Thủ tục đăng ký bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là văn bằng bảo hộ cho các sản phẩm hoặc giải pháp có tính mới. Tuy nhiên vẫn có nhiều người vẫn chưa biết bằng độc quyền giải pháp hữu ích là gì? Thủ tục để đăng ký bằng và sự khác nhau giữa bằng độc quyền giải pháp hữu ích và bằng độc quyền sáng chế. Thông qua bài viết dưới đây, Apolat Legal sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc trên.

Các quy trình đăng ký bằng giải pháp hữu ích?
Bằng giải pháp hữu ích là gì? Thủ tục bảo hộ độc quyền

1. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là gì?

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích là bằng được cấp nhằm bảo hộ cho các sản phẩm hay dịch vụ, sáng chế có sự đột phá mới về hình thức lẫn kỹ thuật, có khả năng được ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích được cấp dưới dạng văn bằng bảo bảo hộ do Cục Sở Hữu trí tuệ Việt Nam cấp.

Ví dụ: Anh Đạt đã nghiên cứu thành công giải pháp thay thế đốt cột ăng -ten dây co bị hư hỏng ở giữa. Giải pháp đã được triển khai ở Phú Thọ và Hà Tĩnh đạt hiệu quả cao. Anh Đạt đã được Cục Sở Hữu Trí Tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích cho giải pháp của mình.

Bằng độc quyền giải pháp
Mẫu bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Việc đảm bảo bảo hộ giải pháp hữu ích mang ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy sự sáng tạo tại các quốc gia và phát triển kinh tế trong nước.

Hiện tại chỉ có rất ít sáng chế được bảo hộ tại Việt Nam, chủ yếu là dưới dạng giải pháp hữu ích. Tuy nhiên, việc tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc bảo hộ giải pháp hữu ích có thể khuyến khích sự sáng tạo và đóng góp vào việc xây dựng nền kinh tế và công nghiệp ở Việt Nam.

2. Thủ tục đăng ký bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Theo như quy định tại điều luật 86 của bộ Luật Sở Hữu Trí Tuệ thì về cơ bản sẽ gồm 5 bước như sau:

5 bước đăng ký bằng độc quyền giải pháp hữu ích
Thủ tục được cấp bằng sáng chế và cấp bằng giải pháp hữu ích tương tự nhau

2.1. Điều kiện để bảo hộ sáng chế giải pháp hữu ích

Để đạt được bảo hộ sáng chế cho một giải pháp hữu ích, cần tuân theo các điều kiện cơ bản mà các cơ quan sáng chế đặt ra như:

 • Tính mới mẻ của sáng chế: Khi sáng chế chưa được công khai dưới bất kỳ hình thức bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác, ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên.
 • Trình độ sáng tạo của sáng chế: Mọi sáng chế đều được coi là sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được công khai. Sáng chế được xem là một bước tiến sáng tạo, do đó không dễ dàng tạo ra sáng chế với những người có hiểu biết trung bình.
 • Khả năng áp dụng công nghệ vào các sáng chế: Sáng chế sẽ được coi là khả năng áp dụng công nghệ nếu thực hiện được việc sản xuất, sáng tạo vào hàng loạt sản phẩm và thu được kết quả ổn định.
 • Các đối tượng không được bảo hộ dưới danh nghĩa sáng chế: Trong đó, đối tượng không được bảo hộ được quy định trong Điều 59 Luật sở hữu trí tuệ, đó chính là:
  • Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;
  • Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính
  • Cách thức thể hiện thông tin
  • Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ
  • Giống thực vật, giống động vật
  • Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;
  • Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

2.2. Hồ sơ đăng ký bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Bộ hồ sơ đăng ký bằng độc quyền giải pháp hữu ích sẽ gồm các tài liệu và giấy tờ sau.

 • 2 tờ khai đăng ký giải pháp hữu ích của sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • 2 bản mô tả cụ thể giải pháp hữu ích của sản phẩm hoặc dịch vụ (bao gồm cả phạm vi bảo hộ).
 • 2 bản tóm tắt giải pháp hữu ích của sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Chứng từ nộp phí và lệ phí

Các tài liệu khác (nếu có):

 • Giấy ủy quyền (nếu đơn đăng ký bằng độc quyền giải pháp hữu ích được nộp thông qua tổ chức dịch vụ sở hữu công nghiệp);
 • Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn (nếu có);
 • Các tài liệu xác nhận quyền đăng ký giải pháp hữu ích của sản phẩm hoặc dịch vụ (nếu như được thụ hưởng từ người khác);
 • Các tài liệu chứng minh quyền ưu tiên giải pháp hữu ích của sản phẩm hoặc dịch vụ.

