Ngày ưu tiên trong sở hữu trí tuệ là gì? Quyền và các quy định như thế nào?

Ngày ưu tiên trong sở hữu trí tuệ là ngày nộp đơn hợp lệ tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc quốc gia khác là thành viên của Công ước Paris. Để hiểu rõ về khái niệm này, trong bài viết sau đây Apolat Legal sẽ gửi đến bạn những thông tin cụ thể về ngày ưu tiên, quy định và quyền ưu tiên và tầm quan trọng cần phải biết.

Ngày ưu tiên trong sở hữu trí tuệ
Ngày ưu tiên trong sở hữu trí tuệ

1. Cơ sở pháp lý

 • Điều 91 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 định nghĩa về Nguyên tắc ưu tiên;
 • Điều 10 Nghị định 103/2006/NĐ-CP hướng dẫn về Quyền ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu;
 • Công ước Paris Về bảo hộ Quyền sở hữu công nghiệp.

2. Ngày ưu tiên trong sở hữu Trí tuệ là gì?

Ngày ưu tiên trong sở hữu trí tuệ được quy định trong pháp luật sở hữu trí tuệ là ngày nộp đơn hợp lệ tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam hoặc là ngày nộp đơn hợp lệ tại một quốc gia khác là thành viên của Công ước Paris trong khoảng thời gian theo quy định. Ngày này thường được sử dụng để xác định quyền ưu tiên đối với một hồ sơ hoặc đơn đăng ký cụ thể, đặc biệt là trong lĩnh vực như sở hữu công nghiệp, bằng sáng chế, nhãn hiệu, hoặc thiết kế công nghiệp. Ngày ưu tiên quan trọng để xác định thứ tự ưu tiên nếu có mâu thuẫn hoặc tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ giữa các đơn vị hoặc cá nhân khác nhau.

Trong đó, ngày nộp đơn hợp lệ là ngày Cục sở hữu trí tuệ chính thức công nhận người nộp đơn đáp ứng đủ các điều kiện về hình thức của đơn. Ngày nộp đơn hợp lệ là ngày nộp đơn đầu tiên hoặc là ngày sửa chữa bổ sung đơn lần cuối cùng.

Căn cứ Khoản 3 Điều 60 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định trường hợp được miễn trừ tính mới. Theo đó, sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây, với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp trong thời hạn mười hai kể từ ngày công bố:

 • Sáng chế bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký;
 • Sáng chế được người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học;
 • Sáng chế được người có quyền đăng ký trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 65 Luật sở hữu trí tuệ 2005: “Kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày công bố:

  • Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký;
  • Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học;
  • Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.”
Ngày ưu tiên trong sở hữu trí tuệ là ngày đơn chính thức hợp lệ 
Ngày ưu tiên trong sở hữu trí tuệ là ngày đơn chính thức hợp lệ

 

3. Quy định về quyền ưu tiên trong sở hữu trí tuệ là gì?

Xuất phát từ quy định về “ Nguyên tắc ưu tiên” trong Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền ưu tiên

Tại Điều 91 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi bổ sung năm 2009 và 2019 như sau:

Người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ cùng một đối tượng nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên hoặc có thỏa thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam;

b) Người nộp đơn là công dân Việt Nam, công dân của nước khác quy định tại điểm a khoản này cư trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước khác quy định tại điểm a khoản này;

c) Trong đơn có nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;

d) Đơn được nộp trong thời hạn ấn định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong một đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu, người nộp đơn có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở nhiều đơn khác nhau được nộp sớm hơn với điều kiện phải chỉ ra nội dung tương ứng giữa các đơn nộp sớm hơn ứng với nội dung trong đơn. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên có ngày ưu tiên là ngày nộp đơn của đơn đầu tiên.

