Bảo Hộ Nhãn Hiệu Tại Hồng Kông
pinnup

Bảo Hộ Nhãn Hiệu Tại Hồng Kông

Bảo hộ nhãn hiệu tại Hông Kông

I. Khái niệm cơ bản về nhãn hiệu

 1. Nhãn hiệu là gì?

Nhãn hiệu là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của thương nhân này với hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác. Thông thường, nhãn hiệu có thể là từ ngữ (bao gồm cả tên riêng), chỉ dẫn, thiết kế, chữ cái, ký tự, chữ số, hình ảnh, màu sắc, âm thanh, mùi, hình dạng của hàng hóa hoặc bao bì của chúng hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của những dấu hiệu trên. Các dấu hiệu này phải có khả năng thể hiện bằng hình ảnh để được đăng ký dưới dạng nhãn hiệu.

 1. Tại sao phải đăng ký nhãn hiệu?

Việc đăng ký nhãn hiệu có nghĩa là bạn có độc quyền sử dụng nhãn hiệu liên quan đến hàng hóa và dịch vụ mà nhãn hiệu đó đã được đăng ký. Nếu các thương nhân khác sử dụng nhãn hiệu ở Đặc khu Hành chính Hồng Kông trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hóa, dịch vụ đã đăng ký mà không có sự đồng ý của bạn, họ có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc vi phạm nhãn hiệu của bạn và bạn có thể thực hiện hành động pháp lý đối với họ. Nếu bạn không thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu của mình thì bạn vẫn có thể sử dụng nhãn hiệu đó nhưng khó chứng minh rằng bạn là “chủ sở hữu” của nhãn hiệu đó, do đó, khả năng bảo vệ nhãn hiệu của bạn bị hạn chế.

Việc đăng ký nhãn hiệu tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông được điều chỉnh bởi Pháp lệnh Nhãn hiệu (Cap.559) Quy tắc Nhãn hiệu (Cap.559A) .

II. Trước khi bạn nộp đơn đăng ký

Khi chúng tôi nhận được đơn đăng ký nhãn hiệu của bạn, thẩm định viên của chúng tôi sẽ kiểm tra và quyết định xem chúng tôi có cần phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu thương mại của bạn hay không dựa trên các tiêu chí được quy định trong Pháp lệnh Nhãn hiệu. Do đó, có một số yếu tố mà bạn phải xem xét trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Dưới đây là một số điểm quan trọng:

 1. Nhãn hiệu có khác biệt không?

Nhãn hiệu của bạn có khác biệt so với số đông không? Nhãn hiệu thương mại của bạn có thể là logo, từ ngữ, hình ảnh, v.v., có phân biệt rõ ràng hàng hóa và dịch vụ của bạn với hàng hóa và dịch vụ của các thương nhân khác không? Chúng tôi sẽ phản đối nhãn hiệu nếu chúng tôi thấy rằng nó không có sự khác biệt. Chúng tôi sẽ coi những từ được sáng tạo hoặc những từ thông dụng nhưng không liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của bạn là những từ ngữ có sự khác biệt.

Ví dụ, từ “ZAPKOR” được sáng tạo ra là để phân biệt cho kính đeo mắt và từ “BLOSSOM” là để phân biệt cho các dịch vụ y tế.

 1. Nhãn hiệu đó có mô tả về hàng hóa và dịch vụ của bạn?

Nếu nhãn hiệu của bạn mô tả hàng hóa và dịch vụ hoặc thể hiện chất lượng, mục đích, số lượng hoặc giá trị của chúng, thì chúng tôi cũng sẽ phản đối nhãn hiệu đó. Tương tự, chúng tôi có thể phản đối việc sử dụng tên địa lý trong một nhãn hiệu.

Ví dụ: vì những lý do trên, chúng tôi sẽ phản đối các nhãn hiệu sau: “QUALITY HANDBAGS”, “FRESH AND NEW” và “NEW YORK FASHION”.

