Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế diễn ra như thế nào?

Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế là thủ tục khá phức tạp, đòi hỏi người nộp hồ sơ cần phải hiểu rõ các quy định, theo dõi sát sao tiến độ để kịp thời xử lý công văn thẩm định được đưa ra. Bài viết dưới đây của Apolat Legal sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ thông tin liên quan đến các bước xử lý đơn đăng ký sáng chế: Điều kiện, quy định và thời gian có hiệu lực của văn bằng.

Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế
Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế

1. Điều kiện để sáng chế được bảo hộ tại Việt Nam

Căn cứ vào Điều 58 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, dưới đây

các điều kiện chung để sáng chế được bảo hộ tại Việt Nam:

1. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có trình độ sáng tạo;

c) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

2. Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có tính mới;

b) Có khả năng áp dụng công nghiệp

Xem thêm: Điều kiện để cấp bằng sáng chế độc quyền hiện nay

2. Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế

Dưới đây là quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế chi tiết mà bạn có thể tham khảo:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục SHTT Việt Nam

Hồ sơ đăng ký sáng chế nộp tại Cục SHTT sẽ bao gồm những văn bản sau đây:

 • 2 tờ khai đăng ký sáng chế.
 • 2 văn bản mô tả sáng chế.
 • 2 văn bản tóm tắt sáng chế.
 • Bản sao các chứng từ nộp lệ phí (với trường hợp nộp phí qua bưu chính hoặc thông qua tài khoản của Cục SHTT).
 • Các loại giấy tờ khác (nếu có).

Đơn đăng ký sáng chế có thể nộp trực tiếp tại Cục SHTT hoặc gửi qua bưu điện, cũng có thể gửi qua những địa điểm khác được thiết lập bởi Cục SHTT. Các tài liệu đã nộp sẽ không được hoàn trả (trừ bản gốc dùng để đối chiếu với bản sao).

Sau khi nhận đơn, Cục SHTT sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ, đồng thời đối chiếu với danh mục văn bản ghi trong tờ khai để kết luận có tiếp nhận đơn hay không.

Trong trường hợp đơn có đầy đủ các văn bản theo quy định thì cán bộ sẽ tiếp nhận đơn đăng ký, đóng dấu xác nhận ngày nộp đơn và số đơn vào trong tờ khai. Sau đó, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ trao tờ khai có dấu xác nhận này cho người nộp đơn. Tờ khai này sẽ có giá trị tương đương với giấy biên nhận.

Nếu đơn thiếu một trong số các văn bản tối thiểu thì cán bộ sẽ từ chối tiếp nhận, hoặc gửi thông báo từ chối tiếp nhận cho người nộp đơn đăng ký (trong trường hợp gửi đơn qua đường bưu điện). Trong trường hợp đơn không được tiếp nhận, các văn bản có trong hồ sơ đăng ký sẽ không được hoàn trả, chỉ trả lại các khoản phí đã nộp.

Bước 2: Thẩm định hình thức đơn đăng ký sáng chế từ chuyên viên

Tất cả đơn đăng ký sáng chế dù là trong nước hay quốc tế chỉ định vào Việt Nam đều sẽ trải qua quá trình thẩm định hình thức. Mục tiêu là nhằm xác định xem đơn có đáp ứng các yêu cầu của đơn hợp lệ hay không. Nếu đơn sáng chế đáp ứng đủ điều kiện thì Cục SHTT sẽ ra thông báo cho chủ sở hữu và tiến hành bước tiếp theo. Đơn hợp lệ sẽ được tiếp tục xem xét, nếu không sẽ bị từ chối.

