Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
pinnup

Điều kiện và thủ tục thực hiện xin gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Hiện nay, với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập ngày càng mở rộng, Việt Nam với thị trường rộng mở, nhiều ngành, nghề có tiềm năng lớn đã và đang thu hút rất nhiều nguồn lao động từ nước ngoài. Trong đó, theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, người lao động nước ngoài khi đến và lao động tại Việt Nam, cần phải có giấy phép lao động được cấp và gia hạn theo quy định pháp luật. Vậy điều kiện và thủ tục thực hiện xin gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài là gì? Hãy cùng Apolat Legal theo dõi bài viết dưới đây để có được câu trả lời chính xác nhất.

1. Giấy phép lao động là gì và khi nào cần đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài?

Theo quy định pháp luật tại Bộ luật Lao động, giấy phép lao động có thể được hiểu chính là văn bản của cơ quan thẩm quyền cho phép người nước ngoài được lao động và làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Trong đó, người được cấp giấy phép lao động cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật, bên cạnh các trường hợp được miễn giấy phép lao động.

Theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Lao động 2019, giấy phép lao động có thời hạn tối đa là 02 năm. Đồng thời, tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP đã quy định rõ một trong những điều kiện để được gia hạn giấy phép lao động chính là yêu cầu giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày. Theo đó, khi thời hạn giấy phép lao động còn ít nhất 05 ngày và không nhiều hơn 45 ngày, người lao động nước ngoài cần tiến hành gia hạn giấy phép lao động.

Điều kiện và thủ tục thực hiện xin gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
Người lao động cần gia hạn giấy phép lao động đúng theo quy định pháp luật

2. Điều kiện gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính Phủ, điều kiện để gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài bao gồm:

 • Giấy phép lao động đã được cấp còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày.
 • Được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài quy định tại Điều 4 hoặc Điều 5 Nghị định này.
 • Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.

Ngoài những điều kiện trên, người lao động nước ngoài còn cần lưu ý một số điều kiện khác khi đến và làm việc tại Việt Nam, vui lòng tham khảo thêm bài viết của chúng tôi tại đây.

Điều kiện và thủ tục thực hiện xin gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
Người lao động cần đáp ứng đầy đủ điều kiện khi tiến hành gia hạn giấy phép lao động

3. Thủ tục đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Sau khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện để gia hạn giấy phép lao động, người lao động nước ngoài sẽ tiến hành thủ tục gia hạn giấy phép lao động theo các trình tự, thủ tục sau:

Bước 1: Người lao động nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để gia hạn giấy phép lao động.

Bước 2: Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gia hạn giấy phép lao động.

Trường hợp không gia hạn giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Lưu ý:

Đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính Phủ, sau khi người lao động nước ngoài được gia hạn giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động.

Người sử dụng lao động phải gửi hợp đồng lao động đã ký kết theo yêu cầu tới cơ quan có thẩm quyền đã gia hạn giấy phép lao động đó. Hợp đồng lao động là bản gốc hoặc bản sao có chứng thực.

Tham khảo bài viết: Điều kiện và quy trình xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

Điều kiện và thủ tục thực hiện xin gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
Để được gia hạn giấy phép lao động, cần thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật

4. Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động gồm những giấy tờ gì?

Theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính Phủ, hồ sơ gia hạn giấy phép lao động bao gồm:

 • Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo Mẫu số 11/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
 • 02 ảnh màu (kích thước 4 cm x 6 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Giấy phép lao động còn thời hạn đã được cấp.
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ những trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này.
 • Một trong các giấy tờ quy định tại khoản 8 Điều 9 Nghị định này chứng minh người lao động nước ngoài tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung giấy phép lao động đã được cấp.
 • Giấy tờ quy định tại các khoản 3, 4, 6 và 7 Điều này là 01 bản gốc hoặc bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự và phải dịch ra tiếng Việt trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.
Điều kiện và thủ tục thực hiện xin gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
Trước khi tiến hành gia hạn giấy phép lao động, cần phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ

5. Hậu quả nếu không thực hiện gia hạn giấy phép lao động đúng thời hạn

Theo quy định tại Điều 156 Bộ luật Lao động 2019, giấy phép lao động sẽ bị coi là hết hiệu lực nếu:

 1. Giấy phép lao động hết thời hạn.
 2. Chấm dứt hợp đồng lao động.
 3. Nội dung của hợp đồng lao động không đúng với nội dung của giấy phép lao động đã được cấp.
 4. Làm việc không đúng với nội dung trong giấy phép lao động đã được cấp.
 5. Hợp đồng trong các lĩnh vực là cơ sở phát sinh giấy phép lao động hết thời hạn hoặc chấm dứt.
 6. Có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 7. Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam sử dụng lao động là người nước ngoài chấm dứt hoạt động.

Theo đó, căn cứ theo khoản 1 Điều 156, trong trường hợp giấy phép lao động không được gia hạn đúng theo thời hạn, giấy phép lao động đó sẽ bị coi là hết thời hạn và sẽ không còn hiệu lực.

Đồng thời, tại khoản 1 Điều 20 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính Phủ đã quy định rõ nếu Giấy phép lao động hết hiệu lực theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 156 của Bộ luật Lao động, đây sẽ được coi là trường hợp bị thu hồi giấy phép lao đồng theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, khoản 3 và khoản 5 Điều 32 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm quy định về người nước ngoài làm việc tại Việt Nam như sau:

“…

 1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có một trong các hành vi sau đây:
 2. a) Làm việc nhưng không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật;
 3. b) Sử dụng giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động đã hết hiệu lực.”

Từ đó, có thể thấy, trong trường hợp nếu không thực hiện gia hạn giấy phép lao động đúng thời hạn, giấy phép lao động đó sẽ hết hiệu lực, bị thu hồi và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Điều kiện và thủ tục thực hiện xin gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài
Nếu không tiến hành gia hạn theo quy định pháp luật, người lao động có nguy cơ bị thu hồi giấy phép lao động

Trên đây là những tư vấn của Apolat Legal cho quý độc giả về những quy định liên quan đến điều kiện và thủ tục thực hiện xin gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài. Với xu thế hiện nay, việc người lao động nước ngoài đến và lao động tại Việt Nam đang ngày càng nhiều, thì việc tiến hành gia hạn giấy phép lao động đã trở thành một trong những thủ tục vô cùng cần thiết trong lĩnh vực Lao động. Nếu Quý độc giả gặp khúc mắc gì, hãy liên hệ với Apolat Legal để có được sự tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Lao động. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Lao động và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.