Trình tự giải quyết tranh chấp thành viên công ty

Tranh chấp giữa công ty với các thành viên công ty là những mâu thuẫn, bất đồng phát sinh giữa công ty với các cổ đông, thành viên góp vốn hoặc giữa các thành viên, cổ đông của công ty với nhau.Tranh chấp giữa công ty và các thành viên công ty là điều khó tránh khỏi trong kinh doanh thương mại, đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường. Loại tranh chấp này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động, chiến lược và sự tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. Vì vậy, các nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định của pháp luật về giải quyết tranh chấp nội bộ công ty. Bài viết bên dưới, Apolat cung cấp khái quát thông tin về tranh chấp giữa công ty với các thành viên công ty, các phương thức, trình tự và thủ tục giải quyết tranh chấp giữa công ty với thành viên công ty!

Quá trình giải quyết tranh chấp thành viên công ty
Trình tự giải quyết tranh chấp thành viên công ty

1. Quy định của pháp luật về các hình thức tranh chấp giữa các thành viên công ty

Theo Điều 30 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp bao gồm các trường hợp sau:

 • Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty.

 • Tranh chấp giữa công ty với người quản lý công ty như thành viên HĐQT, Giám đốc, Tổng giám đốc.
 • Tranh chấp giữa các thành viên công ty với nhau về vấn đề thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, chia tách, bàn giao tài sản, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

Cụ thể, tại điểm b, Khoản 5 Điều 6 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP, các trường hợp tranh giữa các thành viên công ty về:

 • Giá trị phần vốn góp vào công ty của các thành viên;

 • Việc chuyển nhượng phần vốn góp giữa các thành viên trong công ty hoặc vấn đề chuyển nhượng phần vốn góp cho các đối tượng không phải là thành viên trong công ty;
 • Việc chuyển nhượng cổ phiếu có ghi tên và cổ phiếu không ghi tên;
 • Tranh chấp về mệnh giá cổ phiếu, số cổ phiếu được phát hành và trái phiếu (nếu là công ty cổ phần), hoặc xung đột liên quan đến quyền sở hữu tài sản tương ứng với số cổ phiếu của các thành viên trong công ty;
 • Xung đột về quyền được chia lợi nhuận, nghĩa vụ chịu lỗ và thanh toán nợ cho công ty;
 • Tranh chấp về vấn đề thanh lý tài sản, phân chia số nợ giữa các thành viên trong công ty (nếu công ty phá sản hoặc giải thể);
 • Các vấn đề khác liên quan đến việc thành lập, hoạt động, sáp nhập, giải thể, hợp nhất, chia tách hoặc chuyển đổi hình thức doanh nghiệp.

Quy định của pháp luật về các hình thức tranh chấp thành viên
Quy định của pháp luật về các hình thức tranh chấp thành viên

2. Cách thức giải quyết tranh chấp giữa các thành viên công ty

2.1. Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa các thành viên công ty

Căn cứ theo quy định tại điểm h Khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020, cơ chế giải quyết tranh chấp sẽ được xác lập dựa trên quy định trong Điều lệ công ty trong trường hợp Điều lệ có quy định và đúng với pháp luật hiện hành.

Nếu có sự xung đột giữa Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ thì phải ưu tiên giải quyết theo Luật Doanh Nghiệp, trừ những trường hợp được Luật Doanh Nghiệp cho phép tự quy định trong Luật này.

2.2. Phương thức giải quyết tranh chấp giữa các thành viên công ty

Hiện nay, giải quyết tranh chấp giữa các thành viên trong công ty có thể diễn ra theo 4 phương thức bao gồm:

4 phương thức giải quyết tranh chấp giữa các thành viên
Phương thức giải quyết tranh chấp giữa các thành viên công ty

2.2.1 Phương thức thương lượng

Phương thức thương lượng là phương thức được ưu tiên lựa chọn đầu tiên trong quá trình giải quyết các tranh chấp. Đây là phương thức đơn giản và thuận tiện nhất.

Theo đó, các bên trong tranh chấp sẽ tự nguyện gặp gỡ, trao đổi để thương lượng, thỏa thuận về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên nhằm đi đến thống nhất giải quyết tranh chấp. Kết quả giải quyết cũng hoàn toàn do các bên tự quyết định.

