Quy định về thời hạn bảo hộ tên thương mại chi tiết 2023
pinnup

Thời hạn bảo hộ tên thương mại theo quy định của pháp luật

Tên thương mại là tên gọi được sử dụng phổ biến trong các hoạt động kinh doanh và có vai trò quan trọng với doanh nghiệp. Mặc dù là đối tượng thuộc quyền sở hữu công nghiệp, tuy nhiên việc bảo hộ tên thương mại có nhiều điểm khác biệt. Trong bài viết dưới đây, Apolat Legal sẽ tư vấn chi tiết về các điều kiện cũng như thời hạn bảo hộ tên thương mại

thời hạn bảo hộ tên thương mại
Thời hạn bảo hộ tên thương mại bao lâu?

1. Thế nào là tên thương mại?

Căn cứ theo khoản 21 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi và bổ sung năm 2022, định nghĩa về “Tên thương mại” như sau:

“Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Khu vực kinh doanh quy định tại khoản này là khu vực địa lý nơi chủ thể kinh doanh có bạn hàng, khách hàng hoặc có danh tiếng.”

Từ định nghĩa trên ta có thể hiểu rằng, tên thương mại thực chất là cơ sở để phân biệt giữa các chủ thể kinh doanh cùng một lĩnh vực và khu vực.

Xem thêm: Đăng ký bảo hộ tên thương mại hiện nay

2. Điều kiện bảo hộ tên thương mại là gì?

Điều 76 Luật Sở hữu trí tuệ quy định điều kiện chung để bảo hộ tên thương mại như sau:

Tên thương mại được bảo hộ nếu có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh.” 

Trong đó, tên thương mại có khả năng phân biệt được hiểu như sau:

 • Không trùng hoặc tương tự dẫn đến nhầm lẫn với tên thương mại của chủ thể khác, trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh;
 • Có thành phần tên riêng, ngoài trừ trường hợp đã được phổ biến rộng rãi do sử dụng;
 • Không trùng hoặc tương tự dẫn đến nhầm lẫn với nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý đã được đăng ký trước đó.

Mặc dù là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, thế nhưng tên thương mại không được bảo hộ dưới hình thức cấp văn bằng. Thay vào đó, chúng sẽ được công nhận thông qua quá trình sử dụng hợp pháp trong hoạt động kinh doanh.

3. Quy định về thời gian bảo hộ tên thương mại

Trên thực tế, pháp luật vẫn chưa có bất kỳ quy định nào về thời hạn bảo hộ tên thương mại, thay vào đó quy định quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại.

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định 103/2006/NĐ-CP, quy định quyền đối với tên thương mại như sau:

Quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại được xác lập trên cơ sở thực tiễn sử dụng hợp pháp tên thương mại đó tương ứng với khu vực (lãnh thổ) và lĩnh vực kinh doanh mà không cần thực hiện thủ tục đăng ký.

Như vậy có thể hiểu rằng, tên thương mại là đối tượng thuộc quyền sở hữu công nghiệp và không có bất kỳ quy định nào về thời hạn bảo hộ tên thương mại.

thời gian bảo hộ của tên thương mại bao lâu
Thời hạn bảo hộ tên thương mại

4. Các quy định về sử dụng tên thương mại

Khoản 6 Điều 124 Luật Sở hữu trí tuệ chỉ ra rằng, sử dụng tên thương mại thực chất là thực hiện hành vi với mục đích thương mại bằng cách:

 • Sử dụng tên thương mại xưng danh trong các hoạt động kinh doanh;
 • Sử dụng tên thương mại trong các giấy tờ giao dịch, hàng hóa, sản phẩm, biển hiệu, bao bì và quảng cáo, phương tiện dịch vụ.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 16 Nghị định 103/2006/NĐ-CP, phạm vi quyền với tên thương mại được xác định theo phạm vi bảo hộ tên thương mại, bao gồm tên thương mại, lãnh thổ và lĩnh vực kinh doanh. Trong đó, tên thương mại được chủ thể kinh doanh mang tên sử dụng hợp pháp.

Mặc dù tên thương mại là đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, nhưng việc đăng ký tên gọi của chủ thể kinh doanh theo thủ tục sẽ không được xem là sử dụng tên gọi đó. Trên thực tế, đây chỉ là điều kiện để hợp pháp hóa việc sử dụng tên gọi đó.

quy định về thời hạn bảo hệ tên thường mại
Các quy định về việc sử dụng tên thương mại

5. Các yếu tố xâm phạm quyền tên thương mại

Theo Khoản 2 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ, mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng lặp hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên đã được sử dụng trước cho cùng lĩnh vực sản phẩm hoặc dịch vụ đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại.

