Phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật mới nhất

Trường hợp nào được áp dụng các chế tài về vi phạm hợp đồng? Mức phạt vi phạm hợp đồng được pháp luật quy định như thế nào? Cùng chuyên gia Apolat Legal tìm hiểu những quy định mới nhất qua bài viết dưới đây!

Tìm hiểu luật phạt vi phạm hợp đồng mới nhất
Phạt vi phạm hợp đồng theo quy định của pháp luật mới nhất

1. Mức phạt vi phạm hợp đồng dân sự

Căn cứ theo Điều 418 Bộ luật Dân sự 2015, mức phạt vi phạm hợp đồng dân sự được quy định như sau:

1. Phạt vi phạm là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm.

2. Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.

3. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm.

Như vậy, mức phạt vi phạm hợp đồng dân sự chỉ được áp dụng chỉ khi có sự thỏa thuận và đàm phán giữa các bên.

Mức phạt vi phạm hợp đồng dân sự
Mức phạt vi phạm hợp đồng dân sự

2. Mức phạt vi phạm hợp đồng thương mại

Phạt vi phạm việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này. Cụ thể như sau:

1. Bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận;

b) Xảy ra sự kiện bất khả kháng;

c) Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia;

d) Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.

2. Bên vi phạm hợp đồng có nghĩa vụ chứng minh các trường hợp miễn trách nhiệm.

Đồng thời, Điều 301 Luật Thương mại 2005 cũng quy định về mức phạt vi phạm hợp đồng thương mại như sau: Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này”.

Ngoài ra, Điều 307 Luật Thương mại 2005 cũng nêu rõ về quan hệ giữa chế tài phạt vi phạm và chế tài bồi thường thiệt hại như sau:

1. Trường hợp các bên không có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm chỉ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.

2. Trường hợp các bên có thỏa thuận phạt vi phạm thì bên bị vi phạm có quyền áp dụng cả chế tài phạt vi phạm và buộc bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.

Mức phạt vi phạm hợp đồng thương mại
Mức phạt vi phạm hợp đồng thương mại

3. Mức phạt vi phạm hợp đồng xây dựng

Căn cứ theo Điều 146 Luật Xây dựng 2014, phạt vi phạm hợp đồng xây dựng phải được đôi bên thỏa thuận và ghi rõ trong hợp đồng. Theo đó, mức phạt hợp đồng không vượt quá 12% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm đối với những công trình xây dựng có vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công.

Bên cạnh việc chịu mức phạt theo thỏa thuận, bên vi phạm còn có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại hợp đồng cho bên bị vi phạm và bên thứ ba (nếu có) theo quy định của Luật Xây dựng hoặc luật pháp liên quan khác.

Mức phạt vi phạm hợp đồng xây dựng
Mức phạt vi phạm hợp đồng xây dựng

4. Quy định của pháp luật về mức phạt vi phạm tối đa được áp dụng

Phạt vi phạm được hiểu là hành động bên vi phạm hợp đồng phải chịu một khoản tiền phạt theo yêu cầu của bên bị vi phạm. Thông thường, mức phạt vi phạm hợp đồng sẽ do đôi bên tự thỏa thuận và đàm phán với nhau. Tuy nhiên, nếu mức phạt cao hơn mức cho phép thì phần vượt quá sẽ không được áp dụng.

Quy định cụ thể của pháp luật về mức phạt vi phạm tối đa áp dụng cho hợp đồng dân sự, thương mại và xây dựng như sau:

 • Mức phạt vi phạm tối đa với hợp đồng dân sự

Khoản 2 Điều 418 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về mức phạt vi phạm với hợp đồng dân sự như sau: “Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.”

Như vậy, mức phạt vi phạm với hợp đồng dân sự sẽ do các bên tự thỏa thuận, ngoài trừ những trường hợp liên quan khác. Theo đó, các bên liên quan sẽ có quyền đàm phán với nhau về mức phạt mà một bên phải trả cho bên kia trong trường hợp vi phạm hợp đồng.

 • Mức phạt vi phạm tối đa với hợp đồng thương mại

Đối với hợp đồng thương mại, mức phạt tối đa được quy định cụ thể tại Điều 301 Luật Thương mại 2005 như sau: Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của Luật này”.

 • Mức phạt vi phạm tối đa với hợp đồng xây dựng

Khoản 2 Điều 146 Luật Xây dựng 2014 và Khoản 4 Điều 16 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định cụ thể về mức phạt vi phạm với hợp đồng xây dựng như sau: “Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước, mức phạt hợp đồng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm. Ngoài mức phạt theo thỏa thuận, bên vi phạm hợp đồng còn phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, bên thứ ba (nếu có) theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan khác.”

Như vậy, mức phạt vi phạm tối đa được ấn định là 12% đối với hợp đồng công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước.

Mức phạt vi phạm tối đa với hợp đồng xây dựng
Mức phạt vi phạm tối đa với hợp đồng xây dựng

Có thể thấy, Luật Thương mại 2005 và Luật Xây dựng 2014 đều quy định cụ thể về mức phạt tối đa với những hành vi vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, cả hai luật này đều không có bất kỳ quy định cụ thể về việc xử lý trường hợp các bên thỏa thuận mức phạt vượt quá giới hạn quy định.

Do đó, để có sự minh bạch và rõ ràng trong việc hợp tác giữa đôi bên, các doanh nghiệp có thể tìm đến sự tư vấn của những chuyên gia về pháp luật. Apolat Legal sở hữu đội ngũ nhân lực chuyên sâu cùng sự hiểu rõ về khuôn khổ pháp lý doanh nghiệp, chúng tôi sẽ đưa ra những lời khuyên thiết thực giúp doanh nghiệp giảm thiểu những rủi ro và tranh chấp trong hoạt động kinh doanh.

Apolat Legal - Đơn vị tư vấn pháp luật uy tín
Apolat Legal – Đơn vị tư vấn pháp luật uy tín

Trên đây là những quy định mới nhất của pháp luật về mức phạt vi phạm hợp đồng do Apolat Legal tổng hợp và chia sẻ đến bạn đọc. Nếu có thắc mắc về những vấn đề liên quan, liên hệ ngay chúng tôi để được tư vấn nhanh chóng!

Thông tin liên hệ:

 • HCM: Tầng 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh.
 • HN: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 • Phone: 0911 357 447
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Website: apolatlegal.com

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Giải quyết tranh chấp. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Giải quyết tranh chấp và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.