Quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
pinnup

Quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Doanh nghiệp nên hiểu rõ và áp dụng quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu. Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển nhanh chóng và đa dạng, việc các sản phẩm hay dịch vụ được sáng tạo, sản xuất có cùng hay tương tự về hình dạng, chủng loại và tính chất là điều không thể tránh khỏi. Vậy nguyên tắc, các điều kiện và lợi ích là gì? Xem ngay bài viết dưới đây cùng Apolat Legal!

quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu
Quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu

1. Quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu là gì? 

Căn cứ theo Luật Sở hữu trí tuệ chưa có quy định cụ thể nào về khái niệm quyền ưu tiên. Tuy nhiên, bạn có thể dựa trên Điều 90 và Điều 91 của bộ luật này để đưa ra một cách hiểu đúng về cụm từ này. Hiểu đơn giản, quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu được hiểu rằng đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được áp dụng các nguyên tắc ưu tiên trong việc cấp văn bằng bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.

Các nguyên tắc để hưởng quyền ưu tiên gồm:

 • Nguyên tắc ưu tiên
 • Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên

2. Ngày ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu

Theo Khoản 3 Điều 91 Luật Sở hữu trí tuệ hợp nhất 2019, ngày ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu được quy định như sau: “Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên có ngày ưu tiên là ngày nộp đơn của đơn đầu tiên”

Như vậy ngày ưu tiên sẽ là ngày nộp đơn của đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên.

3. Nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đầu tiên được quy định như thế nào?

Theo Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ 2019 liên quan đến quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu, nguyên tắc nộp đơn đầu tiên được hướng dẫn như sau:

“Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký các sáng chế trùng hoặc tương đương với nhau, các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.

Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhau hoặc trường hợp có nhiều đơn của cùng một người đăng ký các nhãn hiệu trùng dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.

Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đối tượng của một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo thỏa thuận của tất cả những người nộp đơn; nếu không thỏa thuận được thì các đối tượng tương ứng của các đơn đó bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.”

quyền ưu tiên khi đăng ký nhãn hiệu
Những trường hợp áp dụng của nguyên tắc nộp đơn đầu tiên

4. Nguyên tắc ưu tiên khi đăng ký nhãn hiệu

Theo Khoản 1 Điều 91 Luật Sở hữu trí tuệ quy định về nguyên tắc ưu tiên khi đăng ký nhãn hiệu như sau:

“Người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ cùng một đối tượng nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên hoặc có thỏa thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam;
 • Người nộp đơn là công dân Việt Nam, công dân của nước khác quy định tại điểm a khoản này cư trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước khác quy định tại điểm a khoản này;
 • Trong đơn có nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;
 • Đơn được nộp trong thời hạn ấn định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”
quyền ưu tiên khi đăng ký nhãn hiệu tại việt nam
Những trường hợp áp dụng của nguyên tắc ưu tiên

5. Điều kiện yêu cầu hưởng quyền ưu tiên đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ vào quy định của khoản 1 Điều 91 Luật Sở hữu trí tuệ và khoản 1 Điều 10 Nghị định 103/2006/NĐ-CP, để yêu cầu hưởng quyền ưu tiên đăng ký nhãn hiệu trên cơ sở đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ, người nộp đơn cần đảm bảo rằng mình đã đáp ứng các tiêu chí sau:

Các Điều ước quốc tế Tiêu chí Nội dung
Công ước Paris Về chủ thể Người nộp đơn là một trong những đối tượng sau:

 • Công dân Việt Nam;
 • Công dân của nước Thành viên của Công ước Paris;
 • Công dân cư trú, có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam;
 • Công dân cư trú, có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại nước Thành viên Công ước Paris.
Về đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước thành viên của Công ước Paris;
 • Đơn có chứa phần tương ứng với yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp trong vòng 06 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên;
 • Có nêu rõ yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
 • Có nộp bản sao đơn đầu tiên trong đó có xác nhận của cơ quan nhận đơn đầu tiên.
Về lệ phí Nộp đủ lệ phí yêu cầu.
Ví dụ: Công ty X đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm “nước tăng lực” tại Hàn Quốc và muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam nhằm mở rộng thị trường kinh doanh.

Khi nộp đơn tại Việt Nam, nếu công ty X đăng ký hưởng quyền ưu tiên và đáp ứng các tiêu chỉ của một hồ sơ hợp lệ và đủ điều kiện thì công ty sẽ được hưởng quyền ưu tiên để cấp văn bằng bảo hộ. Ngày ưu tiên sẽ được tính là ngày nộp đơn đầu tiên tại Hàn Quốc.

Điều ước quốc tế khác Đáp ứng các điều kiện về quyền ưu tiên quy định trong điều ước đó.

Lưu ý: Nếu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên được chấp nhận thì ngày ưu tiên được xác định là ngày nộp đơn của đơn đầu tiên.

6. Lợi ích của quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu là gì? 

Quyền ưu tiên đóng một vai trò quan trọng trong quy trình cấp văn bằng bảo hộ và bảo vệ các giá trị kinh tế cho nhãn hiệu. Dưới đây là những lợi ích của việc áp dụng các nguyên tắc ưu tiên:

 • Đây chính là cơ sở cao nhất để cấp văn bằng bảo hộ trong trường hợp có đơn đăng ký khác sử dụng nhãn hiệu giống hoặc tương tự, gây nhầm lẫn.
 • Tạo điều kiện cho sản phẩm và dịch vụ được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của người nộp đơn được phép sử dụng ở các quốc gia khác, giúp chủ sở hữu mở rộng thị trường kinh doanh.
 • Cung cấp cơ sở để giải quyết các tranh chấp hoặc vi phạm liên quan đến việc đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu, giúp doanh nghiệp dễ dàng minh chứng được tính hợp pháp trong việc sử dụng các lợi ích kinh tế từ nhãn hiệu.
quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu tại việt nam
Lợi ích của quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu

7. Dịch vụ đăng ký bảo hộ hữu quyền sở hữu trí tuệ tại Apolat Legal

Như vậy, Apolat đã cùng bạn tìm hiểu về quyền ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu và những lợi ích của nó. Đây là quyền dành cho tất cả mọi doanh nghiệp nhằm bảo vệ các giá trị về mặt kinh tế từ nhãn hiệu mang lại, do đó việc đăng ký nộp đơn nhằm hưởng những lợi ích từ các ưu tiên là điều cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp.

Hiểu được những khó khăn của khách hàng trong việc không am hiểu đầy đủ về luật dẫn đến mất thời gian – công sức, đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và có nhiều kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại Apolat sẽ giúp bạn đăng ký quyền chọn ưu tiên trong đăng ký nhãn hiệu một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Phương châm của Apolat luôn là việc đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu và đảm bảo mang đến cho bạn những giải pháp tối ưu nhất với chi phí dịch vụ hợp lý. Vì vậy, đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhé!

 • Địa chỉ:
  • HCM: Tầng 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh.
  • HN: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: 0911 357 447
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Website: apolatlegal.com

Tham khảo thêm các bài viết liên quan đến đăng ký nhãn hiệu

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Sở hữu trí tuệ. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Sở hữu trí tuệ và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.