 1. Nhãn hiệu có phải là một thuật ngữ thông dụng trong lĩnh vực kinh doanh của bạn?

Nếu nhãn hiệu thương mại của bạn là một thuật ngữ thông dụng hoặc là một đại diện nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh của bạn, thì chúng tôi sẽ phản đối nhãn hiệu đó.

Ví dụ: “V8” cho động cơ xe.

 1. Nhãn hiệu của người khác

Có ai khác đã đăng ký hoặc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự cho hàng hóa và dịch vụ trùng hoặc tương tự không? Nếu nhãn hiệu của bạn nhìn hoặc nghe trùng  hoặc tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký khác hoặc nhãn hiệu đang được đăng ký, chúng tôi sẽ phản đối nhãn hiệu của bạn.

 1. Tra cứu nhãn hiệu

Điều quan trọng là tiến hành tra cứu sổ đăng ký nhãn hiệu để xem nhãn hiệu của bạn đã được đăng ký hay đang được đăng ký bởi một thương nhân khác. Bạn có thể sử dụng Dịch vụ tư vấn sơ bộ của chúng tôi về Tìm kiếm hồ sơ bằng cách gửi Biểu mẫu T1 hoặc tự mình tìm kiếm trực tuyến tại Hệ thống tìm kiếm nhãn hiệu thương mại trực tuyến của chúng tôi

 1. Thông tin quan trọng khác cần xem xét trước khi bạn nộp đơn

Điều quan trọng là phải xem xét tất cả các điểm được đề cập ở trên trước khi đăng ký nhãn hiệu của bạn, vì sau khi chúng tôi nhận được đơn đăng ký của bạn, bạn không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với đơn đăng ký của mình (chỉ có thể sửa đổi các lỗi văn thư nhỏ trên biểu mẫu). Trong trường hợp chúng tôi phản đối nhãn hiệu của bạn và theo đó bạn quyết định thực hiện các thay đổi đối với nhãn hiệu đó của mình để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký nhãn hiệu, thì một đơn đăng ký mới sẽ phải được nộp. Điều này sẽ làm chậm quá trình đăng ký nhãn hiệu của bạn.

Do đó, bạn nên xem xét cẩn thận tất cả các lý do tại sao chúng tôi có thể phản đối nhãn hiệu của bạn ngay từ đầu và thực hiện các thay đổi tương ứng trước khi bạn gửi đơn đăng ký. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Dịch vụ tư vấn sơ bộ về khả năng đăng ký và tra cứu hồ sơ trước khi gửi đơn đăng ký của mình vì điều này có thể đưa ra những dấu hiệu về việc liệu nhãn hiệu của bạn có đủ điều kiện để đăng ký hay không.

III. Phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hông Kông

2.000 đô la Hồng Kông để đăng ký nhãn hiệu trong một loại hàng hóa hoặc dịch vụ; Và

1.000 đô la Hồng Kông cho mỗi loại hàng hóa hoặc dịch vụ bổ sung.

IV. Quy trình nộp đơn bảo hộ nhãn hiệu tại Hông Kông

Sau khi chúng tôi nhận được đơn đăng ký của bạn, Thẩm định viên của chúng tôi sẽ xử lý đơn đăng ký theo các giai đoạn được nêu trong sơ đồ và được mô tả bên dưới. Nếu không có thiếu sót nào trong đơn đăng ký và không có phản đối nào đối với nhãn hiệu thì toàn bộ quy trình đăng ký có thể mất ít nhất là 6 tháng kể từ khi nhận được đơn đăng ký cho đến khi hoàn thành đăng ký.

