Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo chấp nhận hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn sẽ thực hiện theo yêu cầu của cục hoặc chủ động sửa đổi hồ sơ. 

Quy trình sửa đổi bao gồm việc chuẩn bị hồ sơ, nộp đơn và chờ đợi xử lý hồ sơ. Ngoài ra, doanh nghiệp cần nắm những điều kiện để bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và hiểu được thông tin pháp luật về đối tượng không được bảo hộ thương hiệu. 

Để giúp doanh nghiệp xử lý nhanh chóng thủ tục pháp lý này, Apolat Legal sẽ hướng dẫn đến bạn quy trình sửa đổi đơn đăng ký đăng ký kiểu dáng công nghiệp mới nhất qua bài viết dưới đây!

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp
Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

1. Thủ tục sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp

1.1. Chuẩn bị hồ sơ

Để yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, chủ thể kinh doanh cần chuẩn bị các giấy tờ theo quy định. Hồ sơ bao gồm:

 • 02 bản tờ khai yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, đánh máy theo mẫu 01-SĐĐ Phụ lục B ban hành theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;
 • Giấy ủy quyền (trường hợp yêu cầu sửa đổi thông qua đơn vị dịch vụ đại diện sở hữu);
 • Tài liệu pháp lý xác minh việc sửa đổi, gồm 04 bản vẽ hoặc 04 bộ ảnh chụp, bản mô tả kiểu dáng công nghiệp.
 • Bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung so với tài liệu ban đầu.

Lưu ý khi làm hồ sơ đăng ký sửa đổi đơn đăng ký như sau:

 • Doanh nghiệp khi yêu cầu sửa đổi đơn không được mở rộng phạm vi vượt quá nội dung kê khai trong đơn.
 • Trường hợp việc sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp làm thay đổi bản chất, hồ sơ sẽ không được chấp nhận và buộc người nộp đơn phải thực hiện lại từ đầu.
 • Doanh nghiệp có thể yêu cầu sửa đổi cùng một nội dung liên quan đến nhiều đơn miễn là hoàn tất đủ lệ phí quy định.

1.2. Hình thức nộp đơn sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp có thể chọn hình thức nộp giấy tại các điểm tiếp nhận hoặc nộp trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ. Cụ thể như sau:

1.2.1. Hình thức nộp giấy

Đối với hình thức nộp giấy, người nộp đơn có thể gửi hồ sơ bằng đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại các điểm tiếp nhận của Cục sở hữu trí tuệ thông qua các địa chỉ:

 • Trụ sở Cục sở hữu trí tuệ: Số 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 • Văn phòng đại diện Cục sở hữu trí tuệ tại Hồ Chí Minh: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1.
 • Văn phòng đại diện Cục sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

Lưu ý với hình thức gửi đơn yêu cầu sửa đổi qua đường bưu điện, người nộp đơn cần hoàn thành lệ phí qua dịch vụ của bưu điện, sau đó photo biên lai chuyển tiền và đính kèm với hồ sơ.

1.2.2. Hình thức nộp trực tuyến

Đối với yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp qua hình thức trực tuyến, người nộp đơn cần có chứng thư và chữ ký số, có tài khoản được phê duyệt bởi Cục Sở hữu trí tuệ trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến.

Hồ sơ được nộp theo trình tự sau:

 • Người nộp đơn thực hiện việc khai báo và gửi yêu cầu sửa đổi trên hệ thống;
 • Người nộp đơn sẽ được nhận phiếu xác nhận sau khi khai báo thành công;
 • Trong thời hạn 01 tháng tính từ ngày nộp trực tuyến, người nộp đơn phải đến một trong văn phòng của Cục Sở hữu trí tuệ để xác nhận tài liệu và hoàn tất phí theo quy định.
 • Người nộp đơn sẽ được cấp số đơn vào tờ khai trực tuyến trên hệ thống nếu hồ sơ hợp lệ và nộp phí đầy đủ.
Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam
Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

1.3. Thời gian xử lý và lệ phí sửa đổi giấy chứng nhận

Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, hồ sơ sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thẩm định và giải quyết. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo lý do đến người nộp đơn thông qua văn bản.

Thời gian xử lý hồ sơ và cấp chứng nhận diễn ra trong 02 tháng
Thời gian xử lý hồ sơ và cấp chứng nhận diễn ra trong 02 tháng

Về lệ phí sửa đổi đơn, người nộp đơn cần hoàn tất các chi phí sau:

 • Lệ phí thẩm định yêu cầu sửa đổi: 160.000 đồng/01 nội dung được yêu cầu sửa đổi;
 • Phí công bố khi đã có quyết định hợp lệ: 120.000 đồng/01 đơn.

Đối với trường hợp yêu cầu sửa đổi bổ sung thêm đối tượng hoặc phương án, người nộp cần nộp các khoản phí sau:

 • Phí thẩm định: 700.000 đồng/đối tượng/phương án;
 • Phí tra cứu phục vụ thẩm định: 480.000 đồng/đối tượng/phương án;
 • Phí công bố hình: 60.000 đồng/hình.

