ERC là gì? Nội dung chi tiết và phân biệt ERC IRC và BRC

Hiện nay, các vấn đề liên quan đến pháp luật, đặc biệt ERC giấy phép kinh doanh rất được nhiều người quan tâm. Trong đó các thắc của khách hàng như: ERC là giấy phép kinh doanh gì? Cách phân biệt ERC, IRC và BRC của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào? Trong bài viết sau đây, công ty Luật Apolat Legal sẽ cung cấp đến bạn đọc các thông tin về nội dung của giấy phép ERC một cách chi tiết nhất.

erc giấy phép kinh doanh
ERC là giấy phép kinh doanh gì? Cách phân biệt giấy phép ERC IRC và BRC

1. ERC là gì?

ERC là viết tắt của từ “Enterprise Registration Certificate”, dịch nghĩa tiếng Việt ra đó chính là “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”. ERC là một loại giấy phép doanh nghiệp được cấp cho các tổ chức, cá nhân hoặc doanh nghiệp muốn hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. ERC giấy phép kinh doanh có tác dụng chứng nhận việc doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và có thể hoạt động hợp pháp tại một quốc gia.

Các thông tin cơ bản về doanh nghiệp sẽ được ghi trên ERC giấy phép kinh doanh , bao gồm tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh và số lượng cổ phần. Để có được ERC, doanh nghiệp cần phải đăng ký kinh doanh với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh tại địa phương hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh hoặc thành phố, gần nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

ERC giấy phép kinh doanh là một trong những giấy tờ quan trọng và cần thiết nhất cho một doanh nghiệp khi muốn hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Nếu không có ERC, doanh nghiệp không được phép mở tài khoản ngân hàng, không thể đăng ký thuế hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch kinh doanh nào.

erc là viết tắt của từ gì
Tìm hiểu về ERC giấy đăng ký kinh doanh

2. Cơ quan thẩm quyền cấp ERC

Cơ quan thẩm quyền cấp ERC giấy phép kinh doanh tại Việt Nam là Sở Kế hoạch và Đầu tư (SKHĐT) của tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương. Theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp cần phải đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh của địa phương mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sau khi hoàn tất quá trình đăng ký kinh doanh, cơ quan này sẽ cấp cho doanh nghiệp một bản sao của ERC.

Tuy nhiên, đối với một số ngành kinh doanh đặc biệt như ngành tài chính, ngành bảo hiểm, ngành dịch vụ viễn thông, ngành khoa học và công nghệ,… Việc đăng ký kinh doanh và cấp giấy phép được thực hiện tại cơ quan quản lý chuyên trách của các bộ, ngành liên quan. Trong trường hợp này, doanh nghiệp cần liên hệ với cơ quan thẩm quyền để biết thêm chi tiết về quy trình đăng ký kinh doanh và cấp ERC giấy phép kinh doanh.

giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp erc
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ERC được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp phép

3. Nội dung ERC bao gồm những gì?

Nội dung của ERC giấy phép kinh doanh thường bao gồm các thông tin sau:

 • Tên doanh nghiệp: Là tên đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
 • Mã số doanh nghiệp (Mã số thuế): Là số định danh doanh nghiệp được cấp bởi cơ quan thuế, giúp cho doanh nghiệp thuận tiện trong việc thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế.
 • Địa chỉ trụ sở chính: Là địa chỉ mà doanh nghiệp sử dụng làm địa điểm hoạt động kinh doanh, có thể là địa chỉ văn phòng, nhà xưởng, kho bãi hoặc địa chỉ liên hệ khác.
 • Ngành nghề kinh doanh: Là lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, phải được đăng ký theo quy định của pháp luật.
 • Vốn điều lệ: Là số tiền mà các thành viên sáng lập hoặc cổ đông đã cam kết đóng góp vào doanh nghiệp, phải được ghi rõ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông tin về các thành viên sáng lập và cổ đông: Bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của các thành viên sáng lập và cổ đông của doanh nghiệp.
 • Ngày cấp và số hiệu giấy phép: Là thông tin về ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và số hiệu của giấy phép này.