Quy trình nộp đơn

Bước 1: Nộp đơn

Bước 2: Kiểm tra thiếu sót

Trước khi bắt đầu xem xét đơn đăng ký của bạn, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng (các) mẫu đơn đăng ký và mọi tệp đính kèm. Việc này nhằm kiểm tra xem tất cả các phần cần thiết của (các) biểu mẫu đã được điền đầy đủ chưa, chúng có chính xác không và có thiếu thông tin bắt buộc nào không. Nếu thiếu bất kỳ thông tin bắt buộc nào, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin để khắc phục thiếu sót trong vòng 2 tháng kể từ ngày thông báo của Cơ quan đăng ký. Một số sửa đổi rất nhỏ và sẽ không ảnh hưởng đến ngày nộp đơn của bạn, ví dụ như số loại hàng hóa được áp dụng. Những yếu tố khác quan trọng hơn và do đó sẽ ảnh hưởng đến ngày nộp đơn, chẳng hạn như bạn chưa cung cấp bản trình bày nhãn hiệu thương mại của mình. Ngoài ra, những thay đổi lớn đối với ứng dụng sẽ không được chấp nhận, chẳng hạn như thay đổi cách thể hiện nhãn hiệu .

Nếu mọi thứ đều theo thứ tự, đơn đăng ký của bạn sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo (Tra cứu và thẩm định).

Bước 3: Tra cứu và thẩm định

Sau khi hoàn thành việc kiểm tra thiếu sót và tất cả đều đầy đủ, chúng tôi sẽ tiến hành tra cứu hồ sơ đăng ký nhãn hiệu để xem liệu nhãn hiệu trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu của bạn đã được đăng ký hoặc đang được đăng ký bởi một thương nhân khác đối với loại hàng hóa và dịch vụ cùng loại hoặc tương tự nhau hay chưa.

Chúng tôi cũng sẽ tra cứu xem liệu nhãn hiệu có đáp ứng các yêu cầu đăng ký được quy định trong Pháp lệnh Nhãn hiệu hay không. Một số tiêu chí này được liệt kê trong phần “Trước khi bạn đăng ký” mặc dù đây không phải là danh sách toàn diện.

Sau đó, thẩm định viên sẽ đưa ra ý kiến bằng văn bản, trong đó sẽ đưa ra các cơ sở để phản đối nhãn hiệu hoặc xác nhận nhãn hiệu đó được chấp nhận để đăng ký.

Bước 4: Phản đối và Điều trần

Phản đối

Nếu các yêu cầu đăng ký không được đáp ứng, chúng tôi sẽ phản đối nhãn hiệu. Bạn – người nộp đơn, có 6 tháng để đáp ứng các yêu cầu đó. Bạn cũng có thể gia hạn thêm 3 tháng nữa để đáp ứng các yêu cầu.

Làm thế nào để vượt qua sự phản đối

Trong ý kiến phản đối, chúng tôi sẽ chỉ ra lý do tại sao nhãn hiệu không đáp ứng các yêu cầu đăng

ký và có thể đề xuất các cách khắc phục sự phản đối nếu chúng tôi nghĩ rằng có thể làm như vậy.

Bước 5: Đăng công báo cho sự phản đối tại Tạp chí Sở hữu Trí tuệ Hồng Kông (3 tháng )

Khi nhãn hiệu thương mại của bạn đã được chấp nhận đăng ký, nhãn hiệu đó sẽ được đăng trên Tạp chí Sở hữu Trí tuệ Hồng Kông (HK IP Journal).

Bước 6: Nhãn hiệu được đăng ký

Khi nhãn hiệu của bạn đã được chấp nhận để đăng ký, Cơ quan đăng ký nhãn hiệu sẽ nhập thông tin chi tiết về nhãn hiệu của bạn vào sổ đăng ký nhãn hiệu và bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký. Thông báo về việc đăng ký sẽ được đăng trên Tạp chí Sở hữu Trí tuệ Hồng Kông và việc đăng ký nhãn hiệu thương mại của bạn sẽ bắt đầu từ ngày nộp đơn đăng ký của bạn. Điều đó có nghĩa là với tư cách là chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký, quyền của bạn có hiệu lực kể từ ngày nộp đơn. 

Nguồn: Cục sở hữu trí tuệ Hồng Kông

Xem thêm:  

 1. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Myanmar

 2. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Trung Quốc

 3. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Châu Âu

 4. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Mỹ (Hoa Kỳ)

 

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Sở hữu trí tuệ. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi tại đây và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.