Mẫu giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu mới nhất 2023 theo quy định
pinnup

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng thương hiệu mới nhất theo quy định

Giấy ủy quyền thương hiệu là văn bản pháp lý được các doanh nghiệp hiện nay sử dụng để mở rộng, phát triển phạm vi kinh doanh. Đồng thời, giúp các sản phẩm của thương hiệu được truyền bá rộng rãi, tạo ấn tượng với khách hàng. Trong bài viết dưới đây, Apolat Legal sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin cần biết về ý nghĩa, vai trò, thủ tục cũng như các lưu ý và hướng dẫn điền thông tin giấy ủy quyền sử dụng nhãn hiệu.

Mẫu giấy ủy quyền thương hiệu mới nhất
Mẫu giấy ủy quyền thương hiệu mới nhất

1. Giấy ủy quyền thương hiệu là gì?

Giấy ủy quyền thương hiệu hay còn được gọi là giấy ủy quyền sử dụng thương hiệu là loại giấy tờ được sử dụng phổ biến trong lĩnh vực thương mại và sở hữu trí tuệ. Về mặt pháp lý, loại văn bản này được gọi chính xác là giấy ủy quyền sử dụng nhãn hiệu. Dựa theo quy định tại Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 về việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, giấy ủy quyền thương hiệu có thể hiểu là loại văn bản ghi nhận việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép các đối tượng khác được sử dụng nhãn hiệu của mình trong phạm vi nhất định, đúng theo thỏa thuận giữa các bên.

2. Giấy ủy quyền thương hiệu có vai trò gì?

Theo quy định tại Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, giấy ủy quyền thương hiệu ghi nhận việc chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép các chủ thể khác được sử dụng thương hiệu của mình trong một phạm vi nhất định. Do đó, đây là văn bản pháp lý minh chứng cho sự chấp thuận của chủ sở hữu nhãn hiệu. Bên cạnh đó đây cũng là căn cứ để xác định quyền lợi của chủ thể sử dụng nhãn hiệu khi xảy ra các mâu thuẫn, tranh chấp.

Giấy ủy quyền thương hiệu ghi nhận chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép chủ thể khác sử dụng nhãn hiệu của mình
Giấy ủy quyền thương hiệu ghi nhận chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép chủ thể khác sử dụng nhãn hiệu của mình

3. Mẫu giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu mới nhất 2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——-

THƯ UỶ QUYỀN

(V/v: Cho phép sử dụng nhãn hiệu)

Kính gửi: 

– Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam;

– Quý công ty: ………………………………………………………………………………………………..;

– Quý khách hàng, Quý đối tác của Công ty: ……………………………………………………………..

Tôi/Chúng tôi là: ……………………………………………………………………………………………..

Căn cước công dân số:……………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………..

Hiện tại tôi/chúng tôi là chủ sở hữu của nhãn hiệu: “………………….” đã được đăng ký tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số ……… do Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp ngày …/…./………. đối với nhóm sản phẩm: Nhóm …. (Gửi kèm Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu).

Vừa qua, Tôi/Chúng tôi nhận được đề nghị của Quý công ty về việc xin phép sử dụng nhãn hiệu này tại Việt Nam.

Nay, bằng Văn bản này Tôi/Chúng tôi đồng ý cho phép Quý Công ty được sử dụng nhãn hiệu “…………………” tại Việt Nam. Theo đó, Quý Công ty được phép: Gắn nhãn hiệu lên hàng hoá, dịch vụ, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; sử dụng nhãn hiệu trong phần tên doanh nghiệp của Quý Công ty và các hoạt động khác (nếu có).

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến việc sử dụng nhãn hiệu “………………….”của Quý Công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:                                                                     Chủ sở hữu nhãn hiệu

    – Như trên;                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

    – Lưu VT.