2.3. Quy trình thẩm định và cấp bằng

Quy trình thẩm định và cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích bao gồm 5 bước như sau:

Trình tự thẩm định và cấp bằng bảo hộ độc quyền
Quy trình thẩm định và cấp bằng Giải Pháp hữu ích

Bước 1: Tiến hành nộp hồ sơ

Bạn có thể nộp hồ sơ đăng ký bằng sáng chế theo 3 cách dưới đây.

 • Nộp hồ sơ trực tiếp đến trụ sở Cục Sở Hữu Trí Tuệ Tại Hà Nội hoặc hai văn phòng đại diện của Cục tại Đà Nẵng và  TP. Hồ Chí Minh
 • Nộp hồ sơ online website trực tuyến của Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam.
 • Nộp hồ sơ qua đường bưu điện VNPost, Viettel Post,…

Bước 2: Thời gian thẩm định hồ sơ đăng ký sáng chế

Thời gian xử lý đơn đăng ký bằng sáng chế là 1 tháng kể từ ngày Cục Sở Hữu trí tuệ tiếp nhận đơn.

 • Nếu như hợp lệ, Cục Sở Hữu trí tuệ sẽ đưa ra thông báo đã chấp thuận đến thông tin mà bạn đăng ký bằng sáng chế.
 • Nếu như không hợp lệ, Cục Sở Hữu trí tuệ sẽ từ đưa thông báo từ chối chấp nhận đơn đến bạn, đồng thời cũng sẽ nêu rõ lý do và yêu cầu cần chỉnh sửa đơn. Thời gian sửa đơn là hai tháng, nếu như bạn không chỉnh đúng theo thời hạn, thì Cục Sở Hữu trí tuệ sẽ quyết định từ chối đơn đăng ký của bạn.

Bước 3: Thời gian công bố đơn sáng chế

Sau khi đã có thông báo đăng ký đơn hợp lệ chính thức, Cục Sở Hữu trí tuệ sẽ công bố đơn Công báo sở hữu công nghiệp. Thời gian công bố đơn là hai tháng kể từ ngày đơn đăng ký được chấp thuận.

Bước 4: Thời gian thẩm định nội dung đã đăng ký

Đơn đăng ký sáng chế sẽ được tiến hành thẩm định trong 36 tháng, tính từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố đơn đăng ký.

Bước 5: Thời gian cấp bằng sáng chế

Sau khi Cục Sở Hữu trí tuệ đã thẩm định xong nội dung trong đơn đăng ký sáng chế, sẽ tiến hành cấp bằng.

 • Trường hợp 1: Bằng sáng chế phải đáp ứng đủ các yêu cầu về bảo hộ, người nộp đơn đã thực nộp đầy đủ chi phí, Cục Sở Hữu trí tuệ sẽ cấp bằng bảo hộ sáng chế.
 • Trường hợp 2: Đối với sáng chế không đạt đủ những điều kiện nêu trên, Cục Sở Hữu trí tuệ có quyền ra quyết định từ chối từ cấp văn bằng bảo hộ sáng chế.

2.4. Thời gian bảo hộ của bằng độc quyền giải pháp hữu ích

 • Thời gian bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích là 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký.
 • Trong thời gian bảo hộ, chủ sở hữu giải pháp hữu ích có quyền độc quyền sử dụng, cho phép người khác sử dụng giải pháp đó. Mọi hành vi sử dụng giải pháp mà không được phép của chủ sở hữu đều bị coi là xâm phạm quyền.
 • Sau khi hết hạn bảo hộ, giải pháp hữu ích sẽ trở thành tài sản công cộng, ai cũng có quyền sử dụng mà không cần xin phép chủ sở hữu ban đầu.

Như vậy, thời gian bảo hộ độc quyền đối với giải pháp hữu ích ở Việt Nam là 10 năm kể từ ngày nộp đơn.

2.5. Chi phí đăng ký bảo hộ độc quyền giải pháp hữu ích

Để đăng ký sáng chế hoặc giải pháp hữu ích, các khoản phí và lệ phí cần nộp, được quy định tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính, bao gồm:

Lệ phí nộp đơn (áp dụng cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ)
Tài liệu giấy 180.000 đồng
Tài liệu điện tử (toàn bộ nội dung) 150.000 đồng
Nếu mô tả sáng chế nhiều hơn 5 trang Cần nộp thêm 12.000 đồng/trang từ trang thứ 6
Lệ phí công bố đơn 120.000 đồng
Nếu có hình vẽ thì hình vẽ thứ hai trở đi Cần nộp thêm 60.000 đồng/hình

Bảng lệ phí nộp đơn

Lệ phí thẩm định nội dung (khi có yêu cầu)
Phí tra cứu 120.000 đồng/điểm độc lập
Lệ phí thẩm định 420.000 đồng/đối tượng