Tuy nhiên, phương thức này chỉ thực sự có hiệu quả nếu các bên thực sự hợp tác, thiện chí, cùng hướng tới mục tiêu chung là giải quyết tranh chấp thỏa đáng. Trường hợp các bên không thể thương lượng, đàm phán thành công thì phương án này sẽ không mang lại kết quả.

Ưu điểm:

 • Tiết kiệm công sức, tiền bạc và thời gian.
 • Quy trình đơn giản, không có nhiều thủ tục phức tạp.
 • Không chịu sự can thiệp quá nhiều từ pháp luật.

Nhược điểm:

 • Phụ thuộc vào sự tự nguyện và tính thiện chí của đôi bên.
 • Trong trường hợp một bên không giải quyết tranh chấp, cố tình trì hoãn khiến cho thời gian đàm phán kéo dài thì tranh chấp không những không được giải quyết mà còn dẫn đến hết thời hạn được khởi kiện tại Tòa.

2.2.2. Phương thức hòa giải

Phương thức hòa giải thương mại là phương thức mà các bên tranh chấp nhờ một hòa giải viên thương mại làm trung gian để giúp giải quyết tranh chấp.

Theo đó, hòa giải viên sẽ nghe các bên trình bày, tư vấn, đề xuất các phương án giải quyết phù hợp để thúc đẩy hai bên đàm phán, thỏa thuận với nhau và hòa giải viên thương mại chỉ đóng vai trò là người hiểu biết về quy định về tranh chấp và đưa ra các ý kiến để giúp hai bên hòa giải. Tuy nhiên, việc có đạt được thỏa thuận hay không vẫn hoàn toàn do các bên quyết định.

Nếu hòa giải thất bại, tranh chấp vẫn chưa được giải quyết triệt để. Quá trình hòa giải sẽ tuân theo Điều 14 Nghị định 22/2017/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục hòa giải thương mại.

Ưu điểm:

 • Tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức.
 • Không có nhiều thủ tục pháp lý phức tạp.
 • Đạt được thỏa thuận nhanh chóng, hiệu quả.

Nhược điểm:

 • Quyết định của buổi hòa giải chưa chắc đã được thi hành.
 • Một trong các bên có thể lợi dụng việc hòa giải để trì hoãn giải quyết tranh chấp, dẫn đến hết thời gian khởi kiện tại Tòa án.

Như vậy, hòa giải thương mại là phương án đem lại cơ hội thỏa thuận cho các bên tranh chấp nếu cùng có thiện chí hợp tác.

Giải quyết bằng phương án hòa giải
Giải quyết bằng phương án hòa giải

2.2.3 Phương thức giải quyết bằng Trọng tài thương mại 

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp dựa trên sự thỏa thuận của các bên và được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, các bên sẽ thỏa thuận đưa tranh chấp ra giải quyết bởi một hội đồng trọng tài. Hội đồng trọng tài sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng căn cứ vào nội dung thỏa thuận ban đầu của các bên.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Luật trọng tài thương mại 2010 có quy định như sau: “Phán quyết trọng tài là chung thẩm”. Điều có có nghĩa là phán quyết của trọng tài có hiệu lực ngay sau khi ban hành, không thể kháng cáo lên cấp trên. Tuy nhiên, các bên vẫn có quyền yêu cầu Tòa án hủy bỏ phán quyết trọng tài nếu vi phạm luật.

Quy trình giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại sẽ tuân theo Luật Trọng tài thương mại 2010 và các văn bản pháp luật liên quan.

Ưu điểm:

 • Thông tin về quá trình giải quyết tranh chấp được bảo mật.
 • Quyết định của trọng tài có giá trị cưỡng chế thi hành.

Nhược điểm:

 • Các bên không có quyền kháng cáo tại Tòa án sau khi nhận phán quyết của Trọng tài.
 • Tốn kém hơn về chi phí.

Như vậy, đây là phương thức mang tính pháp lý cao, giúp giải quyết dứt điểm tranh chấp giữa các bên.