Đối với trường hợp yêu cầu sửa đổi đơn sau khi có quyết định cấp bằng và hoàn tất phí sửa đổi thông tin đến đối tượng nêu trong đơn, hồ sơ sẽ được thẩm định lại và thu phí 700.000 đồng/01 đối tượng.

2. Quy trình thực hiện sửa đổi giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Theo Thông tư 16/2016/TT-BKHCN, quy định về văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp yêu cầu người nộp đơn thực hiện như sau:

Sửa đổi bản vẽ và mô tả: Người nộp đơn phải cung cấp bản tài liệu đã điều chỉnh theo yêu cầu. Đồng thời, họ cần cung cấp bản thuyết minh chi tiết về sự sửa đổi so với tài liệu gốc đã nộp ban đầu.

Giới hạn phạm vi sửa đổi: Quá trình sửa đổi không được phép mở rộng phạm vi bảo hộ. Khối lượng bảo hộ không được vượt quá phạm vi đã được thể hiện trong mô tả đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Đồng thời, người nộp đơn không được thay đổi bản chất của đối tượng liên quan đến đơn đăng ký.

Đơn mới trong trường hợp cần thiết: Trong trường hợp sửa đổi dẫn đến mở rộng phạm vi bảo hộ hoặc thay đổi bản chất của đối tượng, người nộp đơn cần nộp một đơn đăng ký mới và tiến hành tất cả các thủ tục từ đầu.

Yêu cầu sửa chữa sai sót và thay đổi thông tin: Người nộp đơn có quyền yêu cầu sửa chữa các sai sót về tên, địa chỉ hoặc thông tin tác giả trong đơn. Yêu cầu này phải được viết thành văn bản theo mẫu quy định trong Thông tư 16/2016/TT-BKHCN. Nếu yêu cầu thay đổi cùng một nội dung áp dụng cho nhiều đơn, người yêu cầu cần nộp lệ phí tương ứng cho từng đơn.

Thực hiện sửa đổi hoặc bổ sung đơn: Người nộp đơn có quyền thực hiện sửa đổi, bổ sung đơn, bao gồm cả việc thay đổi người được uỷ quyền, dưới sự chủ động của họ. Trong trường hợp yêu cầu từ Cục Sở hữu trí tuệ, sự sửa đổi phải được thể hiện bằng văn bản, đồng thời cần cung cấp rõ ràng nội dung sửa đổi hoặc bổ sung, kèm theo chứng từ nộp lệ phí.

Tuân theo quy định pháp luật: Quy trình sửa đổi và bổ sung đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp phải tuân theo các quy định của pháp luật liên quan, bao gồm cả mẫu tài liệu và quy trình thẩm định hình thức đơn.

Việc thực hiện sửa đổi đơn đăng ký Kiểu dáng công nghiệp yêu cầu sự cẩn trọng, tuân thủ quy định và cung cấp thông tin chính xác để đảm bảo rằng quá trình này diễn ra một cách suôn sẻ và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý.

3. Điều kiện để bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là gì?

Điều 63 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như sau:

– Có tính mới;

– Có tính sáng tạo;

– Có khả năng ứng dụng công nghiệp.

4. Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp

Các đối tượng quy định tại Điều 64 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 không được bảo hộ với danh nghĩa phong cách công nghiệp, bao gồm:

– Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;

– Hình bên ngoài của công cụ xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;

– Kiểu dáng của sản phẩm không được tìm thấy trong quá trình sử dụng sản phẩm.

6. Dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Apolat Legal

Với những kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Apolat Legal là một trong những công ty luật uy tín, chuyên cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ với những ưu điểm vượt trội sau:

 • Đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, được đào tạo bài bản về sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước.
 • Thủ tục bảo hộ vệ tài sản trí tuệ ngày càng phức tạp, Apolat Legal cung cấp đến khách hàng một quy trình tiêu chuẩn và rõ ràng.
 • Cung cấp gói dịch vụ tối ưu với mức giá hợp lý. Không yêu cầu chi phí ẩn hoặc chi phí phát sinh nếu không có sự chấp thuận của khách hàng.
 • Luôn cập nhật tiến độ hồ sơ và phản hồi nhanh chóng thắc mắc của khách hàng.
Dịch vụ đăng ký quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Apolat Legal
Dịch vụ đăng ký quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Apolat Legal

Trên đây là những tư vấn chi tiết về thủ tục sửa đổi đơn đăng ký đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo quy định mới nhất. Nếu còn bất kỳ vướng mắc về dịch vụ, liên hệ ngay Apolat Legal để được hỗ trợ nhanh chóng!

Thông tin liên hệ:

 • HCM: Tầng 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh.
 • HN: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 • Phone: 0911 357 447
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Website: apolatlegal.com

Tham khảo các bài viết liên quan đến sửa đổi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Sở hữu trí tuệ. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Sở hữu trí tuệ và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.