Sở hữu trí tuệ

Đăng ký và thực thi quyền sở hữu trí tuệ ngày càng trở nên phức tạp đối với các công ty, đặc biệt là các công ty toàn cầu, có danh mục đầu tư sở hữu trí tuệ rộng lớn và hoạt động trong phạm vi quyền hạn với các luật về sở hữu trí tuệ khác nhau, mức độ thực thi khác nhau. Những cải tiến công nghệ nhanh chóng đã tạo nên những hành vi vi phạm trở nên phức tạp hơn. Sự gia tăng giá trị của các tài sản sở hữu trí tuệ là động lực chính cho việc quá trình sáp nhập và mua lại diển ra phổ biến, khi đó các chiến lược phát triển để bảo vệ những tài sản trí tuệ thậm chí còn quan trọng hơn.

Với chuyên môn trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, công nghệ, phương tiện truyền thông và giải trí, sản xuất và ngành chăm sóc sức khoẻ, chúng tôi thường xuyên đưa ra các tư vấn về quản lý nhãn hiệu, thực thi quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền, tranh chấp IP, bí mật thương mại, giao dịch quyền sở hữu trí tuệ. Dựa trên kinh nghiệm lâu năm của chúng tôi trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, chúng tôi tiếp cận quản lý quyền sở hữu trí tuệ như là một vấn đề chiến lược và đã phát triển con người, quy trình và công nghệ để phục vụ cho các khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi luôn mong muốn mang lại những quan điểm toàn diện để quản lý tài sản trí tuệ tốt hơn bao gồm:

  • Tư vấn, đăng ký bảo hộ: nhãn hiệu, bản quyền, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế; bí mật kinh doanh, tên thương mại;

  • Tư vấn về nhượng quyền;

  • Thẩm tra quyền sở hữu trí tuệ;

  • Thẩm định tình trạng sở hữu tài sản trí tuệ;

  • Tư vấn giải pháp bảo vệ lợi ích của khách hàng liên quan đến sở hữu trí tuệ;