phần mềm;
 • Bản In giao diện của phần mềm;
 • Hai (02) đĩa CD ghi nội dung phần mềm: Lưu trữ phần giao diện của phần mềm;
 • Hợp đồng mua bản quyền và văn bản chấp thuận cho việc đăng ký tác phẩm phần mềm phát sinh (nếu có).

Bên cạnh những giấy tờ trên, khi thực hiện việc đăng ký bản quyền phần mềm máy tính, tác giả hoặc chủ sở hữu phần mềm cần cung cấp thêm các thông tin sau:

 • Thời gian hoàn thành phần mềm: Thông tin này là rất quan trọng để đề phòng và giải quyết các tranh chấp phát sinh trong tương lai (nếu có);
 • Thông tin công bố phần mềm: Nơi phần mềm đã được công bố, nếu có, cần nêu rõ thời gian công bố, hình thức công bố, …
 • Thông tin chi tiết về phần mềm: Chức năng, thành phần, cấu tạo, ngôn ngữ lập trình, mã nguồn mở và link mã nguồn mở.

Lưu ý các trường hợp đặc biệt sau:

 • Có thể có nhiều tác giả đồng sở hữu bản quyền phần mềm máy tính;
 • Đĩa CD nộp cho cơ quan đăng ký bản quyền phần mềm máy tính phải có mặt ngoài màu trắng, có thể đóng dấu và xác nhận của cơ quan đăng ký bản quyền;
 • Nếu tổ chức hoặc doanh nghiệp đã thực hiện ký kết hợp đồng lao động với tác giả và ủy thác nhiệm vụ sáng tạo phần mềm cho tác giả, thì doanh nghiệp sẽ trở thành chủ sở hữu của tác phẩm đó.
luật bản quyền phần mềm máy tính
Hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

3. Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ phần mềm máy tính

Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ phần mềm máy tính bao gồm 5 bước sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cần thiết để đăng ký bản quyền phần mềm máy tính;
 • Bước 2: Soạn tài liệu hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm máy tính;
 • Bước 3: Gửi đơn đăng ký đến Cụ bản quyền tác giả;
 • Bước 4: Theo dõi hồ sơ đăng ký thường xuyên tại Cục Bản quyền;
 • Bước 5: Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm máy tính.
Quy trình đăng ký bản quyền phần mềm máy tính
Quy trình đăng ký bản quyền phần mềm máy tính hiện nay

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cần thiết để đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

Apolat sẽ hướng dẫn Quý khách hàng cách chuẩn bị các thông tin và giấy tờ cần thiết để đăng ký bản quyền phần mềm máy tính.

Bước 2: Soạn tài liệu hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

Hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm máy tính cần được soạn thảo bởi người có kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ để đảm bảo tính chính xác của hồ sơ và tránh trường hợp hồ sơ bị trả lại sau khi đã nộp đăng ký do thiếu sót trong quá trình soạn thảo.

Bước 3: Gửi đơn đăng ký đến Cụ bản quyền tác giả

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký quyền tác giả, chủ sở hữu nộp hồ sơ cho Cục bản quyền tác giả.

Bước 4: Theo dõi hồ sơ đăng ký thường xuyên tại Cục Bản quyền

Sau khi nộp, người nộp đơn phải theo dõi đơn đăng ký và kịp thời bổ sung, sửa chữa những chỗ chưa đầy đủ trong đơn hoặc nếu thấy cần bổ sung, sửa đổi theo yêu cầu của cơ quan đăng ký.

Bước 5: Kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm máy tính

Sau khi kiểm tra hồ sơ đăng ký, nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm máy tính cho tác giả, chủ sở hữu. Ngược lại, nếu hồ sơ cần bổ sung hoặc bạn không đủ điều kiện thì cơ quan đăng ký sẽ ra quyết định bổ sung hồ sơ, hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm.

Thời hạn đăng ký bản quyền phần mềm là 15 ngày, tính từ thời điểm hồ sơ đăng ký được chấp nhận là hợp lệ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ. Trong thời gian này, Cục Bản quyền tác giả có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền cho chủ sở hữu theo đúng quy định. Trường hợp từ chối, cần thông báo bằng văn bản đến người nộp hồ sơ.

Lưu ý rằng: Thời gian thực tế có thể kéo dài thêm từ 20 – 25 ngày do một số nguyên nhân tác động.

4. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả phần mềm máy tính

Theo Khoản 8, Điều 1 của Luật Sửa Đổi, bổ sung một Số Điều của Luật Sở Hữu Trí Tuệ 2009, thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với phần mềm được xác định như sau:

 • Đối với các quyền như đặt tên cho phần mềm, đứng tên thật hoặc bút danh cho phần mềm, được nêu tên thật hoặc bút danh khi phần mềm được công bố, sử dụng, bảo vệ sự toàn vẹn của phần mềm không cho người khác xuyên tạc; không cho người khác sửa đổi, cắt xén phần mềm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả thì được bảo hộ vô thời hạn.
 • Đối với quyền công bố phần mềm hoặc cho phép người khác công bố phần mềm thì có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp phần mềm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.

