Quy Định Về Giá Và Phương Thức Thanh Toán Chi Phí Chuyển Giao Công Nghệ
pinnup

Quy Định Về Giá Và Phương Thức Thanh Toán Chi Phí Chuyển Giao Công Nghệ

Chuyển giao công nghệ là quá trình chuyển giao các kỹ năng, kiến thức, các công nghệ, các phương pháp sản xuất, các mẫu sản phẩm và các cơ sở… từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ. Để xác định giá của công nghệ chuyển giao và phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ, hãy cùng Apolat Legal tìm hiểu bài viết dưới đây.

Quy Định Về Giá Và Phương Thức Thanh Toán Chi Phí Chuyển Giao Công Nghệ
Quy Định Về Giá Và Phương Thức Thanh Toán Chi Phí Chuyển Giao Công Nghệ

1. Xác định giá của công nghệ chuyển giao 

Chuyển giao công nghệ là chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ. Chuyển giao công nghệ bao gồm:

 • Chuyển giao công nghệ trong nước.
 • Chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam.
 • Chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài.

Từ khái niệm nêu trên có thể xác định giá của công nghệ chuyển giao chính là phần giá trị của công nghệ đó, được quy đổi thành tiền mà bên nhận chuyển giao công nghệ phải trả cho bên chuyển giao. Theo quy định thì giá của công nghệ chuyển giao do các bên thỏa thuận dựa trên cơ sở tự do, bình đẳng và tuân thủ quy định pháp luật. 

2. Các phương thức thanh toán chi phí chuyển giao công nghệ 

Theo Điều 4 Nghị định 76/2018/NĐ-CP thì các phương thức thanh toán chuyển giao công nghệ được quy định như sau:

Các bên tham gia hợp đồng có thể thỏa thuận thanh toán theo một hoặc một số phương thức sau đây:

 • Một, trả một lần hoặc nhiều lần bằng tiền hoặc hàng hóa trong đó bao gồm cả hình thức trả được tính theo từng đơn vị sản phẩm sản xuất ra từ công nghệ chuyển giao. Nếu lựa chọn phương thức này thì các bên xác định giá thanh toán bằng một khoản tiền hoặc một lượng hàng hóa nhất, được chia ra để trả một lần hay nhiều lần vào các thời điểm nhất định do các bên tự thỏa thuận.
 • Hai, chuyển giá trị công nghệ thành vốn góp vào dự án đầu tư hoặc vào vốn của doanh nghiệp. Trong trường hợp này, nếu các bên lựa chọn phương thức này thì cần lập hợp đồng chuyển giao công nghệ trong đó toàn bộ giá trị công nghệ của bên giao được quy đổi thành một số tiền nhất định trong tổng vốn đầu tư của bên nhận hoặc vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Trường hợp góp vốn bằng công nghệ có sử dụng vốn nhà nước (công nghệ được tạo ra bằng vốn nhà nước hoặc sử dụng vốn nhà nước để mua công nghệ) phải thực hiện thẩm định giá công nghệ theo quy định của pháp luật;

 • Ba, trả theo phần trăm (%) giá bán tịnh.

Giá bán tịnh được xác định bằng tổng giá bán sản phẩm, dịch vụ mà trong quá trình tạo ra sản phẩm, dịch vụ có áp dụng công nghệ được chuyển giao (tính theo hóa đơn bán hàng) trừ đi các khoản sau: Thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu (nếu có); chi phí mua bán các thành phẩm, bộ phận, chi tiết, linh kiện được nhập khẩu, mua ở trong nước; chi phí mua bao bì, chi phí đóng gói, chi phí vận chuyển sản phẩm đến nơi tiêu thụ, chi phí quảng cáo;

 • Bốn, trả theo phần trăm (%) doanh thu thuần. Doanh thu thuần ở đây được xác định bằng doanh thu bán sản phẩm, dịch vụ được tạo ra bằng công nghệ được chuyển giao, trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu gồm chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại; 

Nếu các bên lựa chọn phương thức này thì có thể thỏa thuận với nhau về % phải trả dựa trên số tiền còn lại sau khi doanh thu bán sản phẩm, dịch vụ được tạo ra bằng công nghệ được chuyển giao trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu. Tuy nhiên % được thỏa thuận phải phù hợp với luật.

 • Năm, trả theo phần trăm (%) lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận trước thuế được xác định bằng doanh thu thuần trừ đi tổng chi phí hợp lý để sản xuất sản phẩm, dịch vụ có áp dụng công nghệ chuyển giao đã bán trên thị trường. Các bên cũng có thể thỏa thuận thanh toán theo phần trăm lợi nhuận sau thuế;

Nếu lựa chọn phương thức này thì sau khi trừ đi tổng chi phí hợp lý để sản xuất sản phẩm, dịch vụ có áp dụng công nghệ chuyển giao đã bán trên thị trường. Các bên tham gia trong chuyển giao công nghệ sẽ thỏa thuận % dựa trên lợi nhuận trước thuế để trả. Tuy nhiên % được thỏa thuận phải phù hợp với luật.

 • Sáu, kết hợp hai hoặc các phương thức nêu trên hoặc các hình thức thanh toán khác bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ. Tức bên nhận chuyển giao công nghệ và bên chuyển giao có quyền thỏa thuận sử dụng một hoặc kết hợp nhiều phương thức vừa nêu trên sao cho thuận tiện đôi bên, tuy nhiên việc thỏa thuận của các bên vẫn phải phù hợp với quy định pháp luật, không được trái luật.

Như vậy, theo quy định có 6 phương thức thanh toán chi phí chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, có vài lưu ý trong việc lựa chọn phương thức thanh toán như sau:

 • Trường hợp công nghệ chuyển giao (công nghệ được tạo ra bằng vốn nhà nước hoặc sử dụng vốn nhà nước để mua công nghệ) giữa các bên mà một hoặc nhiều bên có vốn nhà nước, việc định giá thực hiện dựa trên tư vấn thẩm định giá công nghệ theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp công nghệ chuyển giao giữa các bên có quan hệ theo mô hình công ty mẹ – công ty con và các bên có quan hệ liên kết theo quy định của pháp luật về thuế, việc kiểm toán giá thực hiện thông qua hình thức thẩm định giá công nghệ theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.

 


Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Nhượng quyền thương mại. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi tại đây và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.