10 trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

Việc miễn giấy phép xây dựng là một trong những quy trình mà các doanh nghiệp và công ty xây dựng mong muốn nhằm giảm bớt vấn đề liên quan đến thủ tục. Luật Xây dựng (sửa đổi) đã được thông qua bởi Quốc hội, áp dụng những quy định chặt chẽ và bổ sung một số công trình được miễn giấy phép kể từ năm 2021. Trong bài viết dưới đây của Apolat Legal, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn về những loại công trình xây dựng được miễn giấy phép, giúp độc giả hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Theo Điều 89, Khoản 1 của Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi bổ sung vào năm 2020, trước khi bắt đầu xây dựng một công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của Luật này, trừ trường hợp được miễn giấy phép xây dựng.

Theo đó, tại Khoản 2 của Điều 89, Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi, bổ sung vào năm 2020 đã quy định chi tiết về những công trình thuộc diện được miễn giấy phép xây dựng bao gồm:

 1. Các công trình bí mật của nhà nước và các công trình xây dựng khẩn cấp. 
 2. Các công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng. 
 3. Các công trình xây dựng tạm phục vụ thi công xây dựng công trình chính theo quy định tại Điều 131 của Luật Xây dựng. 
 4. Các công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc sửa chữa, cải tạo không làm thay đổi công năng sử dụng và không ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình, đồng thời phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cùng các yêu cầu về an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường. 
 5. Các công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo, và các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ. 
 6. Các công trình xây dựng nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, và các công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 
 7. Các công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau khi thiết kế cơ sở đã đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng. 
 8. Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 
 9. Các công trình xây dựng cấp IV và nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 
 10. Công trình xây dựng cấp IV và nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng (trừ các công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa). 

Như vậy, 10 loại công trình được liệt kê theo quy định nêu trên sẽ được miễn giấy phép xây dựng.

Riêng đối với các trường hợp miễn giấy phép xây dựng sau đây (Điểm k, Khoản 1, Điều 89) chủ đầu có trách nhiệm gửi thông báo thời điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý, gồm các trường hợp sau: 

 • Các công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng. 
 • Các công trình xây dựng nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, và các công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 
 • Các công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau khi thiết kế cơ sở đã đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng. 
 • Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 
 • Các công trình xây dựng cấp IV có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 
 • Công trình xây dựng cấp IV ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng (trừ các công trình được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa). 

 

Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Xây Dựng Và Cơ Sở Hạ Tầng. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi tại đây và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn

  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.