Thời hạn gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản pháp lý quan trọng trong việc cho phép nhà đầu tư tham gia góp vốn vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. 

Việc gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư xảy ra khi hết thời hạn hoạt động của dự án, nếu như nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án và thỏa các điều kiện theo quy định.

Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một thủ tục hành chính được thực hiện với mục đích gia hạn thêm thời gian hoạt động của một dự án được trình bày trong Giấy chứng nhận. Thủ tục này được tiến hành tại cơ quan đăng ký đầu tư. 

Vậy hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cần chuẩn bị những gì? Thủ tục thực hiện như thế nào? Trong bài viết dưới đây, Apolat Legal sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về vấn đề này, bao gồm điều kiện gia hạn, hồ sơ, thủ tục, thời gian và lệ phí. 

gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Thủ tục và hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư hết hạn

1. Khi nào cần gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Khi hết thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư mà Nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án đầu tư cần thực hiện gia hạn. Đồng thời nhà đầu tư phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định hiện hành của pháp luật. Khi đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét để đưa đưa ra quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thời hạn quy định.

Để biết thời điểm khi nào cần gia hạn hoạt động đối với Dự án đó, nhà đầu tư cần xem qua Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của công ty mình. Thường thì thời hạn của giấy chứng nhận đầu tư sẽ kéo dài từ 50 đến 70 năm, tính từ ngày cấp đối với dự án mới, mở rộng và tái đầu tư. Đối với dự án đầu tư trong khu kinh tế sẽ có thời hạn hoạt động không quá 70 năm.

Ngược lại, dự án đầu tư ngoài khu kinh tế có thời hạn hoạt động quy định không quá 50 năm. Đặc biệt, dự án đầu tư được triển khai tại khu vực kinh tế khó khăn, vốn đầu tư lớn nhưng vốn thu hồi chậm thì thời hạn hiệu lực dự án có thể dài hơn nhưng tối đa không quá 70 năm.

Trường hợp nếu dự án đầu tư đáp ứng đầy đủ điều kiện gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại điểm b Khoản 4 Điều 27 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. Nhưng không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 27 Nghị định 31/2021/NĐ-CP thì cơ quan có thẩm quyền sẽ chấp nhận chủ trương đầu tư.

Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ xem xét gia hạn thời gian hoạt động triển khai dự án đầu tư theo từng năm cho đến khi có kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện hằng năm. Lưu ý, nhà đầu tư chỉ thực hiện thủ tục gia hạn thời gian hoạt động của dự án trong năm đầu tiên.

thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo từng bước
Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kéo dài trong bao lâu?

2. Điều kiện để gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

Để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, những nhà đầu tư có nhu cầu cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Nhà đầu tư đã thực hiện đúng và đủ các nội dung đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Nhà đầu tư chủ động khai nộp hồ sơ xin gia hạn trước thời điểm giấy chứng nhận hết hạn, đối với một số trường hợp nộp đơn xin gia hạn muộn phải có lý do chính đáng.
 • Trình bày rõ ràng, xuất trình tài liệu chứng minh sự phù hợp của dự án tiếp tục hoạt động. Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch của vùng, tỉnh, đô thị, đơn vị hành chính, cấp quốc gia, phù hợp với mục tiêu, định hướng kế hoạch phát triển của khu vực nông thôn, đô thị,…
 • Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đầy đủ theo quy định hiện hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Nhà đầu tư đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế và các nghĩa vụ khác liên quan đến việc đầu tư. Đáp ứng đủ điều kiện giao, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.
 • Có kế hoạch sản xuất kinh doanh hoặc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và có tính khả thi.
 • Có đủ vốn hoặc phương tiện tài chính cần thiết để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hoặc kế hoạch sử dụng đất.
 • Không vi phạm pháp luật về đầu tư, bảo vệ môi trường, đất đai, an toàn lao động và các quy định khác của pháp luật Việt Nam.