Tải tại đây

4. Hướng dẫn điền thông tin giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu đúng cách 

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 khoản 4.2 Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 07 năm 2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22 tháng 07 năm 2011 và Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20 tháng 02 năm 2013, mẫu giấy ủy quyền sử dụng nhãn hiệu phải có nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên/họ tên, địa chỉ đầy đủ của bên ủy quyền và bên được ủy quyền;
 • Tên/họ tên, địa chỉ đầy đủ của bên được thay thế ủy quyền hoặc bên được ủy quyền lại (nếu có);
 • Phạm vi ủy quyền, khối lượng công việc được ủy quyền;
 • Thời hạn ủy quyền (giấy ủy quyền không có thời hạn chỉ chấm dứt hiệu lực khi bên ủy quyền tuyên bố chấm dứt ủy quyền);
 • Ngày ký giấy ủy quyền;
 • Chữ ký, họ tên và chức vụ, con dấu (nếu có) của người đại diện hợp pháp của bên ủy quyền và của bên được thay thế ủy quyền hoặc bên được ủy quyền lại (trong trường hợp thay thế ủy quyền hoặc ủy quyền lại).

Theo quy định của pháp luật, giấy ủy quyền phải có đầy đủ những nội dung nêu trên thì mới có giá trị pháp lý và đảm bảo giấy ủy quyền là phù hợp.

Xem thêm: Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu gồm những gì?

Hướng dẫn điền thông tin giấy ủy quyền đăng ký nhãn hiệu
Hướng dẫn điền thông tin giấy ủy quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa

5. Thủ tục ủy quyền sử dụng thương hiệu

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 2: Cục Sở hữu trí tuệ xem xét và xử lý hồ sơ. Nếu hồ sơ có thiếu sót, bạn sẽ nhận được thông báo về những vấn đề cần bổ sung trong vòng 02 tháng.

Bước 3: Sau khi hồ sơ được hoàn thiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ đưa ra Quyết định về việc đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Sau đó, Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu sẽ được cấp và thông tin về hợp đồng sẽ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp. Trong trường hợp từ chối, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cung cấp lý do.

Bước 4: Tiến hành thanh toán các phí và lệ phí liên quan để hoàn tất quá trình ủy quyền sử dụng thương hiệu.

Xem thêm: Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu theo quy định

6. Lưu ý khi làm thủ tục ủy quyền thương hiệu

Khi thực hiện thủ tục ủy quyền thương hiệu, bạn cần lưu ý một số điều sau đây để đảm bảo quy trình diễn ra theo đúng quy định của pháp luật:

 • Văn bản phải có đầy đủ thông tin của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền. Đây sẽ là căn cứ để bên nhận ủy quyền thực hiện khối lượng công việc được ủy quyền.
 • Thời hạn thực hiện ủy quyền cần phải rõ ràng để tránh gây nhầm lẫn hay xảy ra tình trạng lạm dụng sử dụng ủy quyền.
 • Nêu đầy đủ, chi tiết nội dung ủy quyền để hạn chế việc sử dụng giấy ủy quyền không đúng mục tiêu.

Giấy ủy quyền thương hiệu chỉ có giá trị pháp lý khi các yếu tố tự nguyện và bình đẳng được đảm bảo. Đề cao tính trung thực, thiện chí, không được xâm phạm hay gây thiệt hại đến nền kinh tế, lợi ích của quốc gia, cộng đồng.

Thời hạn thực hiện ủy quyền sẽ được hai bên tự thỏa thuận tại các thời điểm thích hợp như khi lập giấy ủy quyền thương hiệu, thời điểm lý giấy ủy quyền hay những thời gian khác phù hợp với thỏa thuận. Hình thức giấy ủy quyền cũng cần đúng theo thỏa thuận giữa các bên.

Lưu ý khi làm thủ tục ủy quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa
Lưu ý khi làm thủ tục ủy quyền thương hiệu

Trên đây là một số thông tin về giấy ủy quyền thương hiệu mà bạn nên biết, cũng như mẫu giấy ủy quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hóa mới nhất hiện nay. Nếu muốn ủy quyền cho một công ty tư vấn pháp lý để thực hiện các thủ tục liên quan đến pháp luật trong quá trình kinh doanh, đừng quên liên hệ với Apolat Legal để được cung cấp thông tin đầy đủ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

 • HCM: Tầng 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh.
 • HN: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 • Phone: 0911 357 447
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Website: apolatlegal.com

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Sở hữu trí tuệ. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Sở hữu trí tuệ và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.