Quy định luật chia tài sản khi ly hôn cho con cái hiện nay

Về nguyên tắc, vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về việc phân chia phần tài sản chung của cả hai. Theo đó, việc con cái có được quyền chia tài sản khi ly hôn hay không tùy thuộc vào quyết định và thỏa thuận của cha mẹ về việc để lại tài sản cho con. Trường hợp, con cái là đồng sở hữu chung phần tài sản với cha mẹ, thì sẽ được chia tài sản trên cơ sở phù hợp với quyền lợi và lợi ích của con trong quá trình tạo lập.
Để hiểu thêm về luật chia tài sản khi ly hôn cho con cái, cũng như các quyền lợi mà con cái nhận được khi cha mẹ ly hôn, mời bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Quy định luật chia tài sản khi ly hôn cho con cái hiện nay
Quy định luật chia tài sản khi ly hôn cho con cái hiện nay

1. Nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn

Căn cứ theo quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014Điều 7 Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP, vợ chồng có toàn quyền thỏa thuận và thống nhất với nhau về các vấn đề khi ly hôn, bao gồm việc phân chia tài sản. 

Khi đó, yêu cầu của đôi bên cung cấp sẽ là căn cứ để Tòa án giải quyết phân chia tài sản khi ly hôn. Trường hợp vợ chồng có những thống nhất chung về chia tài sản khi ly hôn thì Tòa án sẽ công nhận điều này.

Với trường hợp cả hai không đạt thỏa thuận chung về phân chia tài sản, Tòa án sẽ giải quyết theo các điều khoản quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014. Về nguyên tắc, tài sản chung cả hai tạo nên trong thời gian hôn nhân sẽ được chia đôi, nhưng dựa trên các yếu tố về hoàn cảnh của mỗi bên, đóng góp cá nhân, hoàn cảnh gia đình và đảm bảo lợi ích chính đáng của mỗi bên.

Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi sau ly hôn theo quy định
Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi sau ly hôn theo quy định

Như vậy, Tòa án chỉ giải quyết phân chia tài sản chung mà cả hai sở hữu trong thời kỳ hôn nhân. Bên cạnh đó, con cái vẫn thuộc diện được chia tài sản trong trường hợp ba mẹ ly hôn, miễn là đáp ứng được các quy định của pháp luật

2. Quy định pháp luật về chia tài sản khi ly hôn cho con cái

Về nguyên tắc phân chia tài sản khi ly hôn chỉ tiến hành chia tài sản chung mà vợ chồng gây dựng trong thời kỳ hôn nhân. Tuy nhiên, con cái vẫn sẽ được phân chia tài sản nếu như thuộc một số trường hợp sau:

Bố mẹ thỏa thuận để lại tài sản cho con

Căn cứ theo quy định tại Điều 38 và Điều 55 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, con cái có quyền được hưởng tài sản trong trường hợp cha mẹ thỏa thuận chia tài sản của mình cho con cái khi ly hôn.

Trường hợp không đạt thỏa thuận chung hoặc có tranh chấp phát sinh, cơ chế giải quyết sẽ được Tòa án xem xét trên tình hình thực tế và các quy định hiện hành tại Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014.

Con cái đồng sở hữu chung tài sản cùng bố mẹ

Trong trường hợp con cái có tên trong sổ hộ khẩu ngay thời điểm xác lập quyền đối với tài sản chung của hộ gia đình, thì khi bố mẹ ly hôn và phân chia tài sản chung, con cũng sẽ được chia phần tài sản tương đương với quyền của con trông khối tài sản chung đó.

Song, với phần tài sản chung có ghi nhận công sức của con trong quá trình tạo lập, thì khi phân chia cũng cần đảm bảo quyền và lợi ích của con đối với phần tài sản đó.

Ngoài ra, con cái cũng có quyền và nghĩa vụ tương đương như bố mẹ với phần tài sản mua hoặc được nhận, tặng, thừa kế chung. Điều này đồng nghĩa con cái vẫn đủ điều kiện được phân chia phần tài sản đó.

Lưu ý rằng, đối với những phần tài sản thuộc quyền sở hữu cá nhân của con, sẽ do con cái quản lý và không thuộc phạm vi phân chia khi bố mẹ ly hôn. 

