Quảng cáo mỹ phẩm và những lưu ý pháp lý

Quảng cáo mỹ phẩm và những lưu ý pháp lý

Quảng cáo được xem là phương tiện giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm, dịch vụ của mình tiếp cận đến khách hàng. Hầu hết các doanh nghiệp đều dành một phần lớn chi phí của mình đầu tư cho hoạt động quảng cáo. Tuy nhiên, không phải tất cả hàng hóa, dịch vụ đều có thể tự do thực hiện hoạt động quảng cáo. Một số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp bị cấm quảng cáo theo quy định tại Điều 7 Luật Quảng Cáo 2012 và một số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải thỏa mãn một số điều kiện nhất định và xin cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trước khi thực hiện việc quảng cáo. Theo đó, mỹ phẫm cũng nằm trong danh mục sản phẩm đặc biệt phải thực hiện xin cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Phạm vi bài viết này sẽ khái quát một số vấn đề pháp lý cần lưu ý liên quan đến việc xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm.

1. Các phương thức quảng cáo mỹ phẩm cần xin xác nhận nội dung quảng cáo

Hiện nay, doanh nghiệp có thể thực hiện quảng cáo mỹ phẩm thông qua nhiều phương thức khác nhau như báo chí, trang thông tin điện tử, thiết bị điện tử, thiết bị đầu cuối, các sản phẩm in, bản ghi âm, phương tiện giao thông, bảng quảng cáo,…. Mặc dù pháp luật hiện hành không có quy định cụ thể về việc thực hiện quảng cáo mỹ phẩm theo phương thức  nào cần phải xin giấy xác nhận nội dung quảng cáo, nhưng tại điểm c khoản 2 Điều 13 Thông tư 09/2015/TT-BYT lại có quy định về nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo. Theo đó, chia ra ba trường hợp bao gồm:

 • Quảng cáo trên báo nói, báo hình;
 • Quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình; và
 • Quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện.

Như vậy, có thể thấy dù quảng cáo mỹ phẩm theo bất kỳ hình thức nào theo quy định tại Điều 17 Luật Quảng Cáo 2012 đều phải thực hiện việc xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm.  

2. Điều kiện và chủ thể xin xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

a. Điều kiện xin xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm:

Để có thể thực hiện xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm, mỹ phẩm phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế. Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải có các nội dung gồm tên mỹ phẩm, tính năng, công dụng của mỹ phẩm; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế; và phải đảm bảo các tiêu chí sau:

 • Có nội dung phù hợp với (1) Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; và (2) Tài liệu chứng minh tính an toàn, hiệu quả của mỹ phẩm và tuân thủ theo hướng dẫn về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm của hiệp hội quốc tế (nếu có). 
 • Không được sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế khác;
 • Tính năng, công dụng của sản phẩm phải phù hợp với bản chất của sản phẩm, phân loại sản phẩm và tính năng, công dụng đã được công bố theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, cần lưu ý nội dung quảng cáo mỹ phẩm không được gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.

b. Chủ thể xin xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm:

Đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam của đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm hoặc đơn vị có tư cách pháp nhân được đơn vị đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm ủy quyền bằng văn bản.

3. Hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm

Doanh nghiệp xin xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm nộp một bộ hồ sơ tại Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở đứng tên trên phiếu công bố mỹ phẩm có trụ sở chính hoặc nơi dự kiến tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện nếu quảng cáo mỹ phẩm thông qua hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện. Thành phần hồ sơ xin xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm bao gồm:

 • Văn bản đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo quy định tại Phụ lục 01 Thông tư 09/2015/TT-BYT;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài;
 • Nội dung đề nghị xác nhận quảng cáo:
  • Nếu quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có 01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, file mềm kèm theo 03 bản kịch bản dự kiến quảng cáo, trong đó miêu tả rõ nội dung, phương tiện dự kiến quảng cáo, phần hình ảnh (đối với báo hình), phần lời, phần nhạc;
  • Nếu quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không phải báo nói, báo hình thì phải có 03 bản ma-két nội dung dự kiến quảng cáo in mầu kèm theo file mềm ghi nội dung dự kiến quảng cáo;
  • Nếu quảng cáo thông qua hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện: Ngoài các tài liệu quy định tại điểm này phải có các tài liệu: mẫu quảng cáo sử dụng trong chương trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt còn hiệu lực (trong trường hợp mẫu quảng cáo đã được duyệt nội dung), chương trình có ghi rõ tên nội dung báo cáo, thời gian (ngày/tháng/năm), địa điểm tổ chức (địa chỉ cụ thể); nội dung bài báo cáo và tài liệu trình bày, phát cho người dự; bảng kê tên, chức danh khoa học, trình độ chuyên môn của báo cáo viên.
 • Mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm đã đ­ược cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận trong trường hợp pháp luật quy định nhãn sản phẩm phải được cơ quan y tế có thẩm quyền duyệt;
 • Văn bản ủy quyền hợp lệ trong trường hợp đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo là đơn vị được ủy quyền;
 • Tài liệu tham khảo, chứng minh, xác thực thông tin trong nội dung quảng cáo;
 • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; và
 • Tài liệu hợp lệ, tin cậy chứng minh cho tính năng, công dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo mỹ phẩm nêu tính năng, công dụng của sản phẩm không có trong nội dung của Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp số tiếp nhận.

4. Các vấn đề cần lưu ý đối với hồ sơ xin xác nhận nội dung quảng cáo:

a. Về hình thức:

Các tài liệu trong hồ sơ xin xác nhận nội dung quảng cáo phải:

 • Được in rõ ràng, sắp xếp theo trình tự quy định tại các điều của Thông tư 09/2015/TT-BYT, giữa các phần có phân cách bằng giấy màu, có trang bìa và danh mục tài liệu;
 • Các giấy tờ trong hồ sơ  phải còn hiệu lực, là bản sao chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo. Các tài liệu trong hồ sơ phải có dấu, dấu giáp lai của đơn vị đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;
 • Mẫu nội dung quảng cáo được trình bày trên khổ giấy A4. Mẫu hình thức quảng cáo ngoài trời khổ lớn có thể trình bày trên khổ giấy A3 hoặc khổ giấy khác và ghi rõ tỷ lệ kích thước so với kích thước thật

b. Về việc nộp phí thẩm định, lệ phí cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo

Một mẫu quảng cáo tương ứng với một hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo phải nộp phí thẩm định, lệ phí xác nhận như sau:

Trường hợp được coi là một hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm, bao gồm:

 • Một mẫu quảng cáo của một sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho một đối tượng;
 • Một mẫu quảng cáo của một sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho một đối tượng cho nhiều hình thức quảng cáo (ví dụ: tờ rơi, áp phích, sách, báo, …);
 • Một mẫu quảng cáo của hai hay nhiều sản phẩm tương ứng với một phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được cấp số tiếp nhận.

Theo đó, trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi mẫu quảng cáo đối với một sản phẩm mỹ phẩm cần phải nộp lại hồ sơ xin xác nhận nội dung quảng cáo.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần lưu ý rằng các trường hợp sau sẽ không được xem là một hồ sơ đề nghị xác nhận nội quảng cáo:

 • Nhiều mẫu quảng cáo khác nhau của một sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho một đối tượng. Trường hợp này mỗi mẫu quảng cáo được coi là một hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo;
 • Một mẫu quảng cáo gồm nhiều sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác nhau cho một đối tượng. Trường hợp này mỗi sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được coi là một hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo.

Send Contact
Call Us