2.2.4. Phương thức giải quyết bằng Tòa án 

Giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án được xem là phương thức mang tính pháp lý cao, chặt chẽ và có giá trị bắt buộc thi hành. Điều này dựa trên quyền lực của Nhà nước thể hiện thông qua hoạt động xét xử độc lập của Thẩm phán.

So với các phương thức như thương lượng, hòa giải hay trọng tài, Tòa án có những ưu thế vượt trội nhờ thủ tục chặt chẽ, chuyên nghiệp dựa trên cơ sở pháp luật. Các bản án, quyết định của Tòa án có giá trị pháp lý cao và có thể áp dụng các biện pháp cưỡng chế để buộc các bên phải thi hành.

Chính vì vậy, khi các phương thức khác không giải quyết được tranh chấp, Tòa án thường được lựa chọn để đảm bảo quyền lợi các bên, đem lại sự công bằng. Mọi thủ tục tố tụng tại Tòa sẽ được tiến hành nghiêm túc theo đúng luật định.

Ưu điểm:

 • Phán quyết của Tòa án được đảm bảo thi hành dưới quyền lực của nhà nước.
 • Các bên đương sự có thể kháng cáo nếu không đồng ý với bản án giải quyết sơ thẩm.

Nhược điểm:

 • Thủ tục phức tạp, tốn nhiều thời gian.
 • Quy trình xét xử diễn ra công khai nên có thể ảnh hưởng đến uy tín các bên.
Giải quyết thông qua Tòa án
Giải quyết thông qua Tòa án

3. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp thành giữa các viên công ty

Giải quyết tranh chấp thông qua Tòa án được đánh giá là phương thức mang tính pháp lý cao, có tính ràng buộc và giá trị thi hành. Do đó, trong những vụ việc phức tạp, nhiều doanh nghiệp lựa chọn áp dụng phương thức này.

Theo Luật Tố tụng dân sự, quy trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án cần trải qua các 3 giai đoạn:

3 quy trình thủ tục giải quyết mâu thuẫn giữa các thành viên công ty
Trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp thành viên giữa các công ty

 Giai đoạn thứ nhất: Khởi kiện và thụ lý vụ án.

Theo quy định của pháp luật, tổ chức hoặc cá nhân có quyền tự mình hoặc có thể thông qua người đại diện hợp pháp để,khởi kiện một vụ án tại Tòa án có thẩm quyền nhằm yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân họ.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 30 điểm a Khoản 1 Điều 37 Bộ luật Tố tụng dân sự, điểm b Khoản 5 Điều 6 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐTP ngày 3/12/2012, các bên đương sự có thể khởi kiện ra Tòa án nhân dân cấp tỉnh để tiến hành giải quyết tranh chấp. Trong đó, hồ sơ khởi kiện sẽ bao gồm những tài liệu như sau:

 • Đơn khởi kiện.
 • Bản sao của chứng minh nhân thân.
 • Tài liệu, giấy tờ có liên quan để chứng minh yêu cầu khởi kiện.

Sau khi đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, bạn có thể nộp đến Tòa án nhân dân theo một trong 3 hình thức như sau:

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Tòa án.
 • Nộp qua đường bưu điện.
 • Gửi hồ sơ online thông qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn khởi kiện, sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Tòa án có thẩm quyền sẽ phát thông báo yêu cầu người nộp đơn nộp tạm ứng phí xử lý vụ án. Sau khi người nộp đơn khởi kiện đã nộp tạm ứng án phí, Tòa án có thẩm quyền sẽ tiếp nhận vụ án và tiến hành thụ lý. Điều này thường được thực hiện dưới sự tư vấn của luật sư có kinh nghiệm lâu năm, người giúp người nộp đơn thực hiện quy trình pháp lý một cách hiệu quả.

Giai đoạn hai: Hòa giải và chuẩn bị xét xử

thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án tranh chấp giữa công ty và các thành viên công ty là 02 tháng, tính từ ngày Tòa án thụ lý vụ án. Tuy nhiên, nếu vụ án có tính phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng tạo ra các trở ngại khách quan, Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng thời hạn gia hạn không vượt quá 01 tháng.

Giai đoạn ba: Giai đoạn xét xử. 