Điều kiện hợp lệ của đơn đăng ký là có đầy đủ văn bản tối thiểu trong hồ sơ, và không nằm trong nhóm các trường hợp sau đây:

 • Được viết bằng ngôn ngữ khác với tiếng Việt.
 • Tờ khai không ghi đầy đủ thông tin của tác giả.
 • Có bằng chứng về việc người nộp đơn không đủ quyền đăng ký.
 • Đơn đăng ký trái với quy định tại điều 89 Luật Sở hữu trí tuệ.
 • Đơn đăng ký có một trong các thiếu sót như chưa đủ văn bản, chưa nộp lệ phí hoặc thiếu giấy ủy quyền. Trong trường hợp Cục Sở hữu trí tuệđã yêu cầu sửa chữa, người nộp đơn vẫn không sửa hoặc sửa không đạt yêu cầu thì đơn cũng bị coi là không hợp lệ.
 • Có bằng chứng về việc đối tượng trong đơn đăng ký không nhận được sự bảo hộ của nhà nước, quy định tại điều 59,64,69,73 và 80 của Luật Sở hữu trí tuệ.

Bước 3: Công bố đơn đăng ký sáng chế hợp lệ trên Công báo sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ

Đơn đăng ký sáng chế được công nhận hợp lệ sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp bởi Cục Sở hữu trí tuệ. Người đăng ký nộp phí công bố đơn cho cục SHTT.

Thời gian công bố đơn hợp lệ như sau:

 • Đơn đăng ký sáng chế hợp lệ sẽ được công bố vào tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn (nếu người đăng ký không được ưu tiên hoặc trong thời gian 2 tháng kể từ khi đơn được chấp nhận, tùy ngày nào muộn hơn).
 • Đơn đăng ký sáng chế theo Hiệp ước hợp tác về sáng chế, sau khi đã vào giai đoạn quốc gia sẽ được công bố trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ.
 • Đối với các loại đơn khác như đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, đơn đăng ký thiết kế bố trí hay đơn đăng ký nhãn hiệu, đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý sẽ được Cục Sở hữu trí tuệcông bố trong 2 tháng kể từ ngày đơn được xem là hợp lệ.

Bước 4: Thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ sáng chế từ chuyên viên

Quá trình thẩm định nội dung đơn chỉ được thực hiện khi Cục Sở hữu trí tuệ nhận được yêu cầu xét nghiệm nội dung của người nộp đơn hoặc của người thứ ba với điều kiện yêu cầu xét nghiệm nội dung được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ trong thời hạn 42 tháng tính từ ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế và 36 tháng tính từ ngày ưu tiên của đơn đăng ký giải pháp hữu ích. Quá thời hạn trên mà không có yêu cầu xét nghiệm nội dung thì đơn đăng ký sáng chế bị xem như chưa nộp.

Các chuyên viên thẩm định nội dung sẽ xem xét trực tiếp điều kiện bảo của sáng chế liệu đã đáp ứng được tiêu chuẩn hay chưa.

Bước 5: Nộp lệ phí cấp văn bằng, đăng bạ, công bố văn bằng hoàn tất

Khi công văn thông báo dự định cấp văn bằng và nộp lệ phí được chuyển xuống, chuyên viên sẽ lấy số bằng, in bằng và đăng bạ, công bố quyết định cấp văn bằng và quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế kết thúc.

quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế diễn ra như thế nào
Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế

3. Thời gian thẩm định đơn đăng ký sáng chế

Thời hạn thẩm định hình thức là một (01) tháng kể từ ngày đơn đến Cục Sở hữu trí tuệ. Ngày nộp đơn có thể là:

 • Ngày thực tế mà Cục Sở hữu trí tuệ nhận được đơn;
 • Ngày nộp đơn quốc tế của đơn PCT đã được nộp trước đó.

Thời gian thẩm định đơn đăng ký sáng chế kéo dài 18 tháng kể từ khi yêu cầu việc thẩm định nội dung. Tuy nhiên, trên thực tế thời gian có thể kéo dài hơn.

 • Trong trường hợp sáng chế đã đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn bảo hộ: Chuyên viên sẽ ra công văn dự định cấp văn bằng và người làm đơn nộp lệ phí.
 • Trong trường hợp sáng chế không đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn bảo hộ: Chuyên viên sẽ ra công văn thông báo kết quả của quy trình thẩm định nội dung (có ghi rõ lý do vì sao không đáp ứng).

Như vậy, thời gian từ khi nộp đơn đến khi được công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ đăng ký sáng chế, trong trường hợp suôn sẻ trung bình là từ 23 tháng đến 40 tháng.

