Lao động

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ và tư vấn hiệu quả để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các vấn đề liên quan đến nhân sự, lao động. Đối với người sử dụng lao động hiện nay, quản lý đội ngũ lao động, đặc biệt là đội ngũ lao động quốc tế, đòi hỏi tuân thủ luật lao động và chính sách việc làm ở địa phương, song song với các quy định thay đổi nhanh chóng, giải quyết nhu cầu ngày càng tăng và sự di chuyển nhân tài một cách nhanh chóng qua biên giới các nước. Thực tế toàn cầu hoá cũng có nghĩa là doanh nghiệp cần phát triển cho mình các chiến lược để giữ chân nhân viên giỏi, có tiềm năng cao, đặc biệt là trong quá trình tái tổ chức và chia tách. Để đạt được các mục tiêu này, người sử dụng lao động phải luôn cập nhật về xu hướng việc làm mới nhất trong các lĩnh vực như tái cơ cấu lao động, cơ chế khen thưởng, lao động và nhân quyền.

Trong bối cảnh đó, chúng tôi luôn chủ động cung cấp cho khách hàng:

 • Tư vấn về giải thích và áp dụng luật lao động Việt Nam;
 • Tư vấn soạn thảo và tham gia đàm phán hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể và nội quy lao động;
 • Tư vấn về việc soạn thảo và hoàn thiện thủ tục nội bộ của doanh nghiệp và các quy định liên quan đến quản lý nhân viên;
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục kỷ luật nhân viên và trách nhiệm vật chất;
 • Tư vấn về trình tự, thủ tục trợ cấp, bảo hiểm cho người lao động khi chấm dứt quan hệ lao động;
 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các giải quyết tranh chấp lao động;
 • Tư vấn về điều kiện, trình tự, thủ tục tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài, soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tư vấn về thủ tục tạm trú, tiền lương, thuế thu nhập và chuyển tiền ra nước ngoài của người lao động nước ngoài;
 • Tư vấn về luật pháp và thông lệ liên quan đến việc đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài.

Liên hệ

Đinh Quang Long

Luật sư thành viên

Phone: +84919963977
Email: long.dinh@apolatlegal.com

Phạm Thị Thoa

Luật sư thành viên

Phone: +84918950066
Email: thoa.pham@apolatlegal.com

Bài viết liên quan

[Tin tức] Apolat Legal tham gia Tọa đàm góp ý về học kỳ doanh nghiệp khoa Luật – Đại học Kinh tế TpHCM

Vào sáng ngày 25/11/2020, tại Đại học Kinh Tế TpHCM, với sự chủ trì của TS. Dương Kim Thế Nguyên, Khoa Luật đã tổ chức tọa đàm với hai phiên:

 • Tổng kết và thảo luận về hiệu quả của học kỳ doanh nghiệp vừa triển khai
 • Góp ý của các bên liên quan về các chương trình đào tạo của Khoa Luật.

Apolat Legal vui mừng khi trở thành điểm đến đáng tin cậy của nhà trường trong việc hỗ trợ sinh viên hoàn thành học kỳ doanh nghiệp và mang lại trải nghiệm nghề nghiệp đúng nghĩa.

Một số hình ảnh tại Tọa đàm:

Tọa đàm diễn ra với sự góp mặt của các cựu sinh viên, Thạc sĩ, công ty Luật

Luật sư Phạm Thị Thoa phát biểu tại Tọa đàm

Thỏa thuận được ký giữa đại diện Apolat Legal và Khoa Luật UEH

 

Read more...

[Cập nhật pháp lý] Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 89/2020/TT-BTC nhằm sửa đổi một số Thông tư về kinh doanh bảo hiểm

1. Bộ Tài chính ban hành Thông tư để sửa đổi một số quy định về kinh doanh bảo hiểm

Vào ngày 11/11/2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 89/2020/TT-BTC để sửa đổi, bãi bỏ nội dung một số Thông tư về kinh doanh bảo hiểm.

Cụ thể, Thông tư 89/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung nội dung về Phạm vi điều chỉnh, Đối tượng áp dụng, và Trách nhiệm lập và gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm tại Thông tư 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017.

