Lưu ý pháp lý khi nhượng quyền thương hiệu thời trang?

Hiện nay, các hệ thống nhượng quyền thương hiệu xuất hiện khá phổ biến ở Việt Nam. Vậy, để thực hiện hoạt động nhượng quyền, cụ thể là nhượng quyền thương hiệu thời trang tại Việt Nam được pháp luật quy định như thế nào?

Lưu ý pháp lý khi nhượng quyền thương hiệu trong lĩnh vực thời trang

1. Điều kiện của bên nhượng quyền

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 35/2006/NĐ-CP, để được thực hiện việc nhượng quyền thương hiệu, thương nhân nhượng quyền cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Hệ thống kinh doanh thời trang dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương hiệu.

 • Bên nhượng quyền đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương hiệu với cơ quan có thẩm quyền.

Đây là điều kiện quan trọng để thương nhân được phép thực hiện hoạt động nhượng quyền thương hiệu thời trang.

2. Điều kiện của hệ thống nhượng quyền

Hệ thống nhượng quyền thương hiệu phải đáp ứng được điều kiện về hàng hóa, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền tại Điều 7 Nghị định 35/2006/NĐ-CP:

 • Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm đầu tư kinh doanh tại Điều 6 Luật Đầu tư 2020 như sau:
  • Các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật Đầu tư 2020;
  • Các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật Đầu tư 2020;
  • Mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;
  • Kinh doanh mại dâm;
  • Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;
  • Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;
  • Kinh doanh pháo nổ;
  • Kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 • Trường hợp hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, thì thương nhân chỉ được thực hiện nhượng quyền sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

3. Quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu của bên nhượng quyền

Quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu bao gồm:

 • Quyền chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu
 • Quyền chuyển nhượng nhãn hiệu
 • Quyền yêu cầu chủ thể có hành vi xâm phạm quyền nhãn hiệu của mình chấm dứt hành vi xâm phạm
 • Quyền yêu cầu xử lý xâm phạm nhãn hiệu
 • Quyền yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại liên quan đến xâm phạm nhãn hiệu.

4. Các nội dung chính của hợp đồng nhượng quyền thương hiệu thời trang

Hợp đồng nhượng quyền thương hiệu thời trang khi ký kết nếu chọn áp dụng pháp luật Việt Nam, có thể có những nội dung chủ yếu tại Điều 11 Nghị định 35/2006/NĐ-CP như sau :

 • Nội dung của quyền thương mại;
 • Phạm vi sử dụng đối với thương hiệu thời trang;
 • Quyền, nghĩa vụ của bên nhượng quyền;
 • Quyền, nghĩa vụ của bên nhận quyền;
 • Giá cả, phí nhượng quyền định kỳ và phương thức thanh toán;
 • Thời hạn hiệu lực của hợp đồng;
 • Gia hạn, chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp.

Ngoài các nội dung chủ yếu trên, trong quá trình đàm phán, ký kết các bên chủ thể có thể bổ sung thêm các nội dung khác theo thỏa thuận và thêm những điều khoản cụ thể, chi tiết hơn để hợp đồng nhượng quyền được hoàn thiện.

5. Đăng ký hoạt động nhượng quyền thương hiệu thời trang từ nước ngoài vào Việt Nam

Thủ tục đăng ký hoạt động nhượng quyền được quy định tại Mục II Thông tư 09/2006/TT-BCT (sửa đổi, bổ sung 2016).

Hồ sơ đăng ký hoạt động nhượng quyền bao gồm:

 • Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại;
 • Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt Nam;
 • Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;
 • Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương hiệu thời trang từ nước ngoài vào Việt Nam được thực hiện theo trình tự sau:

 • Thương nhân nhượng quyền sẽ gửi hồ sơ đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại đến Bộ Công Thương.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và ra Thông báo chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền thương hiệu gửi thương nhân về việc đăng ký đó. Trường hợp từ chối việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thì phải thông báo bằng văn bản cho thương nhân nhượng quyền và nêu rõ lý do.
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương ra văn bản thông báo để thương nhân nhượng quyền bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Để tiến hành nhượng nhượng quyền thương hiệu thời trang từ nước ngoài vào Việt Nam, thương nhân nhượng quyền cần chuẩn bị hồ sơ và thực hiện đăng ký theo trình tự nêu trên.

 

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Nhượng quyền thương mại. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Việt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

 

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.