4. Apolat Legal – Đơn vị cung cấp dịch vụ đăng ký sáng chế nhanh chóng, uy tín

Quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế khá phức tạp và kéo dài, do đó bạn nên nhờ đến sự giúp đỡ của các cơ quan tư vấn pháp lý để tăng tỷ lệ được chấp nhận của đơn đăng ký. Apolat Legal với nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ đăng ký sáng chế, hiểu biết rộng về sở hữu trí tuệ sẽ giúp bạn nhanh chóng thực hiện được quy trình này.

Apolat Legal đảm bảo thực hiện nhanh chóng, đầy đủ và bài bản theo kế hoạch và thời gian đã đề ra, hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc liên quan đến pháp lý, chi phí phù hợp tùy vào tính chất và quy mô của từng trường hợp.

5. Câu hỏi thường gặp khi đăng ký sáng chế

Bên cạnh thắc mắc liên quan đến quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế, dưới đây là một số câu hỏi mà Apolat Legal đã nhận được liên quan đến việc đăng ký sáng chế:

quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế diễn ra như thế nào
Một số câu hỏi về việc đăng ký sáng chế tại Việt Nam

5.1. Đối tượng không đáp ứng điều kiện bảo hộ sáng chế

Căn cứ theo điều 59 của Luật Sở hữu trí tuệ, dưới đây là những đối tượng không đáp ứng điều kiện bảo hộ sáng chế tại Việt Nam:

 • Các phát minh, phương pháp toán học hoặc lý thuyết khoa học.
 • Giải pháp kỹ thuật chỉ mang tính thẩm mỹ.
 • Các kế hoạch, sơ đồ, quy tắc và phương pháp thực hiện hoạt động trí óc, huấn luyện thú nuôi hoặc thực hiện trò chơi, chương trình máy tính hay kinh doanh.
 • Phương pháp thể hiện thông tin.
 • Phát hiện giống thực vật hoặc động vật.
 • Phát minh quy trình sản xuất thực vật động vật nhưng chỉ mang bản chất sinh học, không phải quy trình sản xuất vi sinh.
 • Cách thức phòng bệnh, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

5.2. Ai có quyền đăng ký bảo hộ sáng chế?

Dưới đây là những người có quyền đăng ký bảo hộ sáng chế theo Điều 86 của Luật Sở hữu trí tuệ:

Các tổ chức, cá nhân bao gồm:

 • Người tạo ra sáng chế bằng công sức của mình.
 • Những tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật tư cho tác giả dưới các hình thức như thuê việc hay giao việc. Hoặc những cá nhân, tổ chức được giao công việc quản lý nguồn gen, cung cấp nguồn gen, cung cấp tri thức truyền thống về nguồn gen theo hợp đồng tiếp cận.

Trong trường hợp có nhiều tổ chức, cá nhân cùng nhau tạo ra sáng chế thì tất cả các cá nhân trong tổ chức đó đều có quyền đăng ký bảo hộ sáng chế nếu được cả tổ chức chấp thuận.

Các tổ chức, cá nhân được quyền đăng ký cũng được phép chuyển giao quyền đăng ký của mình cho tổ chức, cá nhân khác thông qua hợp đồng bằng văn bản, kể cả những trường hợp đã nộp đơn đăng ký sáng chế.

5.3. Thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế

Căn cứ theo Điều 93 khoản 1,2 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, văn bằng bảo hộ sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp bằng và kéo dài 20 năm kể từ ngày nộp đơn, có hiệu lực trên toàn quốc. Bên cạnh đó, để duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế, tác giả phải nộp thêm lệ phí để duy trì hiệu lực sáng chế mỗi năm. Mức lệ phí cũng như thủ tục duy trì hiệu lực, gia hạn hiệu lực sẽ được quy định bởi Chính phủ Việt Nam.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì, đừng quên liên hệ với Apolat Legal để được tư vấn và giải đáp cụ thể.

Thông tin liên hệ:

 • HCM: Tầng 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh.
 • HN: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 • Điện thoại: 0911 357 447
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Website: apolatlegal.com

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Sở hữu trí tuệ. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Sở hữu trí tuệ và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.