Lệ phí đăng ký sở hữu trí tuệ mới nhất
pinnup

Lệ phí đăng ký sở hữu trí tuệ mới nhất

Trong quá trình thực hiện thủ tục đăng ký Sỡ hữu trí tuệ điều được quan tâm nhất chính là số tiền cần thiết để đăng ký sở hữu trí tuệ. Vậy, lệ phí đăng ký sở hữu trí tuệ là bao nhiêu? Bài viết dưới đây của Apolat Legal sẽ cùng bạn đi tìm câu trả lời về vấn đề này!

Lệ phí đăng ký sở hữu trí tuệ mới nhất
Lệ phí đăng ký sở hữu trí tuệ

1. Căn cứ pháp lý 

 • Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009;
 • Nghị định số 103/2006/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Nghị định số 122/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 103/2006/NĐ-CP;
 • Nghị định số 22/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả và quyền liên quan ngày 23/02/2018;
 • Thông tư số 211/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả;
 • Thông tư số 263/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp; 
 • Thông tư số 180/2011/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp;

2. Lệ phí đăng ký sở hữu trí tuệ là gì?

Lệ phí đăng ký Sở hữu trí tuệ là tất cả các khoản phí, lệ phí cần phải nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ/Cục bản quyền tác giả và phí dịch vụ của tổ chức Đại diện sở hữu trí tuệ khi hoàn tất thủ tục liên quan. Nó bao gồm thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, đăng ký quyền sở hữu công nghiệp và các quyền đối với giống cây trồng.

3. Các loại lệ phí đăng ký sở hữu trí tuệ 

3.1 Lệ phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan tới tác giả

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.

Chi phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan đến tác giả được quy định cụ thể và chi tiết tại Thông tư số 211/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ tài chính.

Lệ phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả

 • Lệ phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho các loại hình tác phẩm viết, bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm báo chí, tác phẩm âm nhạc: 100.000 đồng.
 • Lệ phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho các tác phẩm kiến trúc, bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học: 300.000 đồng.
 • Lệ phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho các tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng: 400.000 đồng.
 • Lệ phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho các tác phẩm điện ảnh, tác phẩm sân khấu được định hình trên băng, đĩa: 500.000 đồng.
 • Lệ phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho các chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc các chương trình chạy trên máy tính: 600.000 đồng.
Lệ phí đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
Lệ phí đăng ký bảo hộ quyền tác giả

Lệ phí đăng ký bảo hộ các quyền liên quan tới quyền tác giả

Lệ phí đăng ký bảo hộ quyền cho cuộc biểu diễn dưới các hình thức:

 • Bản thu âm: 200.000 đồng.
 • Bản ghi hình: 300.000 đồng.
 • Chương trình truyền hình: 500.000 đồng.
 • Phí bảo hộ bản thu âm: 200.000 đồng.
 • Phí bảo hộ bản ghi hình: 300.000 đồng.
 • Phí bảo hộ chương trình truyền hình: 500.000 đồng.
Lệ phí đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ nhãn hiệu
Lệ phí bảo hộ các quyền liên quan đến quyền tác giả

Để được tư vấn cụ thể, quý bạn đọc hãy nhanh liên hệ tới Apolat Legal để được tư vấn về chi phí đăng ký Sở hữu trí tuệ chính xác nhất theo quy định pháp luật hiện hành.

3.2 Lệ phí đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với các chủ thể sau: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc là chủ sở hữu.

Vì quyền sở hữu công nghiệp áp dụng cho nhiều đối tượng khác nhau, do đó, chi phí cho mỗi loại quyền sở hữu công nghiệp được quy định chi tiết trong Thông tư số 263/2016/TT-BTC.

Lệ phí đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ nhãn hiệu

 • Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng.
 • Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng.
 • Lệ phí thẩm định đơn: 550.000 đồng.
 • Lệ phí tra cứu phục vụ thẩm định: 180.000 đồng.
 • Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng.
 • Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng.
 • Lệ phí công bố văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng.

Lệ phí đăng ký sở hữu trí tuệ sáng chế

Các khoản lệ phí cần nộp trong quá trình đăng ký sở hữu trí tuệ sáng chế bao gồm:

 • Lệ phí nộp đơn: 180.000 đồng.
 • Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng.
 • Lệ phí xác định tính hợp pháp của nội dung: 420.000 đồng.
 • Lệ phí tra cứu: 120.000 đồng.
 • Lệ phí cấp bằng: 120.000 đồng.
 • Lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng.

Lệ phí đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Khi đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, chủ sở hữu cần thanh toán các khoản lệ phí sau:

 • Phí nộp đơn: 150.000 đồng.
 • Lệ phí tra cứu thông tin hỗ trợ việc thẩm định đơn: 480.000 đồng.
 • Lệ phí thẩm định đơn: 700.000 đồng.
 • Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng.
 • Đơn có trên 1 hình (từ hình thứ 2 trở đi): 60.000 đồng.
các loại lệ phí đăng ký sở hữu trí tuệ
Lệ phí đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

3.3 Lệ phí đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng 

Thông tư số 180/2016/TT-BTC quy định về chi phí đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng. Theo đó, sẽ có các loại chi phí sau:

 • Cấp Giấy chứng nhận phiên bản Bảo hộ giống cây trồng: 350.000 đồng.
 • Thẩm định đăng ký ưu tiên: 250.000 đồng/ lần.
 • Cấp chứng chỉ đại diện dịch vụ hành nghề về giống cây trồng: 100.000 đồng/người/lần.
 • Cấp thẻ xác nhận giám định viên quyền đối với giống cây trồng: 100.000 đồng/người/lần.

Xem thêm bài viết: phí đăng ký bản quyền thương hiệu tại Việt Nam bao nhiêu tiền?

cách đăng ký sở hữu trí tuệ
Lệ phí đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

4. Dịch vụ đăng ký bảo hộ hữu quyền sở hữu trí tuệ tại Apolat Legal

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là việc vô cùng quan trọng đối với chủ sở hữu. Đây là cách để bảo vệ quyền sở hữu của họ đối với sản phẩm và tác phẩm mà họ đã nghiên cứu và sáng tạo. Đồng thời, việc bảo hộ còn giúp bảo vệ giá trị thương hiệu và thể hiện tính chuyên nghiệp của chủ sở hữu. Apolat Legal là một trong những đơn vị uy tín cung cấp dịch vụ liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhằm giúp khách hàng tránh các rủi ro pháp lý liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

Hy vọng rằng bài viết trên đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về lệ phí đăng ký sở hữu trí tuệ. Apolat Legal luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trong quá trình đăng ký và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn sự hiểu biết và sự hỗ trợ chuyên nghiệp nhằm giúp bạn bảo vệ và tối ưu hóa giá trị của sở hữu trí tuệ.

Thông tin liên hệ:

 • Địa chỉ Hồ Chí Minh: Lầu 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam
 • Địa chỉ Hà Nội: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Hotline: (+84) 911 357 447
 • Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu 08:15 sáng – 17:15 chiều

Tham khảo thêm các bài viết liên quan đến lệ phí đăng ký sở hữu trí tuệ

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Sở hữu trí tuệ. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Sở hữu trí tuệ và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

 

 

 

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.