Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài cập nhật 2023
pinnup

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài bao lâu?

Lệ phí môn bài (cách gọi mới của thuế môn bài) là một khoản phí được tính trên vốn điều lệ. Các quy định về kê khai hạng mục này rất rõ ràng. Tuy nhiên sau mỗi năm đều có điều chỉnh, thay đổi ở một vài điều khoản ít nhiều. Bài viết dưới đây, Apolat Legal sẽ cập nhật thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài mới nhất năm 2023.

hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài
Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

1. Khái quát về thuế môn bài

1.1. Thuế môn bài là gì?

Lệ phí môn bài (cách gọi mới của thuế môn bài) là một trong những khoản thuế mà doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải nộp cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. Khoản lệ phí này được thu hằng năm. Mức thu sẽ dựa trên vốn điều lệ đăng ký kinh doanh, doanh thu hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước.

1.2. Đối tượng cần nộp lệ phí môn bài

Tại Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về đối tượng cần phải nộp lệ phí môn bài như sau:

 • “Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:
 • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã;.
 • Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;
 • Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có);
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh”.

Như vậy, tất cả các cá nhân, đơn vị kinh tế tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh đều phải nộp lệ phí môn bài. Từ tiểu thương cho đến doanh nghiệp lớn hoặc nhỏ, tổ chức kinh tế Nhà nước hay tư nhân.

thời hạn nộp thuế môn bài
Hầu hết các đơn vị sản xuất kinh doanh đều phải nộp lệ phí môn bài

1.3. Đối tượng được miễn nộp thuế môn bài

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP, các trường hợp miễn nộp lệ phí môn bài như sau:

 • “Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp
 • Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.
 • Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh.
 • Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập”.
hạn nộp thuế môn bài
Một số đối tượng được miễn giảm nộp lệ phí môn bài

2. Các mức đóng thuế môn bài

Đối với tổ chức, doanh nghiệp, công ty sản xuất kinh doanh hàng hóa và dịch vụ

Tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định như sau:

 • “Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 (ba triệu) đồng/năm;
 • Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 (hai triệu) đồng/năm;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm.”

Trong trường hợp doanh nghiệp, công ty không có vốn điều lệ trong giấy chứng nhận sản xuất kinh doanh thì căn cứ theo vốn đầu tư. Số vốn này được thể hiện trong văn bản quyết định kế hoạch đầu tư.

Có một số trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư ghi trong các giấy tờ đăng ký đều thể hiện bằng ngoại tệ. Thời điểm nộp thuế phải được quy ra đồng Việt Nam, theo tỷ giá chuyển đổi của ngân hàng thương mại, nơi mà tổ chức đăng ký mở tài khoản tại thời điểm hoạt động.

Đối với cá nhân, hộ gia đình sản xuất kinh doanh hàng hóa và dịch vụ

Tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về trường hợp này như sau:

 • “Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm;
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.”
thời hạn hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài
Quy định các mức đóng lệ phí môn bài

3. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

3.1. Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

Theo quy định hiện hành, các đơn vị kinh doanh cần nộp tờ khai lệ phí môn bài vào các thời điểm sau:

 • Thời điểm mới thành lập công ty.
 • Thời điểm thành lập chi nhánh, văn phòng mới.
 • Thời điểm cập nhật, bổ sung vốn điều lệ.

Thời gian cụ thể hằng năm để nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài, Apolat Legal tóm tắt lại theo quy định từ Khoản 1 Điều 10 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP như sau:

 • Hồ sơ lập tờ khai lệ phí môn bài vào thời điểm mới thành lập hoặc mở thêm chi nhánh mới, chậm nhất là ngày 30/01 năm sau của năm thành lập, hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Nếu có thay đổi về vốn điều lệ, hồ sơ phải được nộp về cơ quan thuế chậm nhất ngày 30/01 năm sau của năm phát sinh thay đổi.
 • Cá nhân và hộ kinh doanh không cần làm hồ sơ khai lệ phí môn bài. Các cơ quan thuế trực tiếp sẽ căn cứ vào tờ khai thuế và các cơ sở dữ liệu thuế. Từ đó xác định số lệ phí cần nộp và thông báo cho người chủ kinh doanh.

