Vấn đề về phân nhóm hàng hóa, dịch vụ khi đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc - Apolat Legal
pinnup

Vấn đề về phân nhóm hàng hóa, dịch vụ khi đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

1. Các con đường đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc 

Tương tự như hầu hết các quốc gia khác, một tổ chức hoặc cá nhân có thể đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc thông qua 02 con đường phổ biến:  

  • Đăng ký nhãn hiệu quốc tế thông qua hệ thống Madrid từ bất kỳ quốc gia nào là thành viên hệ thống Madrid và, sau đó, chỉ định bảo hộ vào Trung Quộc 
  • Đăng ký nhãn hiệu quốc gia trực tiếp tại Trung Quốc thông qua một đại diện sở hữu trí tuệ tại Trung Quốc.  

Luật sở hữu trí tuệ về đăng ký nhãn hiệu của Trung Quốc áp dụng nguyên tắc nộp đơn đầu tiên. Có nghĩa là, bất kể ai là người sử dụng nhãn hiệu trước (trừ một số trường hợp ngoại lệ hiếm hoi), thì chỉ người nộp đơn đăng ký đầu tiên mới được công nhận là chủ sở hữu nhãn hiệu.  

2. Tại sao nên đăng ký nhãn hiệu trực tiếp 

Thời gian để hoàn tất đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc thông qua đăng ký nhãn hiệu quốc tế WIPO là từ 9-18 tháng. Trong khi đó, nếu nộp đơn qua con đường đăng ký trực tiếp nhãn hiệu quốc gia tại Trung Quốc thì thời gian hoàn tất quy trình đăng ký (nếu nhãn hiệu đáp ứng điều kiện bảo hộ) chỉ từ 6 – 9 tháng kể từ ngày nộp đơn.  

Ngoài ra, chủ đơn cũng cần lưu ý rằng Trung Quốc áp dụng Bảng phân loại hàng hóa, dịch vụ riêng của quốc gia này, do đó, nếu phân loại theo Bảng phân loại hàng hóa, dịch quốc tế Nice thì đơn đăng ký rất dễ bị từ chối hình thức vì phân nhóm hàng hóa, dịch vụ không phù hợp. Lý do từ chối này đặc biệt phổ biến với nhóm hàng hóa, dịch vụ liên quan đến dịch vụ bán lẻ (Nhóm 35 theo Bảng phân loại quốc tế Nice).  

3. Bảng phân loại hàng hóa quốc gia của Trung Quốc 

Cục Sở hữu Trí tuệ Trung Quốc (CNIPA) áp dụng một hệ thống bảng phân loại đặc biệt. Theo bảng phân loại này, các sản phẩm/dịch vụ thuộc các nhóm Nice được phân thành các nhóm con, với một số nhóm con nhất định lại được chia thành các nhóm riêng biệt. Các phân nhóm này được trình bày chi tiết trong hướng dẫn phân loại tiêu chuẩn quốc gia cùng với các mô tả tương ứng về hàng hóa và dịch vụ bằng tiếng Trung Quốc, được gọi là “Sổ tay phân loại của Trung Quốc”. 

Hệ thống phân loại phụ khá phổ biến ở châu Á nhằm mục đích thúc đẩy kết quả kiểm tra nhất quán hơn. Ví dụ: Văn phòng sáng chế Nhật Bản (JPO), Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) và Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Đài Loan (TIPO) sử dụng “Mã nhóm tương tự” phù hợp với Phân loại Nice.

4. Lưu ý khi đăng ký Nhóm 35

Nhóm 35 chủ yếu bao gồm các dịch vụ liên quan đến quản lý kinh doanh, tổ chức và điều hành các dự án thương mại hoặc công nghiệp cũng như các hoạt động quảng cáo, tiếp thị và khuyến mãi. Tại Trung Quốc, Nhóm 35 thường được gọi là “nhóm vạn năng”. Nhiều công ty đã chọn đăng ký nhãn hiệu của mình cho Nhóm 35 để tuân thủ các yêu cầu từ các nền tảng thương mại điện tử trực tuyến, trung tâm mua sắm hoặc cho mục đích bao vây phòng vệ cho các hoạt động liên quan. 

Tháng 12 năm ngoái, Cục Sở hữu Trí tuệ Trung Quốc (CNIPA) đã ban hành các hướng dẫn mới về việc áp dụng và sử dụng nhãn hiệu dịch vụ thuộc Nhóm 35. Hướng dẫn này cung cấp thêm thông tin làm rõ về cách giải thích và sử dụng nhãn hiệu dịch vụ thuộc Nhóm 35 theo quan điểm của cơ quan thẩm định. Cụ thể, CNIPA nhấn mạnh rằng các dịch vụ trong Nhóm 35 không phải là những dịch vụ mà chủ sở hữu nhãn hiệu thực hiện cho chính hoạt động kinh doanh của họ mà phải là những dịch vụ họ thực hiện cho bên khác.  