Quyền ưu tiên trong sở hữu trí tuệ 
Quyền ưu tiên trong sở hữu trí tuệ

4. Quyền ưu tiên của người nộp đơn đăng ký

Theo Quy định tại Điều 91 Luật sở hữu trí tuệ về quyền ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và đăng ký nhãn hiệu như sau: Trường hợp người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu muốn hưởng quyền ưu tiên theo quy định của Công ước Paris, yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của người nộp đơn sẽ được chấp nhận nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Người nộp đơn là công dân Việt Nam hoặc công dân của nước Thành viên của Công ước Paris hoặc cư trú, có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước Thành viên Công ước đó;
 • Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước Thành viên của Công ước Paris và đơn đó có chứa phần tương ứng với yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu;
 • Đơn đăng ký được nộp trong thời hạn sau đây kể từ ngày nộp đơn đầu tiên: sáu tháng đối với đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu, mười hai tháng đối với đơn đăng ký sáng chế;
 • Trong đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, người nộp đơn có nêu rõ yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. Đồng thời, họ nộp bản sao đơn đầu tiên nêu tại điểm b khoản này trong trường hợp nộp tại nước ngoài, trong đó có xác nhận của Cơ quan nhận đơn đầu tiên;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký sở hữu trí tuệ yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.
Các điều kiện người nộp đơn cần đáp ứng để hưởng ngày ưu tiên
Các điều kiện người nộp đơn cần đáp ứng để hưởng ngày ưu tiên

Trường hợp người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu muốn hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế khác, yêu cầu hưởng quyền ưu tiên sẽ được chấp nhận nếu đáp ứng các điều kiện về quyền ưu tiên quy định trong điều ước đó.

Lưu ý: 

 • Quyền ưu tiên chỉ áp dụng với nhóm đối tượng: Sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu và không áp dụng cho các đối tượng còn lại theo Luật sở hữu trí tuệ.
 • Quyền ưu tiên chỉ áp dụng dựa trên cơ sở của đơn đăng ký bảo hộ hợp lệ đầu tiên.
Cách tính ngày ưu tiên theo luật Sở hữu trí tuệ
Quyền ưu tiên chỉ áp dụng với đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hoặc đăng ký nhãn hiệu

Ví dụ: Một ông B của Hàn Quốc nộp đơn đăng ký xin bảo hộ nhãn hiệu A cho sản phẩm “máy tính” tại Hàn Quốc ngày nộp đơn là 01/10/ 2022. Công ty A muốn mở rộng thị trường kinh doanh sang thị trường Việt Nam và ngày 01/02/ 2023 đã tiến hành đăng ký xin bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam và có đăng ký hưởng quyền ưu tiên. Đồng thời, hồ sơ đăng ký hợp lệ và đáp ứng các điều kiện về hình thức thì trường hợp này công ty B được hưởng quyền ưu tiên về ngày nộp đơn và ngày nộp đơn ưu tiên sẽ được tính là ngày 01/01/2022 tức ngày mà công ty B nộp đơn đầu tiên tại Hàn Quốc.

5. Quyền ưu tiên trong sở hữu trí tuệ quan trọng như thế nào?

Quy định về ngày ưu tiên trong sử hữu trí tuệ có ý nghĩa vô cùng quan trọng:

 • Đây là căn cứ cao nhất để cấp Văn bằng bảo hộ trong trường hợp có các đơn đăng ký khác mang nhãn hiệu trùng hoặc gây nhầm lẫn đối với sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự;
 • Tạo điều kiện cho sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu của người nộp đơn được đăng ký bảo hộ ở các quốc gia khác, giúp chủ sở hữu mở rộng thị trường kinh doanh.
 • Là căn cứ để giải quyết những tranh chấp hay những vi phạm liên quan đến việc đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu.

6. Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Apolat Legal

Apolat Legal là công ty Luật cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Apolat Legal. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn và gửi tới khách hàng những thông tin chính xác và quan trọng nhất.

 • Cung cấp tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ.
 • Tư vấn chi tiết về ngày ưu tiên trong sở hữu trí tuệ.
 • Hỗ trợ soạn thảo và chuẩn bị các hồ sơ cần thiết để đăng ký bản quyền tác giả, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu.
 • Cập nhật tình hình tiến độ kịp thời tới doanh nghiệp.
 • Đại diện khách hàng tiến hành phúc đáp đối với các công văn bất hợp lý.
 • Trả kết quả đúng hẹn cho khách.

Ngày ưu tiên trong sử hữu trí tuệ là một ngày quan trọng mang lại lợi thế cho một thương hiệu, sáng chế,…Để tìm hiểu thêm về dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trọn gói, quý doanh nghiệp có thể kết nối trực tiếp với chúng tôi qua hotline (+84) 911 357 447.

Thông tin liên hệ:

 • HCM: Tầng 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh.
 • HN: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: 0911 357 447
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Website: apolatlegal.com

Tham khảo thêm các bài viết liên quan đến sở hữu trí tuệ

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Sở hữu trí tuệ. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Sở hữu trí tuệ và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.