Gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp trước bao lâu?

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp là văn bằng bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp. Trong đó. kiểu dáng công nghiệp là một trong các đối tượng được bảo hộ bởi Luật Sở hữu trí tuệ. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực là 05 năm kể từ ngày đơn được coi là hợp lệ. Doanh nghiệp có thể gia hạn kiểu dáng công nghiệp liên tiếp hai (2) lần, mỗi lần là 5 năm Vậy khi  hết thời hạn bảo hộ, chủ văn bằng có thể gia hạn kiểu dáng công nghiệp để được tiếp tục sử dụng hay không? Các quy định, điều kiện và thủ tục khi gian hạn như thế nào? Xem ngay bài viết dưới đây!

Thủ tục gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
Quy định và thủ tục gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

1. Gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp trước bao lâu?

Trong thời hạn 6 tháng kể từ khi bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hết thời hạn, doanh nghiệp hoặc chủ sở hữu phải tiến hành thủ tục gia hạn tại cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp chủ sở hữu hoặc người đại diện hợp pháp không tiến hành gia hạn trong thời hạn này, kiểu dáng công nghiệp sẽ không được bảo hộ khi hết hạn.

Quy định về gia hạn bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp theo điểm 20.4.a, điểm 0.4.b Khoản 20 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (được sửa đổi bởi điểm d khoản 19 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN) như sau:

 • Bằng độc quyền sáng chế, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp không được gia hạn.
 • Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được gia hạn nhiều nhất 02 lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm. Trường hợp kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ có nhiều phương án thì Bằng độc quyền có thể được gia hạn đối với tất cả hoặc một số phương án, trong đó phải có phương án cơ bản.
 • Để được gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng tính đến ngày Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ đơn yêu cầu gia hạn và phí thẩm định yêu cầu gia hạn, lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, phí sử dụng văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.
 • Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn.
thủ tục gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp
Gia hạn độc quyền bằng kiểu dáng công nghiệp

2. Thủ tục gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được thực hiện qua 04 bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ gia hạn kiểu dáng công nghiệp

 • Tờ khai yêu cầu gia hạn kiểu dáng công nghiệp theo mẫu 02-GH/DTVB Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;
 • Bản gốc Văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp (nếu yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Văn bằng bảo hộ);
 • Giấy ủy quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);
 • Bản sao chứng từ nộp lệ phí, lệ phí gia hạn (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Bước 2: Nộp hồ sơ gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực kiểu dáng công nghiệp tại trụ sở của Cục Sở hữu Trí tuệ ở Hà Nội hoặc ở 2 văn phòng đại diện của Cục tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Apolat Legal với đội ngũ luật sư giỏi dày dặn kinh nghiệm, sẽ hỗ trợ quý khách hàng các thủ tục liên quan về vấn đề nộp hồ sơ gia hạn độc quyền kiểu dáng công nghiệp một cách nhanh và chính xác nhất.

Bước 3: Thẩm định yêu cầu gia hạn kiểu dáng công nghiệp

Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ thực hiện thẩm định đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong khoảng thời gian là 01 tháng kể từ ngày nhận đơn.

Bước 4: Quyết định ghi nhận hoặc từ chối ghi nhận gia hạn kiểu dáng công nghiệp

Sau khi thẩm định và kiểm tra đơn yêu cầu, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đánh giá tính hợp lệ của đơn yêu cầu gia hạn.

Nếu đơn yêu cầu gia hạn hợp lệ:

 • Trong trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ đưa ra quyết định gia hạn và ghi nhận vào văn bằng bảo hộ (nếu có yêu cầu), đăng ký và công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong vòng 02 tháng kể từ ngày ra quyết định.

Trong trường hợp đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc không tuân thủ thủ tục quy định hoặc người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng:

 • Cục Sở hữu Trí tuệ sẽ đưa ra thông báo dự định từ chối gia hạn, cung cấp lý do cụ thể và ấn định một thời hạn là 02 tháng kể từ ngày thông báo được đưa ra để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc nộp ý kiến phản đối.

Tham khảo thêm: Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp hiện nay

3. Điều kiện gia hạn độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Trong vòng 06 tháng trước ngày bằng bảo hộ hết hiệu lực thì chủ văn bằng phải nộp đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đến Cục sở hữu trí tuệ.

Chủ đơn có thể nộp đơn gia hạn muộn hơn. Tuy nhiên, thời hạn nộp không được quá 06 tháng từ ngày Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hết hạn và phải nộp thêm lệ phí gia hạn muộn.

Xem thêm: Điều kiện để đăng ký sáng chế là gì?

4. Phí, lệ phí gia hạn bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 

 • Lệ phí gia hạn: 100.000 đồng/văn bằng;
 • Lệ phí gia hạn hiệu lực muộn = Lệ phí gia hạn + 10% phí gia hạn cho mỗi tháng nộp đơn muộn;
 • Phí thẩm định yêu cầu gia hạn hiệu lực: 160.000 đồng/văn bằng;
 • Phí sử dụng Bằng độc quyền: 700.000 đồng/văn bằng;
 • Phí công bố Quyết định ghi nhận gia hạn kiểu dáng công nghiệp: 120.000 đồng/đơn yêu cầu;
 • Phí đăng bạ Quyết định gia hạn kiểu dáng công nghiệp: 120.000 đồng/văn bằng.
thời hạn gia hạn kiểu dáng công nghiệp
Các khoản lệ phí gia hạn kiểu dáng công nghiệp

5. Mẫu tờ khai gia hạn hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Mẫu tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp được quy định theo Mẫu số 07 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 65/2023/NĐ-CP như sau:

Tờ khai yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp
Mẫu Tờ khai yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp

Mẫu tờ khai gia hạn hiệu lực bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: Tải tại đây

6. Dịch vụ đăng ký bảo hộ hữu quyền sở hữu trí tuệ tại Apolat Legal

Apolat Legal với đội ngũ luật sư tận tâm, nhiệt huyết và dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách hàng các dịch vụ gia hạn kiểu dáng công nghiệp nói riêng và tư vấn, tra cứu, đăng ký và các dịch vụ khác có liên quan nói chung.

 • Apolat Legal sở hữu đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm, được nhiều doanh nghiệp tin tưởng.
 • Hỗ trợ quý khách hàng trọn gói trong thời gian nhanh chóng.
 • Giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong quá trình gia hạn kiểu dáng công nghiệp.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký gia hạn kiểu dáng công nghiệp trọn gói xin vui lòng liên hệ hotline (+84) 911 357 447 để được hỗ trợ nhanh nhất!

Thông tin liên hệ

 • HCM: Tầng 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh.
 • HN: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 • Phone: 0911 357 447
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Website: apolatlegal.com

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Sở hữu trí tuệ. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Sở hữu trí tuệ và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.