Tư vấn đăng ký nội quy lao động

Không phải tất cả người sử dụng lao động nào cũng cần phải đăng ký nội quy lao động. Tuy nhiên, việc đăng ký là cần thiết đối với các trường hợp luật quy định. Vậy các vấn đề về nội quy lao động như hồ sơ đăng ký nội quy lao động, thời hạn của nội quy lao động, hiệu lực của nội quy lao động được quy định như thế nào, hãy cùng Apolat Legal tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

1. Nội quy lao động là gì?

Tư vấn đăng ký nội quy lao động
Nội quy lao động

Nội quy lao động là văn bản do người sử dụng lao động ban hành nhằm tạo ra và duy trì kỷ luật trong lao động của đơn vị, quy định về các quy tắc xử sự mà người lao động có trách nhiệm bắt buộc phải tuân thủ khi tham gia quan hệ lao động, quy định về các hành vi kỷ luật lao động, cách thức xử lý và trách nhiệm vật chất.

2. Nội quy lao động của doanh nghiệp có bắt buộc phải đăng ký không?

Tư vấn đăng ký nội quy lao động
Nội quy lao động của doanh nghiệp có bắt buộc phải đăng ký không

Căn cứ khoản 1 Điều 119 Bộ luật Lao động 2019 quy định về việc đăng ký nội quy lao động thì người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh. Theo đó, không phải tất cả trường hợp người sử dụng lao động đều bắt buộc phải đăng ký nội quy lao động mà theo quy định thì người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên mới phải đăng ký nội quy lao động.

3. Các nội dung bắt buộc của nội quy lao động là gì?

Tư vấn đăng ký nội quy lao động
Nội dung bắt buộc của nội quy lao động

Các nội dung bắt buộc của nội quy lao động quy định tại khoản 2 Điều 118 Bộ luật Lao động 2019 được hướng dẫn bởi Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, cụ thể:

Nội dung nội quy lao động không được trái với pháp luật về lao động và quy định của pháp luật có liên quan.

Nội quy lao động gồm những nội dung chủ yếu sau:

 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: quy định thời giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trong 01 tuần; ca làm việc; thời điểm bắt đầu, thời điểm kết thúc ca làm việc; làm thêm giờ (nếu có); làm thêm giờ trong các trường hợp đặc biệt; thời điểm các đợt nghỉ giải lao ngoài thời gian nghỉ giữa giờ; nghỉ chuyển ca; ngày nghỉ hằng tuần; nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương;
 • Trật tự tại nơi làm việc: quy định phạm vi làm việc, đi lại trong thời giờ làm việc; văn hóa ứng xử, trang phục; tuân thủ phân công, điều động của người sử dụng lao động;
 • An toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc: trách nhiệm chấp hành các quy định, nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân, các thiết bị bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; vệ sinh, khử độc, khử trùng tại nơi làm việc;
 • Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc: người sử dụng lao động quy định về phòng, chống quấy rối tình dục;
 • Bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động: quy định danh mục tài sản, tài liệu, bí mật công nghệ, bí mật kinh doanh, sở hữu trí tuệ; trách nhiệm, biện pháp được áp dụng để bảo vệ tài sản, bí mật; hành vi xâm phạm tài sản và bí mật;
 • Trường hợp được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động: quy định cụ thể các trường hợp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh được tạm thời chuyển người lao động làm việc khác so với hợp đồng lao động;
 • Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của người lao động và các hình thức xử lý kỷ luật lao động: quy định cụ thể hành vi vi phạm kỷ luật lao động; hình thức xử lý kỷ luật lao động tương ứng với hành vi vi phạm;
 • Trách nhiệm vật chất: quy định các trường hợp phải bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi gây thiệt hại tài sản; do làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản hoặc tiêu hao vật tư quá định mức; mức bồi thường thiệt hại tương ứng mức độ thiệt hại; người có thẩm quyền xử lý bồi thường thiệt hại;
 • Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động: người có thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động theo quy định pháp luật hoặc người được quy định cụ thể trong nội quy lao động.

4. Hồ sơ đăng ký nội quy lao động

Tư vấn đăng ký nội quy lao động
Hồ sơ đăng ký nội quy lao động

Hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm các thành phần quy định tại Điều 120 Bộ luật Lao động 2019, gồm:

 • Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động;
 • Nội quy lao động;
 • Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở;
 • Các văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

5. Trình tự, thủ tục đăng ký nội quy lao động

Tư vấn đăng ký nội quy lao động
Trình tự, thủ tục đăng ký nội quy lao động

Đăng ký nội quy lao động được thực hiện theo trình tự, thủ tục tại Điều 119 Bộ luật Lao động 2019 gồm các bước:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người sử dụng lao động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định, có thể tham khảo mục 4 bài viết này.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Tiếp nhận và giải quyết đề nghị đăng ký nội quy lao động

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động thì:

 • Trường hợp nội dung nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo, hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.
 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ, căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc đăng ký nội quy lao động theo quy định.