3.2. Thời hạn nộp tiền lệ phí

Tại khoản 9 Điều 18 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP có quy định cụ thể về thời hạn nộp tiền của lệ phí môn bài. Có thể tóm tắt lại như sau:

 • Thời gian chậm nhất để các đơn vị nộp lệ phí môn bài là 30/01 hằng năm.
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ vừa chuyển mô hình kinh doanh mới từ hộ kinh doanh. Sau khi đã kết thời hạn được miễn lệ phí, kể từ năm thứ 4 thì thời hạn được tính như sau:
 • Nếu thời hạn kết thúc miễn giảm rơi vào 6 tháng đầu năm, thì doanh nghiệp phải nộp chậm nhất ngày 30/07 của năm đó.
 • Nếu thời hạn kết thúc miễn giảm rơi vào 6 tháng đầu năm, thì doanh nghiệp phải nộp chậm nhất ngày 30/01 năm sau.
 • Đối với hộ kinh doanh, cá nhân tái hoạt động sau thời gian tạm ngưng, thì cũng được quy định tương tự trường hợp trên. Cụ thể:
 • Nếu tái hoạt động vào 6 tháng đầu năm: nộp chậm nhất ngày 30/07 của năm đó.
 • Nếu tái hoạt động vào 6 tháng cuối năm: nộp chậm nhất ngày 30/01 năm sau.
thời hạn nộp thuế môn bài 2023
Quy định thời hạn nộp lệ phí môn bài

4. Cách thức nộp thuế môn bài

Hiện nay, có 2 cách để cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nộp lệ phí môn bài như sau:

Cách 1: Nộp tiền mặt cho Kho bạc Nhà nước tại địa phương doanh nghiệp đang hoạt động, thông qua Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank).

Cách 2: Nộp lệ phí điện tử, bằng cách trích tiền từ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp. Để thực hiện được hình thức này, trước hết doanh nghiệp phải đăng ký chữ ký số.

hạn nộp tờ khai thuế môn bài
Cách nộp thuế đơn giản

5. Một số quy định về mức phạt khi nộp chậm tờ khai thuế môn bài

Trường hợp các cá nhân, doanh nghiệp chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài sẽ bị xử phạt theo khung dưới đây:

STT Mức vi phạm Hình thức xử phạt
1 Chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài từ 1 đến 5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ: Phạt cảnh cáo
2 Chậm nộp tờ khai lệ phí từ 1 đến 30 ngày: Phạt tiền từ 2 – 5 triệu đồng
3 Chậm nộp tờ khai lệ phí từ 31 đến 60 ngày: Phạt tiền từ 5 – 8 triệu đồng
4 Chậm nộp tờ khai lệ phí từ 61 đến 90 ngày, hoặc chậm từ ngày 91 nhưng không phát sinh thuế: Phạt tiền từ 8 – 15 triệu đồng
5 Chậm nộp tờ khai lệ phí từ 90 ngày trở lên, có phát sinh thuế. Trường hợp đã nộp chậm trước thời điểm kiểm tra của cơ quan thuế Phạt tiền từ 15 – 25 triệu đồng

Trường hợp các cá nhân, doanh nghiệp chậm nộp tờ tiền lệ phí môn bài sẽ phải đóng thêm mức phí phạt nộp chậm. Phí phạt được tính như sau:

Mức phí phạt nộp chậm lệ phí môn bài = số tiền lệ phí phải nộp x 0.03% x số ngày chậm nộp.

Trong đó, số ngày chậm nộp được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng phải nộp, bao gồm cả ngày nghỉ và ngày Lễ, Tết.

hạn nộp thuế môn bài 2023
Chậm khai lệ phí môn bài hay chậm nộp lệ phí đều có mức xử phạt tương ứng

Nắm được quy định về thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài (hay lệ phí môn bài) sẽ giúp các cá nhân, doanh nghiệp chủ động sắp xếp thời gian bổ sung hồ sơ. Đồng thời, tuân thủ đúng các khung thời gian này sẽ giảm đi rất nhiều phiền toái, tránh phải phát sinh phí phạt. Hãy truy cập Apolat Legal để tìm hiểu tất cả các thông tin liên quan về pháp luật kinh doanh. Khi cần hỗ trợ các vấn đề pháp lý, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua:

Thông tin liên hệ Apolat Legal:

Tham khảo các bài viết liên quan đến hạn nộp tờ khai thuế môn bài


Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Doanh nghiệp và đầu tư. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Doanh nghiệp và đầu tư và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.