Kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động

Với sự phát triển và mở rộng không ngừng của thị trường hiện nay của nước ta, nhu cầu lao động và tuyển dụng lao động đang ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nắm bắt được xu thế này, đã có nhiều doanh nghiệp hướng tới việc kinh doanh cung ứng nguồn lao động cho thị trường, và trong đó, việc kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động đang được quan tâm hơn cả. Vậy, kinh doanh dịch vụ cung ứng lao động là gì? Hãy cùng Apolat Legal theo dõi bài viết sau để tìm được câu trả lời đầy đủ nhất.

1. Cung ứng lao động là gì?

Cung ứng lao động theo quy định pháp luật được gọi là cho thuê lại lao động. Theo đó, căn cứ theo Điều 52 Bộ luật Lao động 2019, cho thuê lại lao động (cung ứng lao động) là việc người lao động giao kết hợp đồng lao động với một người sử dụng lao động là doanh nghiệp cho thuê lại lao động, sau đó người lao động được chuyển sang làm việc và chịu sự điều hành của người sử dụng lao động khác mà vẫn duy trì quan hệ lao động với người sử dụng lao động đã giao kết hợp đồng lao động.

Kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động
Hoạt động cung ứng lao động còn được gọi là hoạt động cho thuê lại lao động

2. Điều kiện thực hiện hoạt động cung ứng lao động

Kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo quy định tại Điều 52 Bộ luật Lao động 2019, hoạt động cho thuê lại lao động (hay còn gọi là cung ứng lao động) là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện bởi các doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và áp dụng đối với một số công việc nhất định.

Theo đó, căn cứ theo Điều 21 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính Phủ, khi thực hiện hoạt động cung ứng lao động phổ thông, doanh nghiệp cần phải có người đại diện theo pháp luật bảo đảm các điều kiện sau đây:

 • Là người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
 • Không có án tích;
 • Đã có thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động từ đủ 03 năm (36 tháng) trở lên trong thời hạn 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp thực hiện kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động còn cần phải thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).

Kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động
Doanh nghiệp khi đăng ký giấy phép thực hiện hoạt động kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động cần đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật

3. Thủ tục xin giấy phép hoạt động cung ứng lao động

Để được thực hiện hoạt động cung ứng lao động, căn cứ theo Điều 25 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính Phủ, doanh nghiệp cần phải đăng ký giấy phép hoạt động kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động theo các trình tự, thủ tục sau:

Bước 1: Doanh nghiệp gửi một bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để đề nghị cấp giấy phép.

Bước 2: Sau khi kiểm tra đủ giấy tờ quy định tại Điều 24 Nghị định này, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ bảo đảm theo quy định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép đối với doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp giấy phép đối với doanh nghiệp;

Tham khảo bài viết: Điều kiện xin giấy phép cho thuê lại lao động

Trường hợp không cấp giấy phép thì có văn bản trả lời doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do không cấp giấy phép. Doanh nghiệp sẽ không được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động trong các trường hợp sau:

 • Không bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định này;
 • Đã sử dụng giấy phép giả để hoạt động cho thuê lại lao động;
 • Có người đại diện theo pháp luật đã từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép vì những lý do tại các điểm d, đ và điểm e khoản 1 Điều 28 Nghị định này trong 05 năm liền kề trước khi đề nghị cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động;
 • Có người đại diện theo pháp luật đã từng là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sử dụng giấy phép giả.

Cần lưu ý, căn cứ theo Điều 24 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính Phủ,  hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thực hiện hoạt động kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động sẽ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp giấy phép của doanh nghiệp theo Mẫu số 05/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Bản lý lịch tự thuật của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo Mẫu số 07/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.

c) Phiếu lý lịch tư pháp số 1 theo quy định pháp luật về lý lịch tư pháp của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp người đại diện là người nước ngoài không thuộc đối tượng cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì được thay thế bằng phiếu lý lịch tư pháp tại quốc gia mang quốc tịch.

Các văn bản nêu tại khoản này được cấp trước ngày nộp hồ sơ không quá 06 tháng. Văn bản bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

d) Văn bản chứng minh thời gian trực tiếp làm chuyên môn hoặc quản lý về cho thuê lại lao động hoặc cung ứng lao động của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 21 Nghị định này là một trong các loại văn bản sau:

  • Bản sao được chứng thực từ bản chính hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
  • Bản sao được chứng thực từ bản chính quyết định bổ nhiệm (đối với người làm việc theo chế độ bổ nhiệm) hoặc văn bản công nhận kết quả bầu (đối với người làm việc theo chế độ bầu cử) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho thuê lại hoặc cung ứng lao động).

Các văn bản quy định tại điểm trên nếu là văn bản của nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt, chứng thực và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật.

e) Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động.

Kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động
Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thực hiện đủ thủ tục để được cấp giấy phép hoạt động cung ứng lao động

4. Các chế tài nếu vi phạm khi thực hiện hoạt động cung ứng lao động

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính Phủ, doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động sẽ bị thu hồi giấy phép trong các trường hợp sau:

a) Chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động theo đề nghị của doanh nghiệp cho thuê lại;

b) Doanh nghiệp giải thể hoặc bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản;

c) Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 21 Nghị định này;

d) Cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép;

đ) Cho thuê lại lao động để thực hiện công việc không thuộc danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này;

e) Doanh nghiệp cho thuê lại có hành vi giả mạo các văn bản trong hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép hoặc tẩy xóa, sửa chữa nội dung giấy phép đã được cấp hoặc sử dụng giấy phép giả.

Trong đó, các điểm d), đ) và e) tại khoản 1 sẽ là các vi phạm mà doanh nghiệp thực hiện hoạt động cung ứng lao động có thể gặp phải trong quá trình hoạt động. Từ đó, có thể thấy, khi vi phạm quy định pháp luật trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động, doanh nghiệp sẽ có nguy cơ bị thu hồi giấy phép hoạt động.

Kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động
Nếu vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt động cung ứng lao động, doanh nghiệp sẽ phải chịu các chế tài theo quy định pháp luật

5. Các lưu ý khác khi thực hiện hoạt động cung ứng lao động

5.1. Trách nhiệm của doanh nghiệp thực hiện hoạt động cung ứng lao động

Khi thực hiện hoạt động cung ứng lao động, doanh nghiệp cần phải thực hiện những trách nhiệm sau theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính Phủ:

 • Niêm yết công khai bản chính giấy phép tại trụ sở chính và bản sao được chứng thực từ bản chính giấy phép tại các chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có) của doanh nghiệp cho thuê lại. Trường hợp sang địa bàn cấp tỉnh khác hoạt động thì doanh nghiệp cho thuê lại gửi bản sao chứng thực giấy phép đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đó để theo dõi, quản lý.
 • Định kỳ 06 tháng và hằng năm, báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động theo Mẫu số 09/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này, gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; đồng thời báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế nơi doanh nghiệp đến hoạt động cho thuê lại lao động về tình hình hoạt động cho thuê lại lao động trên địa bàn đó đối với trường hợp doanh nghiệp cho thuê lại sang địa bàn cấp tỉnh khác hoạt động. Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 và báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 12.
 • Kịp thời báo cáo những trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến hoạt động cho thuê lại lao động cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về lao động.
 • Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của doanh nghiệp cho thuê lại theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Lao động và Chương này.

5.2. Danh mục công việc được thực hiện

Đối với hoạt động cung ứng lao động phổ thông, doanh nghiệp chỉ được thực hiện các công việc cho thuê lại lao động theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính Phủ, bao gồm:

STT Công việc
1 Phiên dịch/Biên dịch/Tốc ký
2 Thư ký/Trợ lý hành chính
3 Lễ tân
4 Hướng dẫn du lịch
5 Hỗ trợ bán hàng
6 Hỗ trợ dự án
7 Lập trình hệ thống máy sản xuất
8 Sản xuất, lắp đặt thiết bị truyền hình, viễn thông
9 Vận hành/kiểm tra/sửa chữa máy móc xây dựng, hệ thống điện sản xuất
10 Dọn dẹp vệ sinh tòa nhà, nhà máy
11 Biên tập tài liệu
12 Vệ sĩ/Bảo vệ
13 Tiếp thị/Chăm sóc khách hàng qua điện thoại
14 Xử lý các vấn đề tài chính, thuế
15 Sửa chữa/Kiểm tra vận hành ô tô
16 Scan, vẽ kỹ thuật công nghiệp/Trang trí nội thất
17 Lái xe
18 Quản lý, vận hành, bảo dưỡng và phục vụ trên tàu biển
19 Quản lý, giám sát, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng và phục vụ trên giàn khoan dầu khí
20 Lái tàu bay, phục vụ trên tàu bay/Bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay và thiết bị tàu bay/Điều độ, khai thác bay/Giám sát bay

Trên đây là những tư vấn của Apolat Legal cho Quý độc giả về kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động. Với nguồn lao động dồi dào của nước ta, việc thực hiện hoạt động kinh doanh ngành nghề cung ứng lao động (hay còn gọi là cho thuê lại lao động) đang rất được ưa chuộng và nhiều doanh nghiệp hướng tới trong lĩnh vực kinh doanh nói chung và Lao động nói riêng. Để được tư vấn rõ hơn, Quý độc giả hãy liên hệ với Apolat Legal để có được sự hỗ trợ và tư vấn tận tâm nhất.

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Lao động. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Lao động và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.