Một số nội dung đáng chú ý khác gồm:

 • Sửa đổi, bổ sung nội dung về Nghĩa vụ báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm được quy định tại Điều 19 Thông tư 105/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016.
 • Sửa đổi, bổ sung nội dung hướng dẫn báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm quy định tại Điều 7 Thông tư 195/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014.
 • Sửa đổi, bổ sung nội dung hướng dẫn thực hiện báo cáo hàng quý, hàng năm tình hình hỗ trợ kinh phí bảo hiểm khai thác hải sản, bảo hiểm tai nạn thuyền viên, triển khai bảo hiểm thân tàu, trang thiết bị, ngư lưới tại Thông tư 115/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014.

Đồng thời bãi bỏ các Thông tư số 116/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 và Thông tư số 43/2016/TT-BTC ngày 03/3/2016.

Thông tư 89/2020/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 26/12/2020.

2. Chính phủ ban hành Nghị định mới sửa đổi quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của đơn vị có lợi ích công chúng

Theo quy định hiện hành, Đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán bao gồm Công ty đại chúng quy mô, tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành chứng khoán ra công chúng, công ty chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ và các công ty quản lý quỹ.

Nghị định số 134/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 sửa đổi, bổ sung các Đơn vị có lợi ích công chúng, bao gồm Công ty đại chúng, Tổ chức niêm yết, Tổ chức đăng ký giao dịch, Tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng, Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, Công ty đầu tư chứng khoán, Quỹ đầu tư chứng khoán. Đơn vị có lợi ích công chúng khác là các đơn vị có lợi ích công chúng quy định tại Điều 53 của Luật Kiểm toán độc lập.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.

3. Hai trường hợp được xác nhận công ty đại chúng kể từ ngày 01/01/2021

Theo quy định tại Luật Chứng khoán 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

Công ty cổ phần thuộc Trường hợp này phải nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty hoàn thành việc góp vốn và có cơ cấu cổ đông đáp ứng yêu cầu trên.

Trường hợp 2: Công ty cổ phần đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công ty đại chúng đầy đủ và hợp lệ (đối với Trường hợp 1) hoặc nhận được báo cáo kết quả hoàn thành đợt chào bán của công ty cổ phần (đối với Trường hợp 2), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng, đồng thời công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tải Cập nhật pháp lý tại đây.

Read more...

[Cập nhật pháp lý] Chính phủ siết chặt hơn các giao dịch giữa các doanh nghiệp có quan hệ liên kết

1. Chính phủ siết chặt hơn các giao dịch giữa các doanh nghiệp có quan hệ liên kết 

Vào ngày 05/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết thay thế cho Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. Nghị định đã làm rõ các nguyên tắc phân tích, so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập và các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết.

Các giao dịch liên kết là các giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua, bán, sử dụng chung nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên kết, trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Bên cạnh đó, Nghị định bổ sung thêm các đối tượng sau được xem là các bên liên kết:

 • Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ: vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, anh, chị em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột;
 • Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ theo quy định trên.

Các chi phí của giao dịch liên kết không phù hợp với bản chất giao dịch độc lập hoặc không góp phần tạo ra doanh thu, thu nhập cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ.

Như vậy, các giao dịch của các bên liên kết, điển hình là các công ty mẹ, con cần xem xét các giao dịch hiện tại và thận trọng hơn trong các giao dịch trong tương lai để tránh trường hợp không được khấu trừ chi phí và tăng nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp phải đóng hàng năm.

Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 có hiệu lực kể từ ngày 20/12/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. 

2. Quyết định của Bộ Giao thông vận tải về khuyến khích dịch vụ logistics trong lĩnh vực hàng hải 

Quyết định 2094/QĐ-BGTVT của Bộ Giao Thông Vận Tải vừa được ban hành yêu cầu chú trọng phát triển dịch vụ logistics trong lĩnh vực hàng hải Việt Nam như sau:

– Hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư các cảng cạn theo quy hoạch được duyệt, tăng chất lượng dịch vụ logistics;

– Phối hợp với các bộ, địa phương liên quan trong việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về đất đai phục vụ phát triển dịch vụ logistics và kiến nghị ưu tiên bố trí đủ quỹ đất cho các khu vực dịch vụ logistics sau cảng;

– Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của dịch vụ logistics; cơ chế, chính sách tài chính đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ logistics; và

– Triển khai hệ thống EDI – Hệ thống xử lý điện tử các thủ tục hành chính như: Thủ tục xin phép liên quan đến cảng (thông báo tàu đến/đi, thông báo sử dụng trang thiết bị neo đậu…) và hệ thống giao dịch điện tử tại cảng biển.