Do đó, việc bán hàng hóa dưới thương hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu không thuộc Nhóm 35. Tương tự, phạm vi “quảng cáo” trong Nhóm 35 chỉ giới hạn ở các dịch vụ quảng cáo cung cấp cho người khác, không bao gồm các hoạt động chủ sở hữu nhãn hiệu tự thực hiện quảng cáo cho chính mình. 

5. Ngôn ngữ mô tả hàng hóa, dịch vụ 

Ngôn ngữ chỉ định phải mô tả chính xác hàng hóa hoặc dịch vụ và có khả năng phân biệt chúng một cách hiệu quả với các loại hàng hóa hoặc dịch vụ khác. Ngôn ngữ mô tả cần tránh các thuật ngữ mơ hồ hoặc quá rộng có thể dẫn đến nhầm lẫn hoặc hiểu sai. 

Ví dụ thuật ngữ “dịch vụ thương mại điện tử” thiếu rõ ràng vì nó bao gồm nhiều hoạt động kinh doanh khác nhau được thực hiện thông qua công nghệ mạng thông tin, trải rộng trên nhiều ngành hoặc loại dịch vụ.  

Trong quá trình đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn có thể sử dụng các thuật ngữ mô tả chi tiết về các khía cạnh khác nhau của hàng hóa hoặc dịch vụ, chẳng hạn như chức năng, chất liệu, kênh phân phối hoặc người tiêu dùng mục tiêu. Những thuật ngữ mô tả này hỗ trợ việc xác định loại thích hợp cho đơn đăng ký nhãn hiệu. 

6. Các lỗi phổ biến liên quan đến nhóm loại hàng hóa, dịch vụ tại Trung Quốc 

(i) Phân loại không chính xác bởi CNIPA 

Khi Đăng ký quốc tế (IR) được chỉ định bổ sung vào Trung Quốc, thẩm định viên CNIPA sẽ dịch các mô tả phân nhóm sang tiếng Trung Quốc và chỉ định các phân nhóm cho hàng hóa và dịch vụ được chỉ định mà không hỏi ý kiến chủ sở hữu nhãn hiệu. Việc ra quyết định đơn phương này có thể dẫn đến nhiều vấn đề, chẳng hạn như việc lựa chọn phân nhóm của thẩm định viên có thể không bao quát đầy đủ các lĩnh vực trọng yếu của nhãn hiệu hoặc việc dịch không chính xác các mô tả mà chủ sở hữu nhãn hiệu dự định đăng ký. 

Do hàng hóa và dịch vụ được phân loại theo các phân nhóm khác nhau thường được coi là không giống nhau ở Trung Quốc (trừ khi có quy định khác trong Sổ tay phân loại của Trung Quốc), việc phân loại không chính xác các thông số kỹ thuật có thể ảnh hưởng xấu đến việc bảo hộ IR ở Trung Quốc. 

(ii) Những khoảng trống trong bảng phân nhóm phụ ở Trung Quốc 

Các phân nhóm của Đăng ký quốc tế (IR) thường không thống nhất với hệ thống phân nhóm quốc gia của Trung Quốc. Ví dụ: sản phẩm “quần áo, giày dép, mũ đội đầu” thường được phân loại vào Nhóm 25 có thể khiến chủ sở hữu nhãn hiệu tin rằng nó bao gồm nhiều loại mặt hàng quần áo. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, nhóm này có thể không bao gồm các mặt hàng như tất, găng tay, cà vạt, khăn quàng cổ, thắt lưng, khăn quàng cổ, mũ tắm, mặt nạ ngủ, áo choàng làm tóc và váy cưới, những thứ không được coi là quần áo theo tình huống thông thường. Vì những hàng hóa này thuộc các phân nhóm khác của Nhóm 25 nên chúng được coi là không tương tự với sản phẩm “quần áo”. 

Khoảng trống giữa phân loại hàng hóa theo đơn đăng ký quốc tế và các phân nhóm ở Trung Quốc có thể tạo cơ hội các bên vi phạm nhãn hiệu khai thác bằng cách đăng ký các nhãn hiệu tương tự trong các phân nhóm không nằm trong đơn đăng ký của chủ sở hữu nhãn hiệu. Điều này có thể làm suy yếu quyền thực thi nhãn hiệu của chủ sở hữu nhãn hiệu tại Trung Quốc.

 

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Sở Hữu Trí Tuệ. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi tại đây và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn    Send Contact
    Call Us
    Zalo
    This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.