Xem thêm: Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư hiện nay

gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới nhất
Điều kiện xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hết hạn

3. Hồ sơ cần chuẩn bị xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư hết hạn bao gồm:

 • Văn bản đề nghị theo mẫu quy định của đơn gia hạn thời gian hoạt động của dự án đầu tư của doanh nghiệp.
 • 2 Bản sao công chứng của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.
 • 2 Bản công chứng mã số thuế đối với doanh nghiệp chưa được cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản báo cáo tình hình hoạt động, triển khai dự án đầu tư của doanh nghiệp đến thời điểm hiện tại nhằm gia hạn thời gian dự án.
 • Tổng hợp báo cáo mỗi tháng/quý/năm đã nộp cho Sở kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban quản lý của các khu chế xuất và khu công nghiệp.
 • 1 bản sao có công chứng báo cáo tài chính kiểm toán của năm gần nhất tính đến thời điểm xin gia hạn giấy chứng nhận.
 • Tài liệu chứng minh cho thấy năng lực tài chính dồi dào của nhà đầu tư dự án, cam kết nhận được sự hỗ trợ tài chính từ công ty mẹ hoặc cam kết hỗ trợ tài chính từ ngân hàng/tổ chức tài chính.
 • Giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. Hoặc hồ sơ pháp lý liên quan đến địa điểm triển khai dự án hoặc địa chỉ trụ sở công ty chính.
 • Bản phô tô công chứng hộ chiếu của người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, giấy xác nhận cư trú của người đại diện.
 • Bản sao công chứng Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp nếu công ty hoạt động trong thương mại.
 • Đề xuất dự án đầu tư như: diện tích văn phòng, số điện thoại của chủ đầu tư, tổng số lao động người Việt Nam, tổng số lao động người nước ngoài,…

4. Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện theo quy trình bao gồm 5 bước như sau:

 • Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ;
 • Bước 2: Chuyển hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền liên quan;
 • Bước 3: Lấy ý kiến về việc áp dụng quy định;
 • Bước 4: Cơ quan xem xét điều kiện gia hạn hoạt động;
 • Bước 5: Đưa ra quyết định gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Về số lượng hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đầu tư hết hạn: Doanh nghiệp sẽ soạn thảo và chuẩn bị sẵn 4 bộ hồ sơ đầy đủ quy định theo mục “Hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư” ở phía bên trên.

Quy cách hồ sơ: Hồ sơ sẽ phải làm bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trường hợp các văn bản bằng tiếng nước ngoài như Trung, Hàn, Nhật,… phải được dịch sang tiếng Việt và có công chứng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hết hạn:

 • Đối với doanh nghiệp có trụ sở và địa điểm hoạt động thực hiện dự án nằm ngoài khu công nghiệp sẽ do Sở kế hoạch và Đầu tư (Phòng đầu tư) tiếp nhận và xử lý.
 • Đối với doanh nghiệp có trụ sở và địa điểm hoạt động thực hiện dự án nằm bên trong khu công nghiệp sẽ do Ban quản lý khu công nghiệp và chế xuất tiếp nhận, xử lý.

Bước 2: Trong 3 ngày làm việc sau ngày cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ hợp lệ sẽ tiến hành chuyển hồ sơ lên cho cơ quan quản lý đất đai hoặc cơ quan có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về việc đáp ứng điều kiện quy định trong Luật Đầu tư.

Bước 3: Trong 10 ngày kể từ khi cơ quan thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ sẽ lấy được ý kiến về việc đáp ứng điều kiện quy định trong Luật Đầu tư.

Bước 4: Trong thời gian 15 ngày kể từ khi cơ quan nhận được hồ sơ hợp lệ sẽ tiến hành xem xét điều kiện gia hạn thời gian hoạt động của dự án đầu tư. Từ đó đưa ra quyết định có cho phép gia hạn thời gian hoạt động hay không?

Bước 5: Cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ đưa ra quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được báo cáo từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Thời gian hoàn thành gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Căn cứ theo quy định hiện hành, thời gian hoàn thành việc gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư có thể kéo dài trong khoảng 15-31 ngày làm việc, tính từ ngày Cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ.

Thời gian tiếp nhận và xử lý thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đầu tư hết hạn diễn ra theo khung thời gian như sau:

 • Trong 3 ngày làm việc sau ngày cơ quan đăng ký đầu tư tiếp nhận hồ sơ hợp lệ sẽ tiến hành chuyển hồ sơ lên cho cơ quan quản lý đất đai hoặc cơ quan có thẩm quyền liên quan để lấy ý kiến về việc đáp ứng điều kiện quy định trong Luật Đầu tư.
 • Trong 10 ngày kể từ khi cơ quan thẩm quyền nhận được hồ sơ hợp lệ sẽ lấy được ý kiến về việc đáp ứng điều kiện quy định trong Luật Đầu tư.
 • Trong thời gian 15 ngày kể từ khi cơ quan nhận được hồ sơ hợp lệ sẽ tiến hành xem xét điều kiện gia hạn thời gian hoạt động của dự án đầu tư. Từ đó đưa ra quyết định có cho phép gia hạn thời gian hoạt động hay không?