Trong quá trình giải quyết vụ án, có hai giai đoạn quan trọng cần xem xét: giai đoạn xét xử cấp sơ thẩm và giai đoạn xét xử cấp phúc thẩm.Trong đó:

 • Giai đoạn xét xử cấp sơ thẩm: Đây là giai đoạn ban đầu của quá trình xét xử, bao gồm các bước như bắt đầu phiên tòa, xét hỏi tại phiên tòa, tranh luận tại phiên tòa, nghị án, tuyên án, hoàn chỉnh biên bản phiên tòa, cấp trích lập bản sao bản án hoặc quyết định của Tòa án.
 • Giai đoạn xét xử cấp phúc thẩm: Tại giai đoạn này, tòa án cấp trên sẽ xem xét lại bản án hoặc quyết định của tòa án cấp dưới nếu có kháng cáo hoặc kháng nghị theo quy định của pháp luật. Thủ tục phiên tòa phúc thẩm tương tự như quá trình xét xử cấp sơ thẩm, với các bước bao gồm bắt đầu phiên tòa, xét hỏi tại phiên tòa, tranh luận tại phiên tòa, nghị án, tuyên án, hoàn chỉnh biên bản phiên tòa, và cấp trích lập bản sao bản án hoặc quyết định của Tòa án.

Trình tự giải giải quyết tranh chấp thành viên công ty

Trình tự giải giải quyết tranh chấp thành viên công ty

4. Thời gian giải quyết tranh chấp giữa các thành viên công ty

Thời gian giải quyết tranh chấp giữa các thành viên công ty của Tòa án bao gồm:

Tòa án nhận được hồ sơ khởi kiện trong vòng 3 ngày sẽ phải phân công một Thẩm phán tiến hành xem xét, thẩm định tính chất hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ.

Trong 5 ngày làm việc kể từ khi được phân công, Thẩm phán phải xem xét, thẩm định xem có đủ điều kiện để Tòa án thụ lý vụ việc hay không. Sau khi xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cần thông báo ngay cho bên nguyên đơn để đến Tòa án làm thủ tục nộp phí tạm ứng. Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo của Tòa án về việc nộp phí tạm ứng, bên nguyên đơn phải nộp tiền tạm ứng án phí cho Tòa, đồng thời nộp biên lai thu tiền cho Tòa án. Thực hiện xong những thủ tục này, Thẩm phán sẽ được phân công thụ lý giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Dịch vụ giải quyết tranh chấp giữa các thành viên công ty uy tín

Giải quyết tranh chấp thành viên công ty có thể diễn ra theo nhiều hình thức khác nhau, tuân thủ một số quy định của pháp luật. Để quy trình giải quyết được nhanh chóng, hiệu quả, đúng ý của mình thì các doanh nghiệp nên nhờ đến sự giúp đỡ của luật sư thuộc các đơn vị tư vấn pháp lý. Trong đó, Apolat Legal là một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực tư vấn tranh chấp, đảm bảo sẽ mang đến cho bạn những dịch vụ hoàn hảo, chất lượng, thực hiện công việc theo đúng thỏa thuận với khách hàng và phù hợp với luật pháp Việt Nam. Khi sử dụng dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp thành viên công ty của Apolat Legal, chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng thực hiện những công việc như sau:

 • Tư vấn đầy đủ những quy định hiện hành của pháp luật liên quan đến việc giải quyết tranh chấp.
 • Soạn thảo đơn từ, văn bản, chuẩn bị hồ sơ liên quan đến vấn đề tranh chấp.
 • Nhận ủy quyền của khách hàng để tham gia giải quyết tranh chấp.

Có thể thấy, hình thức giải quyết tranh chấp thành viên công ty vô cùng đa dạng, và tùy vào tính chất vụ việc mà lựa chọn sao cho đúng. Nếu còn bất cứ thắc mắc gì, hoặc muốn liên hệ luật sư tư vấn giải quyết các vấn đề tranh chấp, đừng quên liên hệ với Apolat Legal để được hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả.

Thông tin liên hệ:

 • HCM: Tầng 5, 99-101 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh.
 • HN: Tầng 10, số 5 Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội.
 • Phone: 0911 357 447
 • Email: info@apolatlegal.com
 • Website: apolatlegal.com

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ liên của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Giải quyết tranh chấp. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi Giải quyết tranh chấp và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

 

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.