Quy Định Về Chấm Dứt Hợp Đồng Xây Dựng. Các Bên Tham Gia Cần Lưu Ý Những Gì?

Khi tham gia ký kết hợp đồng xây dựng hay chấm dứt hợp đồng xây dựng, các bên có quyền và nghĩa vụ khác nhau. Các bên có thể thỏa thuận trong hợp đồng, tuy nhiên phải phù hợp với quy định pháp luật. Vậy quy định về chấm dứt hợp đồng xây dựng như thế nào, các bên tham gia cần lưu ý những gì, hãy cùng Apolat Legal tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

1. Quyền và nghĩa vụ chung của các bên trong hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Trong đó:

 • Bên giao thầu là chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư hoặc tổng thầu hoặc nhà thầu chính.
 • Bên nhận thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính khi bên giao thầu là chủ đầu tư; là nhà thầu phụ khi bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính. Bên nhận thầu có thể là liên danh các nhà thầu.

Căn cứ Điều 24 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định về quyền và nghĩa vụ chung của bên giao thầu và bên nhận thầu, cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo đảm nguyên tắc không trái với các quy định của pháp luật.

a. Bên giao thầu

Quyền của bên giao thầu:

 • Được biết về quyền và trách nhiệm của người đại diện để quản lý thực hiện hợp đồng.
 • Được bên nhận thầu thông báo bằng văn bản khi thay đổi người đại diện để quản lý thực hiện hợp đồng.
 • Được xem xét chấp thuận hay không chấp thuận trong trường hợp bên nhận thầu thay đổi người đại diện để quản lý thực hiện hợp đồng, nhân sự chủ chốt.

Nghĩa vụ của giao thầu:

 • Phải thông báo bằng văn bản cho bên nhận thầu biết về quyền và trách nhiệm của người đại diện để quản lý thực hiện hợp đồng. 
 • Khi thay đổi người đại diện để quản lý thực hiện hợp đồng thì phải thông báo cho bên nhận thầu biết bằng văn bản.

b. Bên nhận thầu

Quyền của bên nhận thầu:

 • Được biết về quyền và trách nhiệm của người đại diện để quản lý thực hiện hợp đồng.
 • Được bên giao thầu thông báo bằng văn bản khi thay đổi người đại diện để quản lý thực hiện hợp đồng.

Nghĩa vụ của bên nhận thầu:

 • Phải thông báo bằng văn bản cho bên giao thầu biết về quyền và trách nhiệm của người đại diện để quản lý thực hiện hợp đồng.
 • Khi thay đổi người đại diện để quản lý thực hiện hợp đồng thì phải thông báo cho bên giao thầu biết bằng văn bản.
 • Trường hợp bên nhận thầu thay đổi người đại diện để quản lý thực hiện hợp đồng, nhân sự chủ chốt thì phải được sự chấp thuận của bên giao thầu.
 • Trường hợp bên nhận thầu là tập đoàn, tổng công ty khi thực hiện hợp đồng xây dựng có thể giao trực tiếp cho các đơn vị thành viên của mình nhưng phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, phù hợp với năng lực của từng thành viên và phải được bên giao thầu chấp thuận trước.

Ngoài ra, tùy theo từng loại hợp đồng xây dựng cụ thể như thầu tư vấn; thi công xây dựng công trình; cung cấp thiết bị công nghệ; thầu EPC; thầu hợp đồng chìa khóa trao tay mà quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu, bên nhận thầu còn được quy định từ Điều 25 đến Điều 34 Nghị định 37/2015/NĐ-CP.

2. Các bên có quyền chấm dứt hợp đồng khi nào?

Các bên có quyền chấm dứt hợp đồng khi nào?
Các bên có quyền chấm dứt hợp đồng khi nào?

Chấm dứt hợp đồng xây dựng được quy định tại Điều 41 Nghị định 37/2015/NĐ-CP, trong đó các bên có quyền chấm dứt hợp đồng khi:

 • Thuộc các trường hợp được các bên thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng và phải phù hợp với quy định pháp luật.
 • Thuộc trường hợp đã tạm dừng thực hiện hợp đồng mà bên vi phạm hợp đồng không khắc phục lỗi của mình trong khoảng thời gian năm mươi sáu (56) ngày kể từ ngày bắt đầu tạm dừng theo thông báo, trừ trường hợp các bên thỏa thuận khác và không có lý do chính đáng thì bên tạm dừng có quyền chấm dứt hợp đồng.
 • Mỗi bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau:
  • Đối với bên giao thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp:
  • Bên nhận thầu bị phá sản, giải thể hoặc chuyển nhượng hợp đồng xây dựng cho người hoặc tổ chức khác mà không có sự chấp thuận của bên giao thầu.
  • Bên nhận thầu từ chối thực hiện công việc theo hợp đồng hoặc năm mươi sáu (56) ngày liên tục không thực hiện công việc theo hợp đồng, dẫn đến vi phạm tiến độ thực hiện theo thỏa thuận hợp đồng, trừ trường hợp được phép của bên giao thầu.
 • Đối với bên nhận thầu có quyền chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp:
  • Bên giao thầu bị phá sản, giải thể hoặc chuyển nhượng hợp đồng xây dựng cho người hoặc tổ chức khác mà không có sự chấp thuận của bên nhận thầu.
  • Sau năm mươi sáu (56) ngày liên tục công việc bị dừng do lỗi của bên giao thầu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
  • Bên giao thầu không thanh toán cho bên nhận thầu sau năm mươi sáu (56) ngày kể từ ngày bên giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Ngoài ra, trường hợp một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng xây dựng mà không phải do lỗi của bên kia gây ra, thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

Trước khi một bên chấm dứt hợp đồng thì phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trước một khoảng thời gian nhất định theo thỏa thuận trong hợp đồng nhưng không ít hơn hai mươi tám (28) ngày, trừ trường hợp các bên thỏa thuận khác và trong đó phải nêu rõ lý do chấm dứt hợp đồng. Nếu bên chấm dứt hợp đồng không thông báo mà gây thiệt hại cho bên kia, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia.

Hợp đồng xây dựng không còn hiệu lực kể từ thời điểm bị chấm dứt và các bên phải hoàn tất thủ tục thanh lý hợp đồng trong khoảng thời gian theo thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng không quá năm mươi sáu (56) ngày kể từ ngày thông báo chấm dứt hợp đồng, trừ trường hợp các bên thỏa thuận khác. Ngoài thời gian này nếu một bên không làm các thủ tục thanh lý hợp đồng thì bên kia được toàn quyền quyết định việc thanh lý hợp đồng.

Trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ khi hợp đồng xây dựng bị chấm dứt, bên nhận thầu phải di chuyển toàn bộ vật tư, nhân lực, máy móc, thiết bị và các tài sản khác thuộc sở hữu của mình ra khỏi công trường, nếu sau khoảng thời gian này bên nhận thầu chưa thực hiện việc di chuyển thì bên giao thầu có quyền xử lý đối với các tài sản này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

 

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Pháp luật về xây dựng & cơ sở hạ tầng. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi tại đây và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.