Bảng lệ phí thẩm định nội dung

Phí/Lệ phí khi cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng
Phí/ lệ phí đăng bạ 120.000 đồng/điểm độc lập
Từ điểm thứ hai: thêm 100.000 đồng/điểm độc lập
Lệ phí công bố bằng độc quyền 120.000 đồng
Nếu có hình vẽ thì hình vẽ thứ hai trở đi Thêm 60.000 đồng/hình
Lệ phí duy trì bằng Không quy định

Bảng lệ phí khi cấp Văn bằng bảo hộ

3. So sánh bằng độc quyền giải pháp hữu ích và bằng độc quyền sáng chế

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích và bằng độc quyền sáng chế đều là hình thức nằm trong quyền bảo hộ sáng chế. Tuy vây, cả hai loại bằng này vẫn có những đặc điểm khác biệt, cụ thể APOLAT sẽ trình bày trong bảng so sánh dưới đây.

Các tiêu chí so sánh Bằng độc quyền giải pháp hữu ích Bằng độc quyền sáng chế
Về thời gian bảo hộ Thời hạn là 10 năm kể từ ngày cấp phép bằng Thời hạn là 20 năm kể từ ngày cấp phép bằng
Về điều kiện bảo hộ
 • Có tính mới
 • Khả năng áp dụng công nghiệp
 • Không cần điều kiện về tính sáng tạo
 • Có tính mới
 • Có tính sáng tạo
 • Có khả năng áp dụng được công nghiệp
Về đối tượng được bảo hộ Thường chỉ bảo hộ đối với các sản phẩm Bảo hộ các sản phẩm và quy trình
Về thời gian thẩm định Ít nhất 36 tháng kể từ ngày bắt đầu nộp đơn Ít nhất 42 tháng kể từ ngày bắt đầu nộp đơn
So sánh 2 bằng giải pháp hữu ích và độc quyền sáng chế
So sánh bằng độc quyền giải pháp hữu ích & bằng độc quyền sáng chế

4. Một số câu hỏi thường gặp về bằng độc quyền giải pháp hữu ích

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích không chỉ giúp tạo ra sự khác biệt mà còn tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Dưới đây là những câu hỏi thường gặp liên quan đến bằng độc quyền giải pháp hữu ích và những câu trả lời chi tiết để bạn có cái nhìn rõ ràng hơn.

4.1. Giải pháp hữu ích là gì?

Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật hiện có trên thế giới và áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, bao gồm cả giải pháp sáng tạo và phương pháp thực hiện có tính ứng dụng cao và tạo ra giá trị thực sự cho người sử dụng hoặc thị trường.

4.2. Ai là người có quyền đăng ký bằng độc quyền giải pháp hữu ích?

Theo quy định của Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam, có 4 đối tượng có quyền đăng ký bằng độc quyền giải pháp hữu ích bao gồm:

 • Tác giả trực tiếp tạo ra giải pháp hữu ích bằng công sức và chi phí của mình.
 • Các tổ chức và cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả thông qua hình thức giao việc, thuê việc, trừ các trường hợp các bên đã có thỏa thuận khác. Hoặc nhà nước đầu tư toàn bộ kinh phí, phương tiện – vật chất – kỹ thuật thì quyền đăng ký thuộc về tổ chức hoặc cơ quan nhà nước được giao quyền thực hiện nhiệm vụ này sẽ có trách nhiệm đại diện để đăng ký.
 • Cá nhân hoặc tổ chức được tác giả giải pháp hữu ích chuyển giao quyền đăng ký dưới hình thức hợp đồng văn bản hoặc văn bằng thừa kế theo quy định của pháp luật.
 • Cá nhân hoặc tổ chức cùng nhau tạo ra hoặc phát minh ra giải pháp hữu ích.

Apolat Legal tự hào là một trong các đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp lý uy tín với đội ngũ chuyên viên tư vấn nắm rõ các điều kiện về pháp luật, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp vào những vấn đề pháp lý trong kinh doanh.

Đội ngũ luật sư chất lượng, với kiến thức và kinh nghiệm dày dặn sẽ hỗ trợ cung cấp những thông tin cần thiết, hướng dẫn chính xác và giải pháp tối ưu để giúp doanh nghiệp bảo vệ tài sản trí tuệ, bằng sáng chế, bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0911 357 447 để được tư vấn và hỗ trợ thông tin cụ thể về quy trình và lợi ích từ việc sở hữu bằng độc quyền pháp độc quyền giải pháp hữu ích nhé!.

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

 • HCM: Tầng 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh.
 • HN: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 • Phone: 0911 357 447
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Website: apolatlegal.com

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Sở hữu trí tuệ. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Sở hữu trí tuệ và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.