Do đó, phần mềm được pháp luật bảo hộ quyền tác giả như đối với tác phẩm văn học và người tạo ra hoặc chủ sở hữu phần mềm sẽ có quyền nhân thân và quyền tài sản đối với phần mềm theo quy định về pháp luật sở hữu trí tuệ.

quy trình đăng ký sở hữu trí tuệ phần mềm
Thời hạn bảo hộ quyền tác giả phần mềm máy tính

5. Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm tại Apolat Legal

Thủ tục đăng ký bản quyền phần mềm bao gồm 5 bước như sau:

 • Bước 1: Quý khách hàng cung cấp các thông tin nêu trên tới Apolat Legal.
 • Bước 2: Chúng tôi tiến hành soạn thảo hồ sơ và chuyển khách hàng ký.
 • Bước 3: Sau khi ký, khách hàng chuyển lại hồ sơ cho Công ty Luật Apolat Legal.
 • Bước 4: Apolat Legal đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại Cục bản quyền tác giả.
 • Bước 5: Sau 15 – 20 ngày nhận kết quả là Giấy chứng nhận bản quyền tác giả đối với phần mềm, chuyển trả lại khách hàng và thực hiện thủ tục thanh lý dịch vụ.
Quy trình đăng ký bản quyền phần mềm máy tính tại Apolat Legal
Quy trình đăng ký bản quyền phần mềm máy tính tại Apolat Legal

6. Phí đăng ký bản quyền phần mềm tại Apolat Legal

Chi phí đăng ký bản quyền phần mềm được chia thành phí đăng ký với cơ quan đăng ký và phí dịch vụ đăng ký phải trả cho cơ quan đại diện khi cơ quan đại diện được ủy quyền đăng ký phần mềm. Chi phí cụ thể như sau:

 • Chi phí chuẩn bị hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm như in đĩa CD, công chứng tài kiệu,…
 • Lệ phí đăng ký bản quyền chương trình máy tính là: 600.000 đồng (nộp cho Cục Bản quyền tác giả);
 • Chi phí đi lại của người được giao nộp hồ sơ đăng ký bản quyền;
 • Phí dịch vụ đăng ký bản quyền phần mềm tại Apolat: 6.000.000 đồng

Như vậy tổng chi phí đăng ký bản quyền tối thiểu là 6.600.000 đồng tùy theo các chi phí từng trường hợp cụ thể. Hiện nay, tại Việt Nam có rất nhiều công ty dịch vụ tư vấn và đăng ký bản quyền phần mềm, tuy nhiên không phải công ty nào cũng có chức năng đăng ký Sở hữu trí tuệ được Cục Bản quyền tác giả cấp phép. Do đó, việc cân nhắc trước khi lựa chọn dịch vụ vì những rủi ro pháp lý cho Quý khách hàng

Mẫu giấy chứng nhận bản quyền phần mềm hoặc giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính là văn bản được Cục Bản Quyền Tác Giả, thuộc Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch cấp cho cá nhân hoặc tổ chức là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả khi họ đăng ký quyền tác giả cho chương trình máy tính.

7. Mẫu giấy chứng nhận bản quyền phần mềm mới nhất

Mẫu giấy chứng nhận bản quyền phần mềm hoặc giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đối với chương trình máy tính là văn bản được Cục Bản Quyền Tác Giả, thuộc Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch cấp cho cá nhân hoặc tổ chức là tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả khi họ đăng ký quyền tác giả cho chương trình máy tính.

Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm
Mẫu giấy chứng nhận bản quyền phần mềm

Mẫu giấy chứng nhận bản quyền tác giả bao gồm các thông tin sau:

 • (1) Cơ quan cấp giấy (Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch; Cục Bản Quyền Tác Giả),
 • (2) Tác phẩm (tên phần mềm, loại hình chương trình máy tính),
 • (3) Thông tin về tác giả,
 • (4) Thông tin về chủ sở hữu quyền tác giả,
 • (5) Khẳng định: Đã đăng ký quyền tác giả,
 • (6) Địa điểm, thời gian cấp Giấy Chứng Nhận,
 • (7) Dấu và chữ ký của Cục Trưởng Cục Bản Quyền Tác Giả hoặc chủ thể ký thay,
 • (8) Số giấy chứng nhận và chủ thể được cấp.

Mẫu giấy chứng nhận bản quyền phần mềm được thiết kế dựa trên mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả theo mẫu số 03 được ban hành theo Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

8. Nộp hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm máy tính ở đâu?

Căn cứ Điều 34 Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định về thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan,để đăng ký bản quyền cho phần mềm máy tính cần nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể là tại Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh hoặc thành phố Đà Nẵng. Dưới đây là địa chỉ liên hệ:

Phòng Thông tin Quyền tác giả, Cục Bản quyền tác giả tại Hà Nội

 • Địa chỉ: Số 33 ngõ 294 phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Hồ Chí Minh

 • Địa chỉ: 170 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng Đại diện Cục Bản quyền tác giả tại TP. Đà Nẵng

 • Địa chỉ: 58 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hồ sơ đăng ký bản quyền phần mềm máy tính có thể gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ:

 • Cục Bản quyền tác giả: Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, TP. Hà Nội.

