Ưu nhược điểm khi huy động vốn bằng trái phiếu

Huy động vốn bằng trái phiếu là một trong các hình thức huy động vốn được sử dụng trong kinh doanh và đầu tư. Các vấn đề liên quan đến việc doanh nghiệp huy động vốn bằng trái phiếu được quy định tại Luật Chứng khoán 2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản liên quan khác. 

Huy động vốn bằng trái phiếu có ưu nhược điểm và những điều kiện để phát hành, bài viết này sẽ làm rõ những ưu điểm & nhược điểm và điều kiện phát hành trái phiếu để doanh nghiệp có thể có thêm thông tin hữu ích cho hoạt động huy động vốn của mình.

Ưu và nhược điểm khi doanh nghiệp huy đông vốn bằng trái phiếu
Ưu và nhược điểm khi doanh nghiệp huy đông vốn bằng trái phiếu

1. Ưu nhược điểm khi doanh nghiệp huy động vốn bằng hình thức trái phiếu

Khi doanh nghiệp huy động vốn bằng trái phiếu cần tham khảo một số ưu điểm và nhược điểm sau đây:

Ưu điểm:

 • Lợi tức được giới hạn ở mức độ nhất định, thường thấp hơn cổ phiếu ưu đãi.
 • Lợi tức được trừ vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Không phải chia sẻ quyền quản lý và quyền kiểm soát doanh nghiệp cho các trái chủ.
 • Không phải chia sẻ quyền phân chia lợi nhuận cao cho các trái chủ.
 • Chi phí phát hành trái phiếu thường thấp hơn so với cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi.

Nhược điểm: 

 • Phải trả nợ gốc đúng hạn (khác với cổ phiếu ưu đãi thì không bắt buộc phải trả lợi tức cố định đúng hạn mà có thể trì hoãn sang kỳ sau).
 • Buộc phải trả lợi tức cố định đúng thời hạn đã quy định trước.
 • Tăng hệ số nợ của doanh nghiệp.

2. Điều kiện phát hành trái phiếu để doanh nghiệp huy động vốn từ bên ngoài

Điều kiện phát hành trái phiếu để doanh nghiệp huy động vốn từ bên ngoài được quy định tại khoản 3 Điều 15 Luật Chứng Khoán 2019 được hướng dẫn bởi Điều 19, Điều 26 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm:

 • Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 30 tỷ đồng trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;
 • Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán; không có các khoản nợ phải trả quá hạn trên 01 năm;
 • Có phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua;
 • Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác;
 • Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng, trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán;
 • Đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng Khoán 2019;
 • Có kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định của Chính phủ về các trường hợp phải xếp hạng tín nhiệm và thời điểm áp dụng;
 • Tổ chức phát hành phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;
 • Tổ chức phát hành có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

Đối với chào bán trái phiếu ra công chúng bằng đồng Việt Nam của tổ chức tài chính quốc tế phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Tổ chức phát hành là tổ chức tài chính quốc tế quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
 • Trái phiếu chào bán là trái phiếu có kỳ hạn không dưới 10 năm.
 • Có phương án phát hành và phương án sử dụng toàn bộ số tiền huy động được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng cho các dự án tại Việt Nam được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
 • Tổng số tiền huy động từ đợt chào bán tại Việt Nam không vượt quá 30% tổng vốn đầu tư của dự án.
 • Có cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác.
 • Có cam kết thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán.

 


Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến IPO&Huy động vốn. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi tại đây và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.