Hướng dẫn mới của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu các dự án năng lượng mặt trời

1| Hướng dẫn mới của Tổng cục Hải quan về thuế nhập khẩu các dự án năng lượng mặt trời 

Vào ngày 20/8/2020, Tổng Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 5533/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu các dự án điện mặt trời.

Qua quá trình rà soát công tác quản lý thuế nhập khẩu đối với các Dự án năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời), Tổng cục Hải quan đã có những ý kiến như sau:

 • Căn cứ theo Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, Điều 14 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, các hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư bao gồm:

Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị.

Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án. Tiêu chí xác định thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được. Căn cứ xác định vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Thông tư 01/2018/TT-BKHĐT; tiêu chí xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 • Đầu tư phát triển nhà máy điện thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư theo quy định tại điểm 3 mục III phần A Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ, và sẽ được hưởng các ưu đãi theo đó.
 • Mặt hàng “Tấm pin quang điện”, “Hệ thống giá đỡ tấm pin quang điện” và “Khung giá đỡ tấm pin quang điện” thuộc hàng hóa trong nước đã sản xuất được, do đó, thuộc diện chịu thuế nhập khẩu theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước sản xuất được và căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2119/BKHĐT-KTCN ngày 03/4/2019 và Công văn số 4456/BKHĐT-KTCN ngày 01/7/2019.

Từ các cơ sở trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố áp dụng chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ các Dự án năng lượng tái tạo (điện mặt trời) trong quá trình thực hiện miễn thuế nhập khẩu. 

2| Cập nhật một số quan điểm thay đổi của Cục Sở hữu trí tuệ khi xử lý hồ sơ đăng ký nhãn hiệu 

Hiện tại, Cục Sở hữu trí tuệ đã có một số thay đổi đáng lưu ý khi xử lý các hồ sơ nhãn hiệu như sau:

 • Trước khi chuyển nhượng, chủ Văn bằng bảo hộ (VBBH) thay đổi tên/địa chỉ nhưng không có yêu cầu ghi nhận việc thay đổi trên VBBH.

Trước đây, khi thẩm định, Cục SHTT không yêu cầu chủ VBBH nộp yêu cầu sửa đổi tên/địa chỉ mà chỉ cần người nộp đơn nộp đầy đủ các tài liệu pháp lý chứng minh việc chủ VBBH đã thay đổi tên/địa chỉ.

Tuy nhiên, theo quyết định mới của Lãnh đạo Cục, sửa đổi VBBH là một thủ tục được quy định trong Thông tư 01/2007/TT-BKHCN. Việc không yêu cầu người nộp đơn nộp yêu cầu sửa đổi VBBH khi chủ VBBH đã thay đổi tên/địa chỉ là bước làm tắt, bỏ qua một thủ tục hành chính đã được pháp luật quy định, làm thất thoát khoản phí/lệ phí nộp cho Nhà nước. Do đó, khi chủ VBBH có sự thay đổi tên/địa chỉ thì bắt buộc phải nộp đơn yêu cầu sửa VBBH. Đơn chuyển nhượng sẽ được xử lý tiếp khi yêu cầu sửa đổi VBBH được ghi nhận.

 • Bên chuyển nhượng chuyển cho bên nhận nhiều VBBH và trong Danh sách các VBBH được chuyển nhượng thì tên/địa chỉ của chủ các VBBH này không thống nhất nhau (do qua nhiều lần thay đổi).

Theo phương thức cũ, khi thẩm định, Cục SHTT yêu cầu chủ VBBH tiến hành thủ tục sửa đổi tên/địa chỉ cho thống nhất trên các VBBH hoặc tách các VBBH có cùng tên/địa chỉ sang 1 đơn mới. Đối với trường hợp tách đơn thì đơn tách ra chỉ phải nộp phí công bố Quyết định chuyển nhượng, còn các khoản phí khác sẽ được chuyển từ đơn ban đầu sang. Trong đơn chuyển nhượng mới cần photo biên lai của đơn chuyển nhượng ban đầu để chứng minh các khoản phí/lệ phí đã nộp được chuyển sang.

Theo Quyết định mới, Cục SHTT đề nghị chủ VBBH thực hiện thủ tục sửa đổi VBBH để tên/địa chỉ trên các VBBH thống nhất, sau đó mới tiếp tục thực hiện thủ tục chuyển nhượng.

 • Trường hợp thay đổi chủ văn bằng từ Cơ sở, Hộ kinh doanh, Doanh nghiệp tư nhân sang chính cá nhân là người đại diện cho Cơ sở, Hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân đó thì phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng VBBH vì đây là hai chủ thể độc lập không thể thực hiện việc sửa đổi VBBH. Bên chuyển nhượng là Cơ sở, Hộ kinh doanh thì phải có thêm văn bản của các thành viên trong Cơ sở, Hộ kinh doanh đồng ý cho người đại diện đứng ra ký kết hợp đồng chuyển nhượng.

Tải Cập nhật pháp lý tại đây.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site.