Đối với thủ tục đăng kí bản quyền phần mềm ở các khu vực khác, hồ sơ có thể được gửi qua phương thức bưu điện. Tuy nhiên,để đảm bảo tính pháp lý và tránh rủi ro, nhằm tiết kiệm thời gian, công sức và nhanh chóng có được văn bằng bảo vệ thì bạn nên sử dụng dịch vụ tư vấn của một công ty đại diện quyền tác giả.

9. Phạm vi hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm

Về pháp lý, giấy chứng nhận đăng ký bản qyền phần mềm có phạm vi hiệu lực trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp nếu như giấy chứng nhận được cấp trước khi điều luật này ban hành, thì phạm vi hiệu lực vẫn được tiếp tục duy trì theo quy định. Nội dung này được quy định chi tiết tại Điều 53 Luật Sở Hữu trí tuệ 2005 như sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.
 • Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan do cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan cấp trước ngày Luật này có hiệu lực tiếp tục được duy trì hiệu lực.

10. Các câu hỏi liên quan đến việc đăng ký bản quyền phần mềm

Có cần phải đăng ký bản quyền phần mềm không?

Pháp luật không bắt buộc tác giả hoặc chủ sở hữu phần mềm phải bắt buộc đăng ký bản quyền phần mềm vì ngay từ khi tác phẩm được sáng tạo và xuất hiện dưới một hình thức có thể nhận biết được, quyền tác giả cũng đã tự động phát sinh từ thời điểm đó. Tuy nhiên, để có tài liệu chứng minh quyền của mình, Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm được xem xét là một trong những tài liệu và chứng cứ bảo vệ hữu ích mà tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả có thể lựa chọn.

Tại sao cần đăng ký bản quyền phần mềm?

 • Theo luật bản quyền phần mềm, việc đăng ký bản quyền cho chương trình máy tính không bắt buộc. Tuy nhiên, nó là cơ sở chính xác để xác định thời điểm phát sinh quyền tác giả đối với phần mềm máy tính.
 • Đăng ký bản quyền phần mềm là giải pháp hàng đầu để bảo vệ quyền sở hữu và quyền tác giả một cách chặt chẽ.
 • Tác giả, chủ sở hữu tác phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả sẽ không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.
 • Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm máy tính là cơ sở chứng minh chủ thể nào tạo ra phần mềm trước khi có tranh chấp xảy ra.
 • Ngoài ra, hiện nay các công ty phần mềm đổi khi có những xung đột giữa tác giả phần mềm và chủ sở hữu phần mềm tức giữa nhân viên với công ty thì việc đăng ký bản quyền phần mềm máy tính còn là cơ sở xác định quyền giữa tác giả của người tạo ra phần mềm và chủ sở hữu phần mềm là công ty.

Do vậy, việc thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền cho phần mềm máy tính là cách để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu và giảm thiểu rủi ro phát sinh trong tương lai.

luật bản quyền phần mềm
Tầm quan trọng của việc đăng ký bản quyền phần mềm

Nộp đơn đăng ký bản quyền phần mềm online được không?

Hiện nay, nộp đơn đăng ký bản quyền phần mềm máy tính trực tuyến (online) chỉ áp dụng cho các đối tượng sở hữu công nghiệp (cơ quan quản lý là Cục sở hữu trí tuệ). Các đối tượng thuộc quyền tác giả phải nộp đơn trực tiếp tại cơ quan đăng ký hoặc qua đường bưu điện.

Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền phần mềm có giá trị tại đâu?

Quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền tác giả đối với phần mềm nói riêng được hiểu là chỉ áp dụng trong phạm vi lãnh thổ quốc gia nghĩa là nếu tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm đã đăng ký bản quyền phần mềm và nhận Giấy chứng nhận tương ứng thì quyền này sẽ được bảo vệ trên toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam.

Ngoài ra, quy định về quyền sở hữu trí tuệ cũng đặt ra một cơ chế bảo vệ cho người sở hữu tác phẩm, giúp họ có quyền kiểm soát việc sử dụng và phân phối phần mềm của mình. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho sự sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực công nghiệp phần mềm mà còn đảm bảo rằng những công trình sáng tạo đều nhận được đối xử công bằng và hợp lý trên đất nước Việt Nam.

Dưới đây là những thông tin chia sẻ về quy trình đăng ký bản quyền phần mềm, chương trình máy tính từ Apolat Legal. Nếu Quý khách hàng quan tâm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau đây:

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ Hồ Chí Minh: Lầu 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
 • Địa chỉ Hà Nội: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Hotline: (+84) 911 357 447
 • Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu 08:15 sáng – 17:15 chiều

Tham khảo thêm các bài viết liên quan

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Sở hữu trí tuệ. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Sở hữu trí tuệ và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.