6. Nếu không đăng ký nội quy lao động thì có rủi ro gì?

Tư vấn đăng ký nội quy lao động
Rủi ro khi không đăng ký nội quy lao động

Mặc dù việc đăng ký nội quy lao động có thể gây mất thời gian và chi phí của người sử dụng lao động, nhưng không thể phủ nhận lợi ích của việc đăng ký nội quy lao động. Điển hình là nếu không đăng ký nội quy lao động thì người sử dụng lao động có thể gặp một số rủi ro dưới đây.

6.1. Không có căn cứ khi cần tiến hành xử lý kỷ luật lao động

Theo khoản 3 Điều 127 Bộ luật Lao động 2019 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động, trong đó nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động hoặc không thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động không có quy định.

Căn cứ quy định trên có thể thấy nội quy lao động là một trong các nguồn căn cứ để tiến hành xử lý kỷ luật lao động. Nếu công ty không ban hành nội quy lao động, thì không có căn cứ để xử lý kỷ luật đối với các hành vi vi phạm phát sinh thực tế hoạt động của công ty. Và chỉ có thể xử lý kỷ luật lao động đối với các hành vi được quy định theo pháp luật.

6.2. Có thể bị xử phạt vi phạm hành chính

Theo quy định tại khoản 1 Điều 119 Bộ luật Lao động 2019 thì người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

Đồng thời, tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định 12/2022/NĐ-CP thì hành vi người sử dụng lao động không đăng ký nội quy lao động theo quy định của pháp luật có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng. Lưu ý đây chỉ là mức phạt đối với cá nhân, nếu vi phạm tổ chức bị xử phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 12/2022/NĐ-CP.

7. Dịch vụ tư vấn soạn thảo và đăng ký nội quy lao động tại Apolat Legal

Tư vấn đăng ký nội quy lao động
Dịch vụ tư vấn soạn thảo và đăng ký nội quy lao động tại Apolat Legal

Đăng ký nội quy lao động dễ dàng hơn tại Apolat Legal. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn soạn thảo và đăng ký nội quy lao động nhanh chóng, chuyên nghiệp. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng Apolat Legal vì:

7.1. Kinh nghiệm chuyên sâu về pháp luật lao động

Apolat Legal được thành lập năm 2016, cung cấp các dịch vụ pháp lý đa dạng cho 18 lĩnh vực phổ biến, nổi bật là pháp luật lao động. Đây là một lĩnh vực rộng và khá phức tạp. Để có thể hiểu, giải thích, áp dụng các quy định để giải quyết các vấn đề liên quan cần có kinh nghiệm chuyên sâu về nó.

Tại Apolat, các luật sư giàu kinh nghiệm sẵn sàng cung cấp cho bạn những lời khuyên hiệu quả trong việc quản lý mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động nhằm giải quyết các tranh chấp phát sinh tại nơi làm việc, tư vấn tất cả các khía cạnh liên quan đến Bộ luật lao động và các văn bản liên quan nhằm phục vụ và đáp ứng tốt nhất, chi tiết nhất các yêu cầu của khách hàng.

7.2. Nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong thực hiện đăng ký thành công nội quy lao động cho doanh nghiệp, kể cả các nội quy lao động có nội dung đặc thù

Apolat Legal sẵn sàng hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký nội quy lao động bằng kinh nghiệm thực tiễn, đã từng nhiều lần cung cấp dịch vụ pháp lý và thực hiện thành công việc hỗ trợ khách hàng đăng ký nội quy lao động, kể cả các nội quy lao động có nội dung đặc thù, khó nhằn.

Bằng chuyên môn cao, nghiệp vụ chuyên nghiệp và kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác, Apolat Legal kịp thời thông báo, tham mưu cho khách hàng và giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh trong quá trình đăng ký giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí.

7.3. Quy trình hỗ trợ nhanh chóng, tận tình, chuyên nghiệp

Đến với Apolat Legal, quý khách hàng sẽ được tư vấn về quy trình đăng ký nội quy lao động cụ thể, đảm bảo nhanh chóng, đúng tiến độ. Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, làm việc tận tâm, nhiệt tình, giúp bạn đưa ra được cách giải quyết tốt nhất, đảm bảo được quyền và lợi ích hợp pháp của bạn.

7.4. Chi phí linh hoạt và minh bạch

Là một trong những công ty Luật uy tín, cam kết tư vấn, giải quyết nhanh chóng kịp thời, chất lượng dịch vụ tốt với mức phí phù hợp. Khi đến Apolat Legal, bạn sẽ được tư vấn và báo chi phí dịch vụ rõ ràng, mức phí linh hoạt, minh bạch, đảm bảo hài lòng quý khách hàng.

Trên đây là bài viết tham khảo về việc tư vấn đăng ký nội quy lao động, hy vọng sẽ giúp bạn có những kiến thức pháp lý hữu ích. Bạn còn vướng mắc, cần được giải đáp, đặc biệt các vấn đề về lao động, đừng ngần ngại liên hệ ngay Apolat Legal để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Lao động. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Lao động và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.