Theo điều 13 Nghị định 105/2006/NĐ-CP, các yếu tố được xem là xâm phạm quyền tên thương mại được quy định như sau:

 • Yếu tố xâm phạm quyền tên thương mại được thể hiện dưới dạng chỉ dẫn thương mại gắn trên bao bì hàng hóa, phương tiện dịch vụ, quảng cáo, biển hiệu, giấy tờ giao dịch và các phương tiện kinh doanh khác, trùng lặp hoặc tương tự đến mức gây hiểu lầm với tên thương mại bảo hộ trước đó.
 • Cơ sở để xem xét các yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thương mại là phạm vi bảo hộ tên thương mại được xác định trên các chứng cứ chứng minh việc sử dụng tên thương mại đó hợp pháp, bao gồm xác định về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ mang tên thương mại.
thời hạn bảo hộ tên thương mại bao lâu
Các yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thương mại

Bên cạnh đó, để xác định xem một dấu hiệu có phải là yếu tố xâm phạm đến tên thương mại hay không, cần phải so sánh dấu hiệu đó với tên thương mại được bảo hộ và so sánh sản phẩm/dịch vụ với sản phẩm/dịch vụ nằm trong phạm vi bảo hộ. Căn cứ vào những dấu hiệu sau:

 • Dấu hiệu bị coi là trùng lặp với tên thương mại được bảo hộ nếu giống với tên thương mại về cấu tạo từ ngữ, phiên âm và phát âm về mặt chữ cái.
 • Dấu hiệu bị coi là tương tự đến mức nhầm lẫn với tên thương mại được bảo hộ nếu tương tự với tên thương mại về cấu tạo, cách phát âm, phiên âm đối với chữ cái.
 • Sản phẩm/dịch vụ bị nghi ngờ là trùng hoặc tương tự với sản phẩm/dịch vụ mang tên thương mại được bảo hộ nếu giống hoặc tương tự về bản chất, chức năng, công dụng và kênh tiêu thụ.

6. Phân biệt tên thương mại với nhãn hiệu

Thực tế cho thấy, tên thương mại và nhãn hiệu là các yếu tố luôn bị nhầm lẫn bởi sự giống nhau về mặt hình thức. Do vậy, ta có thể phân biệt hai thuật ngữ này theo các tiêu chí sau:

Tiêu chí Tên thương mại Nhãn hiệu
Ý nghĩa Được dùng để phân biệt các chủ thể kinh doanh trong cùng lĩnh vực và khu vực. Được dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân.
Dấu hiệu Chỉ biểu hiện qua dấu hiệu từ ngữ.

Không được bảo hình ảnh hoặc màu sắc.

Là những dấu hiệu có thể nhìn thấy được như từ ngữ, hình vẽ, chữ cái, hình ba chiều hoặc sự kết hợp từ các yếu tố trên.

Được thể hiện qua một hoặc nhiều sắc tố.

Phạm vi bảo hộ Lĩnh vực và khu vực kinh doanh Phạm vi quốc gia và các quốc gia khác
Căn cứ Không cần đăng ký bảo hộ thương mại.

Tên thương mại được công nhận hợp pháp thông qua quá trình sử dụng tên trong kinh doanh.

Đăng ký đối với nhãn hiệu thông thường.

Không được đăng ký với nhãn hiệu nổi tiếng.

Được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Thời hạn Không xác định được thời hạn bảo hộ Được bảo hộ trong thời hạn 10 năm và được phép gia hạn tiếp tục
Số lượng Mỗi chủ thể kinh doanh chỉ có một tên thương mại duy nhất Mỗi chủ thể kinh doanh có thể đăng ký nhiều nhãn hiệu
Chuyển giao Chỉ được chuyển nhượng quyền sở hữu nếu như kèm theo chuyển nhượng toàn bộ cơ sở sản xuất kinh doanh Có thể chuyển giao thông qua hợp đồng nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng

Trên đây là những tư vấn về quy định tên thương mại và thời hạn bảo hộ tên thương mại. Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan đến các thủ tục sở hữu trí tuệ, vui lòng liên hệ ngay với Apolat Legal để được hỗ trợ nhanh chóng!

Thông tin liên hệ:

 • HCM: Tầng 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh.
 • HN: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 • Phone: 0911 357 447
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Website: apolatlegal.com

Tham khảo thêm các bài viết liên quan

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Sở hữu trí tuệ. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Sở hữu trí tuệ và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.