Quy định pháp luật về 02 trường hợp con cái được chia tài sản khi bố mẹ ly hôn
Quy định pháp luật về 02 trường hợp con cái được chia tài sản khi bố mẹ ly hôn

3. Bố mẹ ly hôn con trên 18 tuổi có được chia tài sản không?

Hiện nay, pháp luật không có bất kỳ quy định nào về việc phân chia tài sản cho con cái khi ly hôn. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định và thỏa thuận của bố mẹ. Vì vậy, việc chia tài sản cho con trên 18 tuổi không bị ràng buộc vào độ tuổi của con mà tùy vào thỏa thuận giữa bố mẹ. 

Xem thêm bài viết: Quyền nuôi con sau ly hôn theo quy định hiện nay

4. Quyền lợi của con cái khi cha mẹ ly hôn

Pháp luật Việt Nam hiện nay luôn ưu tiên đảm bảo các quyền lợi của con cái khi cha mẹ ly hôn. Điều này được trình bày chi tiết thông qua các quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình 2014. Theo đó, con cái được hưởng các quyền lợi về trách nhiệm trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục sau khi cha mẹ ly hôn. 

Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 nêu rõ về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con cái của cha mẹ sau khi ly hôn như sau:

 • Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.
 • Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
 • Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Căn cứ theo quy định trên, sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn cần thực hiện các nghĩa vụ về trông nom, chăm sóc, giáo dưỡng đối với con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng không có năng lực hành vi dân sự, không có khả năng lao động hoặc không có tài sản tự nuôi mình.

Như đã đề cập, việc phân chia tài sản cho con cái sau ly hôn không bị ràng buộc bởi độ tuổi mà điều này phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của cha mẹ. Trong trường hợp ly hôn và cha mẹ thỏa thuận để lại tài sản cho con dưới 18 tuổi, thì người cha hoặc mẹ trực tiếp nuôi dưỡng sẽ là người giám hộ và thay con quản lý phần tài sản này đến khi đủ 18 tuổi. 

Con cái nhận các quyền lợi về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục sau khi cha mẹ ly hôn
Con cái nhận các quyền lợi về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục sau khi cha mẹ ly hôn

5. Một số câu hỏi thường gặp về luật chia tài sản khi ly hôn cho con cái

5.1. Tài sản cho tặng có phải chia khi ly hôn? 

Căn cứ theo nguyên tắc về chia đôi tài sản chung khi ly hôn quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, nếu tài sản cho tặng thuộc về phần tài sản chung mà vợ chồng có được trong thời kỳ hôn nhân sẽ được chia đôi theo nguyên tắc, trừ trường hợp cả hai có thỏa thuận khác. Ngược lại, không cần chia đôi nếu thuộc tài sản riêng.

5.2. Tài sản nào không phải chia khi ly hôn?

Về pháp lý, phân chia tài sản khi ly hôn được tiến hành theo quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 cùng các quy định liên quan khác và chỉ áp dụng với phần tài sản chung của cả hai. Như vậy, các tài sản không cần chia khi ly hôn gồm có:

 • Phần tài sản vợ chồng thỏa thuận không cần chia khi giải quyết ly hôn.
 • Phần tài sản thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng. 

5.3. Thời hạn chia tài sản sau ly hôn là bao lâu?

Thời hạn giải quyết chia tài sản chung sau ly hôn ở cấp sơ thẩm có thể kéo dài trong khoảng 04 – 06 tháng, tính từ ngày thụ lý vụ án. Với những vụ án ở cấp phúc thẩm, thời hạn giải quyết dao động từ 03 – 04 tháng.

Trên đây là toàn bộ cập nhật mới nhất về quy định luật chia tài sản khi ly hôn cho con cái do Apolat Legal tổng hợp và chia sẻ đến bạn đọc. Hy vọng bài viết cung cấp đến bạn những kiến thức hữu ích để giải quyết vấn đề của mình. Trong quá trình tìm hiểu, nếu như có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp, liên hệ Apolat Legal theo thông tin sau:

Thông tin liên hệ:

 • HCM: Tầng 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh.
 • HN: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 • Phone: 0911 357 447
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Website: apolatlegal.com

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Giải quyết tranh chấp. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Giải quyết tranh chấp và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.