Khi nào chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu?

Văn bằng bảo hộ có thể bị chấm dứt hiệu lực trong một số trường hợp. Cụ thể các trường hợp chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu là gì? Hãy cùng Apolat Legal tìm hiểu ngay sau đây!

chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu
Các trường hợp chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu

1. Các trường hợp văn bằng bảo hộ sẽ bị chấm dứt hiệu lực

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thể bị chấm dứt hiệu lực trong một số trường hợp sau đây:

 • Người sở hữu văn bằng bảo hộ không thực hiện trách nhiệm nộp lệ phí để duy trì hiệu lực hoặc gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ theo quy định. Các chủ sở hữu của: Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải thực hiện nộp phí gia hạn hiệu lực ngay sau khi kết thúc thời hạn bảo hộ. Hiệu lực của văn bằng sẽ tự động chấm dứt năm hiệu lực tiếp theo nếu chủ sở hữu không nộp lệ phí duy trì. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm ghi nhận việc chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
 • Người sở hữu văn bằng bảo hộ chủ động từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, việc từ bỏ này cần phải được lập thành một bộ hồ sơ. Trường hợp người sở hữu văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sẽ quyết định chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ. Thời gian kết thúc tính từ từ ngày nhận được tuyên bố của chủ văn bằng bảo hộ.
 • Người sở hữu văn bằng bảo hộ không còn tồn tại, có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp: Cá nhân ra đi hoặc doanh nghiệp giải thể, phá sản,…và không có người kế thừa hợp pháp.
các trường hợp chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu
Các trường hợp văn bằng bảo hộ sẽ bị chấm dứt hiệu lực
 • Người sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc việc kiểm soát không có hiệu quả đối với việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể đó.
 • Người sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận hoặc không kiểm soát, kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
 • Các điều kiện địa lý tạo nên danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý bị thay đổi làm mất danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm đó.

2. Những trường hợp chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Những trường hợp chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được quy định tại điều 95 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và được sửa đổi bổ sung năm 2009, cụ thể như sau:

 • Chủ văn bằng bảo hộ không nộp lệ phí gia hạn hiệu lực khi văn bằng bảo hộ hết hạn theo quy định.
 • Chủ văn bằng bảo hộ tuyên bố từ bỏ quyền sở hữu công nghiệp
 • Chủ văn bằng bảo hộ không còn tồn tại. Hoặc chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu không còn hoạt động kinh doanh mà không có người kế thừa hợp pháp
 • Nhãn hiệu không được chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong thời hạn 5 năm liên tục trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực mà không có lý do chính đáng. Trừ trường hợp việc sử dụng được bắt đầu hoặc bắt đầu lại. Trước ít nhất ba tháng tính đến ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực.
 • Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu tập thể không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả. Về việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể.
 • Chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu chứng nhận vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận. Không kiểm soát hoặc kiểm soát không có hiệu quả việc thực hiện quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
quy định về chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu
Các trường hợp chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

3. Chứng minh, Thủ tục, tư vấn chấm dứt các hiệu lực nhãn hiệu tại Apolat

3.1 Chứng minh nhãn hiệu

Apolat Legal sẽ nhận ủy quyền từ phía khách hàng, sau đó thực hiện mọi thủ tục điều tra tình hình sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam. Từ đó, chúng tôi thực hiện chứng minh nhãn hiệu và đề nghị chấm dứt hiệu lực không được sử dụng trong 5 năm liên tục trước khi đề nghị chấm dứt.

Thời gian điều tra: 7 – 10 ngày làm việc

3.2 Thủ tục chấm dứt giấy chứng nhận nhãn hiệu

Tiếp theo, Apolat Legal sẽ nhận ủy quyền từ phía khách hàng thực hiện thủ tục chấm dứt giấy chứng nhận nhãn hiệu. Chúng tôi sẽ trực tiếp thu thập tài liệu, soạn thảo hồ sơ liên quan, nộp hồ sơ và trả lời, phúc đáp mọi công văn từ Cục sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục đề nghị chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Hồ sơ đề nghị chấm dứt giấy chứng nhận nhãn hiệu bao gồm các thành phần sau:

 • 2 tờ khai theo mẫu quy định;
 • Chứng cứ xác đáng;
 • Giấy ủy quyền được lập bởi Apolat Legal;
 • Bản giải trình chi tiết lý do yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu;
 • Chứng từ nộp phí và lệ phí.
chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
Apolat Legal trực tiếp chuẩn bị toàn bộ hồ sơ yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu

Dựa trên toàn bộ các thông tin đã tiếp nhận, Cục sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hiệu lực văn bằng bảo hộ. Tuy nhiên, Cục sở hữu trí tuệ cũng có thể thông báo từ chối chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bằng văn bằng bảo hộ nếu không nhận được lý do chính đáng.

Việc chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sẽ được ghi nhận thông tin trong Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp và công bố công khai trên Công báo sở hữu công nghiệp. Mọi cá nhân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ yêu cầu qua Đại diện sở hữu nông nghiệp hoặc nộp trực tiếp tại Cục sở hữu trí tuệ.

3.3 Dịch vụ tại Apolat về việc tư vấn chấm dứt hiệu lực Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Để tiết kiệm thời gian và đảm bảo quá trình yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu bằng văn bằng bảo hộ nhãn hiệu diễn ra suôn sẻ, nhiều doanh nghiệp lựa chọn dịch vụ trọn gói tại các công ty Luật. Apolat Legal là đơn vị được nhiều khách hàng tin tưởng, lựa chọn khi thực hiện yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Chúng tôi sẽ trực tiếp thực hiện các đầu việc sau đây:

 • Hỗ trợ tư vấn về các điều kiện chấm dứt hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bằng Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;
 • Tra cứu thông tin trực tiếp về tình hình sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ liên quan đến thủ tục tra cứu tình hình sử dụng nhãn hiệu;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, phúc đáp các công văn của Cục Sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục chấm dứt hiệu lực Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu;
 • Nhân ủy quyền từ phía khách hàng làm việc trực tiếp với cơ quan nhà nước có thể quyền thực hiện thủ tục tra cứu tình hình sử dụng nhãn hiệu và chấm dứt hiệu lực.
 • Báo cáo tiến độ kịp thời và cung cấp dịch vụ tư vấn các bước kế tiếp cho khách hàng;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý, sở hữu trí tuệ cho khách hàng sau khi thực hiện thủ tục;

Để tìm hiểu về dịch vụ tư vấn yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu, quý công ty vui lòng kết nối với đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm của chúng tôi qua hotline (+84) 911 357 447. Bên cạnh đó, hãy theo dõi website của chúng tôi để cập nhật các thông tin bổ ích về các thủ tục cần thực hiện và lưu ý trong quá trình vận hành doanh nghiệp.

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Sở hữu trí tuệ. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Sở hữu trí tuệ và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.