Trình tự thực hiện xử lý kỷ luật lao động đúng pháp luật

Khi doanh nghiệp muốn xử lý kỷ luật người lao động phải đảm bảo nguyên tắc và trình tự xử lý kỷ luật theo đúng quy định. Vậy xử lý kỷ luật lao động như thế nào là đúng, doanh nghiệp cần lưu ý gì, hãy cùng Apolat Legal xem qua bài viết dưới đây nhé!

1. Xử lý kỷ luật lao động là gì?

Trình tự thực hiện xử lý kỷ luật lao động đúng pháp luật
Xử lý kỷ luật lao động là gì?

Theo Điều 117 Bộ luật Lao động 2019 quy định về kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh do người sử dụng lao động ban hành trong nội quy lao động và do pháp luật quy định.

Theo đó, xử lý kỷ luật lao động được xem mà một biện pháp mà người sử dụng lao động áp dụng nhằm nhắc nhở, cảnh báo, trừng phạt người lao động khi vi phạm kỷ luật lao động.

2. Các hình thức xử lý kỷ luật lao động

Trình tự thực hiện xử lý kỷ luật lao động đúng pháp luật
Các hình thức xử lý kỷ luật lao động

Theo Điều 124 Bộ luật Lao động 2019 quy định gồm 04 hình thức xử lý kỷ luật người lao động là:

 • Khiển trách.
 • Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.
 • Cách chức.
 • Sa thải.

3. Trình tự tiến hành xử lý kỷ luật lao động

Trình tự tiến hành xử lý kỷ luật lao động được thực hiện theo Điều 70 Nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau:

Trình tự thực hiện xử lý kỷ luật lao động đúng pháp luật
Trình tự tiến hành xử lý kỷ luật lao động

3.1. Thu thập chứng cứ xác định hành vi vi phạm nội quy lao động

Trường hợp người sử dụng lao động phát hiện hành vi vi phạm kỷ luật lao động sau thời điểm hành vi vi phạm đã xảy ra thì thực hiện thu thập chứng cứ chứng minh lỗi của người lao động theo điểm a khoản 1 Điều 122 Bộ luật Lao động 2019.

Nếu vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh thì người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động theo Điều 128 Bộ luật Lao động 2019.

3.2. Thông báo xử lý kỷ luật lao động

Căn cứ khoản 1 Điều 122 Bộ luật Lao động 2019 thì về nguyên tắc việc xử lý kỷ luật phải:

 • Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên;
 • Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật;
 • Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.

Do đó, thông báo xử lý kỷ luật lao động là cần thiết. Theo điểm a khoản 2 Điều 70 Nghị định 145/2020/NĐ-CP thì ít nhất 05 ngày làm việc trước ngày tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động thông báo về nội dung, thời gian, địa điểm tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, họ tên người bị xử lý kỷ luật lao động, hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật lao động đến các thành phần phải tham dự họp nêu trên; bảo đảm các thành phần này nhận được thông báo trước khi diễn ra cuộc họp.

3.3. Tổ chức cuộc họp xử lý kỷ luật lao động

 • Khi nhận được thông báo của người sử dụng lao động, các thành phần phải tham dự họp phải xác nhận tham dự cuộc họp với người sử dụng lao động. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự không thể tham dự họp theo thời gian, địa điểm đã thông báo thì người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận việc thay đổi thời gian, địa điểm họp; trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì người sử dụng lao động quyết định thời gian, địa điểm họp;
 • Người sử dụng lao động tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động theo thời gian, địa điểm đã thông báo. Trường hợp một trong các thành phần phải tham dự họp không xác nhận tham dự cuộc họp hoặc vắng mặt thì người sử dụng lao động vẫn tiến hành họp xử lý kỷ luật lao động.
 • Nội dung cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bản, thông qua trước khi kết thúc cuộc họp và có chữ ký của người tham dự cuộc họp, trường hợp có người không ký vào biên bản thì người ghi biên bản nêu rõ họ tên, lý do không ký (nếu có) vào nội dung biên bản.

3.4. Ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động

Trong thời hiệu xử lý kỷ luật lao động quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 123 của Bộ luật Lao động 2019, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động và gửi đến các thành phần phải tham dự quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 122 của Bộ luật Lao động 2019.

4. Các trường hợp không xử lý kỷ luật lao động

Trình tự thực hiện xử lý kỷ luật lao động đúng pháp luật
Các trường hợp không xử lý kỷ luật lao động

Theo khoản 4 và khoản 5 Điều 122 Bộ luật Lao động 2019 quy định không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

 • Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;
 • Đang bị tạm giữ, tạm giam;
 • Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật Lao động 2019;
 • Người lao động nữ mang thai; người lao động nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

5. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Trình tự thực hiện xử lý kỷ luật lao động đúng pháp luật
Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động áp dụng theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Lao động 2019 cụ thể:

 • Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 06 tháng kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm; trường hợp hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động là 12 tháng.
 • Khi hết thời gian quy định tại khoản 4 Điều 122 của Bộ luật Lao động 2019, nếu hết thời hiệu hoặc còn thời hiệu nhưng không đủ 60 ngày thì được kéo dài thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.
 • Người sử dụng lao động phải ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động trong thời hạn quy định.

6. Các lưu ý cho doanh nghiệp khi tiến hành xử lý kỷ luật lao động

Trình tự thực hiện xử lý kỷ luật lao động đúng pháp luật
Các lưu ý cho doanh nghiệp khi tiến hành xử lý kỷ luật lao động

Doanh nghiệp khi tiến hành xử lý kỷ luật lao động cần lưu ý:

 • Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;
 • Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên;
 • Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; trường hợp là người chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật;
 • Việc xử lý kỷ luật lao động phải được ghi thành biên bản.
 • Không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm kỷ luật lao động.
 • Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất.

Trên đây là bài viết tham khảo về trình tự thực hiện xử lý kỷ luật lao động đúng pháp luật, hy vọng sẽ giúp bạn có những kiến thức pháp lý hữu ích. Bạn còn vướng mắc, cần được giải đáp, đặc biệt các vấn đề về lao động, đừng ngần ngại liên hệ ngay Apolat Legal để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Giải quyết tranh chấp. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Lao động và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.