Một số lưu ý quan trọng nhà đầu tư cần biết khi gia hạn giấy chứng nhận đầu tư hết hạn:

 • Doanh nghiệp chỉ có thể nộp hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu vào thời điểm đó doanh nghiệp đã thực hiện góp đủ vốn theo như cam kết. Đồng thời thực hiện đầy đủ các báo cáo tài chính, cùng với một số điều kiện khác theo quy định tại Điều 3 của Giấy chứng nhận đầu tư doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp có thể vừa thực hiện điều chỉnh nội dung khác trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vừa điều chỉnh thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư song song cùng một lúc.
hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Thời gian hoàn thành gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hết hạn

6. Lệ phí gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Các doanh nghiệp nước ngoài khi xin gia hạn giấy chứng nhận đầu tư hoàn toàn sẽ không mất lệ phí nhà nước.

Chi phí luật sư Công ty Luật Apolat Legal:

Bất kỳ khách hàng nào khi tìm kiếm dịch vụ tư vấn đều quan tâm đến chi phí và thời gian thực hiện gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Với bề dày kinh nghiệm chuyên môn cao, lâu năm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm của chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất và chi phí hợp lý nhất.

Tùy vào từng quy mô, tính chất của dự án đầu tư mà công ty sẽ có mức giá khác nhau. Apolat Legal cam kết tư vấn đầy đủ, chi tiết, phân tích vấn đề và đưa ra phương án xử lý tốt nhất, hỗ trợ giấy tờ, thủ tục liên quan đầy đủ, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ.

Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu chi tiết hơn về vấn đề gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vui lòng liên hệ với Công ty Luật Apolat Legal để luật sư chúng tôi tư vấn, báo phí, danh mục hồ sơ khách hàng cần chuẩn bị để tiến hành thủ tục sớm nhất.

thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới nhất
Chi phí xin gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hết hạn

7. Xử lý trường hợp doanh nghiệp không gia hạn giấy chứng nhận đầu tư

Doanh nghiệp chỉ được phép thực hiện hoạt động dự án theo đúng thời gian quy định được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Khi hết thời hạn hoạt động của dự án thì nhà đầu tư phải ngay lập tức chấm dứt hoạt động, sau đó nộp lại giấy chứng nhận đã được cấp cho cơ quan quản lý có thẩm quyền và thực hiện thủ tục đóng cửa dự án.

Vì thế, khi đã hết thời hạn hoạt động mà nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện triển khai dự án thì nhà đầu tư phải xin gia hạn lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đồng thời phải đáp ứng đầy đủ tất cả điều kiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nếu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hết hiệu lực nhưng doanh nghiệp vẫn không gia hạn giấy chứng nhận sẽ gặp phải một số hậu quả pháp lý sau:

 • Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 122/2021/NĐ-CP áp dụng khoản phạt tiền từ 70.000.000 VNĐ – 100.000.000 VNĐ.
 • Bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả “Buộc thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư” có nghĩa là bắt buộc nhà đầu tư phải gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

8. Các trường hợp không được phép gia hạn?

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tư 2020, có 02 trường hợp được pháp luật quy định không được phép gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là:

 • Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên.
 • Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.

Qua bài viết trên, Apolat Legal đã chia sẻ đến bạn đọc toàn bộ thông tin về thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hết hạn một cách chi tiết nhất. Bạn đọc trong quá trình tìm hiểu nếu cảm thấy còn điều gì thắc mắc, băn khoăn cần được giải đáp có thể liên hệ với chúng tôi thông qua website hoặc hotline để được đội ngũ luật sư, chuyên viên hỗ trợ nhanh nhất. Quý nhà đầu tư có nhu cầu gia hạn giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hãy liên hệ ngay với Apolat Legal theo thông tin sau.

Thông tin liên hệ Apolat Legal:

 • Văn phòng Hồ Chí Minh: Lầu 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Việt Nam.
 • Văn phòng Hà Nội: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
 • Số điện thoại: (+84) 911 357 447/ (+84-28) 3899 8683.
 • info@apolatlegal.com

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Doanh nghiệp và đầu tư. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Doanh nghiệp và đầu tư và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.