Quyết định có có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2020.

3. Nghị Định mới yêu cầu bệnh viện tư nhân hạng I phải tổ chức hoạt động dược lâm sàng

Đây là nội dung tại Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Theo đó, từ ngày 01/01/2021, cơ sở khám, chữa bệnh sau phải tổ chức hoạt động dược lâm sàng:

–  Cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân được xếp hạng tương đương với bệnh viện hạng I.

–  Bệnh viện, Viện có giường bệnh (gọi tắt là bệnh viện) gồm bệnh viện đa khoa, chuyên khoa từ hạng I trở lên trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành khác được Bộ Y tế giao nhiệm vụ là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật;

Nghị định 131/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.    

Tải Cập nhật pháp lý tại đây.

Read more...

[Cập nhật pháp lý] Thư cập nhật nhanh tin tức pháp lý tháng 10,2020

1- Bài viết pháp lý nổi bật của chúng tôi trong tháng 10 năm 2020 

Trong tháng 10, các nhân sự của chúng tôi đã có những bài viết đáng chú ý, cụ thể:

Nhóm Sở Hữu trí tuệ đã đưa ra các câu hỏi và nội dung trả lời đối với các vấn đề mà nhiều doanh nghiệp quan tâm trong vấn đề đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. Để đọc toàn bộ bài viết, vui lòng xem Phần 1 tại đây và Phần 2 tại đây.

Cộng sự Đào Trung Thông với bài viết “Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi xảy ra tai nạn lao động” nhằm giúp người lao động hiểu rõ về các quyền lợi được hưởng khi xảy ra tai nạn lao động. Để đọc toàn bộ bài viết, vui lòng xem tại đây.

Luật sư Lê Tiến Đạt và Cộng sự Thiều Thị Kiều Thu với bài viết “Đầu tư nợ xấu tại Việt Nam – nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý những gì?” để các nhà đầu tư nước ngoài cân nhắc trước khi quyết định đầu tư. Để đọc toàn bộ bài viết, vui lòng xem tại đây.

Hơn nữa, Khách Hàng có thể truy cập vào https://apolatlegal.com/category/articles để tham khảo thêm bài viết pháp lý các theo nhu cầu. 

2- Các tin tức đáng lưu ý trong tháng 10 năm 2020 

 • Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP ngày 15/10/2020 quy định phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Thông tin chi tiết về nội dung của Thông tư, vui lòng tham khảo tại đây.
 • Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Nội dung hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo tại đây.
 • Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 4757/BXD-QLN ngày 01/10/2020 trả lời kiến nghị của các cử tri Thành phố Hồ Chí Minh xem xét, giải thích rõ các quy định liên quan và chế tài xử lý việc sử dụng căn hộ chung cư để kinh doanh dịch vụ cho thuê theo giờ, ngắn ngày. Nội dung hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo tại đây.
 • Thời hạn cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh rút ngắn còn 17 ngày làm việc. Nội dung hướng dẫn chi tiết, vui lòng tham khảo tại đây.

3- Các văn bản đã được ban hành đáng lưu ý tháng 10 năm 2020

STT TÊN VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH  NGÀY CÓ HIỆU LỰC
1.       

Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

07/10/2020 01/12/2020
2.      Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

 

19/10/2020 10/12/2020
3.       

Nghị định 129/2020/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam

 

27/10/2020 10/12/2020
4.       

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

 

19/10/2020 01/07/2022
5.       

Nghị định 124/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại

 

19/10/2020 10/12/2020
6.       

Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn

 

19/10/2020 05/12/2020
7.       

Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

 

15/10/2020 01/12/2020
8.      Nghị định 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.

 

15/10/2020 15/10/2020

 

Tải Cập nhật pháp lý tại đây.

Read more...