ERC giấy phép kinh doanh là một giấy tờ quan trọng cho phép doanh nghiệp hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp tại Việt Nam. Do đó, các thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải được cập nhật và chính xác. Nhằm tránh các vấn đề pháp lý và tài chính trong quá trình hoạt động kinh doanh.

erc là gì
Các nội dung quan trọng của giấy đăng ký kinh doanh

4. Phân biệt ERC, IRC và BRC của doanh nghiệp có vốn nước ngoài

ERC, IRC và BRC là các loại giấy phép đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Dưới đây là một số so sánh giữa các giấy phép này khi áp dụng cho doanh nghiệp có vốn nước ngoài:

 • ERC (Enterprise Registration Certificate – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) là giấy phép cấp cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các ngành kinh doanh chung (không thuộc danh mục đầu tư nước ngoài yêu cầu phê duyệt). ERC giấy phép kinh doanh cho phép doanh nghiệp được phép hoạt động và có trách nhiệm thuế tại Việt Nam. ERC chính là giấy phép đầu tiên mà một doanh nghiệp cần có để hoạt động ở Việt Nam và có thể được cấp lại khi cần thiết. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp bởi Phòng Đăng ký kinh doanh cấp. Doanh nghiệp khi đã hoàn tất quá trình đăng ký sẽ trở thành một pháp nhân và chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động dự án.
 • IRC (Investment Registration Certificate – Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) là giấy phép cấp cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các ngành kinh doanh thuộc danh mục đầu tư nước ngoài yêu cầu phê duyệt của Chính phủ. Khi có IRC, doanh nghiệp được phép hoạt động và đầu tư trong ngành kinh doanh đó tại Việt Nam. Trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) thể hiện thông tin liên quan đến mục tiêu, quy mô, lịch trình, cam kết,…. của dự án đầu tư của một doanh nghiệp.
 • BRC (Business Registration Certificate – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) là giấy phép đăng ký kinh doanh cấp cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện một số hoạt động kinh doanh nhất định tại Việt Nam. BRC được cấp sau khi doanh nghiệp đã có ERC và IRC. BRC chỉ cho phép doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh được đăng ký trên giấy phép.

Vì vậy, ERC là giấy phép cơ bản nhất để doanh nghiệp có thể hoạt động và đóng thuế tại Việt Nam. IRC và BRC được cấp cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong các ngành kinh doanh đặc biệt yêu cầu phê duyệt của Chính phủ và có giới hạn trong các lĩnh vực kinh doanh được đăng ký.

Dưới đây là bảng phân biệt giữa ERC, IRC và BRC của Công ty có vốn nước ngoài:

Tiêu Chí ERC (Enterprise Registration Certificate) IRC (Investment Registration Certificate) BRC (Business Registration Certificate)
Khái niệm Là một loại giấy tờ đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại Việt Nam, và cho phép Công ty hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam. Là một giấy tờ xác nhận dự án đầu tư của Công ty nước ngoài, liên quan đến việc Công ty thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam. Là một giấy tờ xác nhận đăng ký kinh doanh và cho phép Công ty nước ngoài tham gia hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
Quyền và nghĩa vụ Được cấp quyền tham gia vào hoạt động kinh doanh trong phạm vi quốc gia. Được cấp quyền thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam, có các quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện dự án. Được cấp quyền hoạt động kinh doanh và tuân theo quy định về hoạt động kinh doanh.
Mục đích chính Đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi quốc gia. Đăng ký dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đăng ký kinh doanh và hoạt động.
Thời hạn cấp và gia hạn ERC thường có thời hạn cấp và có thể được gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam. IRC thường có thời hạn cấp liên quan đến thời gian thực hiện dự án đầu tư và có thể được gia hạn trong trường hợp cần thiết. BRC có thời hạn cấp và có thể được gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Quyền đăng ký tài sản ở nước ngoài Có thể không bao gồm quyền đăng ký tài sản ở nước ngoài. Có thể bao gồm quyền đăng ký tài sản ở nước ngoài nếu liên quan đến dự án đầu tư. Thường không bao gồm quyền đăng ký tài sản ở nước ngoài.
Enterprise Registration Certificate
So sánh ERC, IRC và BRC của doanh nghiệp nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Những thông tin chi tiết trên về ERC giấy phép kinh doanh. Mong rằng qua bài viết trên sẽ giúp bạn có thể hiểu rõ hơn về loại giấy phép này cũng như hiểu rõ hơn về cách phân biệt ERC, IRC, BRC của doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

Bạn đang tìm kiếm một công ty cung cấp dịch vụ về pháp lý? Hãy đến với Apolat Legal, chúng tôi chuyên cung cấp cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng trong nước và quốc tế. Các dịch vụ tại Apolat Legal có chi phí hợp lý, khách hàng được hỗ trợ nhanh chóng trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về các dịch vụ hoặc bạn muốn sử dụng các dịch vụ của Apolat Legal. Chúng tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn đến bạn những dịch vụ phù hợp nhất, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ sau đây.

Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ:
  • HCM: Tầng 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh.
  • HN: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 • Phone: 0911 357 447
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Website: apolatlegal.com

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Doanh nghiệp và đầu tư. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Doanh nghiệp và đầu tư và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.