Trình Tự, Thủ Tục Sửa Đổi Văn Bằng Bảo Hộ Nhãn Hiệu

Hiện nay, nhận thức được tầm quan trọng của nhãn hiệu trong hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã sớm tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp có thể phát sinh những yếu tố khiến doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ như địa chỉ, tên công ty, chủ sở hữu văn bằng,… Bài viết này sẽ cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin liên quan đến việc sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

1. Các trường hợp được sửa đổi văn bằng bảo hộ

Điều 97 Luật Sở hữu trí tuệ quy định như sau:

 1. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp sửa đổi những thông tin sau đây trên văn bằng bảo hộ với điều kiện phải nộp phí, lệ phí.
 2. Thay đổi, sửa chữa thiếu sót liên quan đến tên và địa chỉ của tác giả, chủ văn bằng bảo hộ.
 3. Sửa đổi bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù, khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý; sửa đổi quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.
 4. Theo yêu cầu của chủ văn bằng bảo hộ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm sửa chữa những thiếu sót trong văn bằng bảo hộ do lỗi của cơ quan đó. Trong trường hợp này, chủ văn bằng bảo hộ không phải nộp phí, lệ phí.
 5. Chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thu hẹp phạm vi quyền sở hữu công nghiệp; trong trường hợp này, đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tương ứng phải được thẩm định lại về nội dung và người yêu cầu phải nộp phí thẩm định nội dung.

Vì vậy, chủ văn bằng bảo hộ có quyền yêu câu sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ nhãn hiệu khi có thông tin cần thay đổi hoặc sửa chữa thiếu sót.

2. Hồ sơ đề nghị sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Quy định về hồ sơ đề nghị sửa đổi văn bằng bảo hộ theo tiểu mục 20.1 mục 20 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (được sửa đổi bởi khoản 19 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN) như sau:

– Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ;

– Bản gốc văn bằng bảo hộ;

– Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền); quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ (có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền);

– Tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của các cơ quan có thẩm quyền khác);

– Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;

– Giấy ủy quyền (nếu yêu cầu thông qua đại diện);

– Tài liệu khác (nếu cần).

3. Thời gian, lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

(i) Thời gian sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Sau khi hồ sơ được nộp hợp lệ tại Cục Sở hữu trí tuệ, việc sửa đổi sẽ được thẩm định trong vòng 02 tháng, trường hợp yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ, thời gian thẩm định sẽ là 06 tháng.

(ii) Lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Khi yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, chủ sở hữu phải đóng mức phí theo quy định như sau:

– Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi VBBH: 160.000 đồng/VBBH;

– Phí công bố Quyết định sửa đổi VBBH: 120.000 đồng/đơn;

– Phí đăng bạ Quyết định sửa đổi VBBH: 120.000 đồng/VBBH;

– Phí thẩm định lại (nếu yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ): tương ứng với phí thẩm định lần đầu: 550.000 đồng/nhóm.

Lưu ý rằng: những nội dung được đề cập nêu trên được cung cấp dựa trên quy định của pháp luật Việt Nam. Tùy từng thời điểm mà quy định điều chỉnh các vấn đề nêu trên sẽ khác nhau. Do đó, Apolat Legal khuyến khích Quý Công ty trước khi áp dụng cần kiểm tra lại tính có hiệu lực của các nội dung được nêu trên.

 

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.