Đăng ký nhãn hiệu tại Đài Loan - Apolat Legal

Đăng ký nhãn hiệu tại Đài Loan

Nhãn hiệu là một loại tài sản sở hữu trí tuệ giúp doanh nghiệp phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ của bên khác trên thị trường. Nhãn hiệu phải bao gồm một dấu hiệu phân biệt, có thể bao gồm các từ, biểu tượng, màu sắc, hình ba chiều, âm thanh hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng. Đăng ký nhãn hiệu tại Đài Loan giúp người tiêu dùng dễ dàng xác định và ghi nhớ nhãn hiệu hơn, đồng thời cung cấp cho chủ sở hữu nhãn hiệu độc quyền sử dụng nhãn hiệu liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ được đăng ký bảo hộ. Do đó, các đối thủ cạnh tranh và các bên khác không thể sử dụng nhãn hiệu giống hoặc tương tự mà không có sự cho phép của chủ sở hữu. Điều này bảo vệ tính phân biệt và tính độc đáo của nhãn hiệu đã đăng ký. Đối với các cá nhân hoặc công ty nước ngoài đang tìm cách phương án mở rộng thị trường của họ tại Đài Loan, việc đăng ký nhãn hiệu là bước khởi đầu quan trọng và không thể thiếu. 

1. Tổng quan chung về đăng ký nhãn hiệu tại Đài Loan  

Khung pháp lý điều chỉnh hoạt động đăng ký nhãn hiệu tại Đài Loan được quy định trong Đạo luật nhãn hiệu. Văn bản luật này xác định thế nào là nhãn hiệu, quy định các thủ tục đăng ký và bảo vệ nhãn hiệu, liệt kê các biện pháp xử lý trong các trường hợp vi phạm nhãn hiệu và quy định các hình phạt đối với hành vi vi phạm quyền đối với nhãn hiệu. Cơ quan hành chính được giao nhiệm vụ giám sát các vấn đề nhãn hiệu ở Đài Loan là Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Đài Loan (“TIPO”). TIPO được giao nhiệm vụ thẩm định và cấp đơn đăng ký nhãn hiệu và các dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu, bao gồm gia hạn nhãn hiệu.

Đăng ký nhãn hiệu tại Đài Loan
Đăng ký nhãn hiệu tại Đài Loan

2. Các giai đoạn đăng ký nhãn hiệu 

Để đăng ký nhãn hiệu tại Đài Loan thành công, cần tuân thủ các giai đoạn sau: 

2.1. Tra cứu sơ bộ: Trước khi bắt đầu quy trình đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn nên tiến hành tra cứu sơ bộ. Việc tra cứu này nhằm xác định tính khả dụng của nhãn hiệu để đăng ký và tránh mọi xung đột tiềm ẩn với các nhãn hiệu hiện có. Hơn nữa, tra cứu là một biện pháp tiên phong để phòng ngừa những thách thức do các bên phản đối có thể thực hiện.  

2.2. Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho TIPO: Để bắt đầu quá trình đăng ký, chủ đơn phải gửi hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Đài Loan có chứa thông tin thích hợp cho TIPO để thẩm định. Thông thường, thông tin này bao gồm: (a) mẫu nhãn hiệu, (b) bản mô tả nhãn hiệu rõ ràng và dễ hiểu (có thể ở dạng văn bản hoặc đồ họa), (c) danh sách đầy đủ các hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan đến nhãn hiệu dự định đăng ký , và (d) tên và địa chỉ của người nộp đơn. 

2.3. Giai đoạn thẩm định: TIPO sẽ thẩm định đơn đăng ký để xác định đánh giá liệu rằng đơn đăng ký đã đáp ứng các tiêu chí đăng ký hay không. Thời gian thẩm định này thường kéo dài khoảng 6 đến 7 tháng. Sau khi thẩm định thành công, nhãn hiệu được công bố để cấp bằng và người nộp đơn được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu. 

2.4. Thanh toán phí đăng ký: Quá trình đăng ký nhãn hiệu phát sinh lệ phí phải nộp cho TIPO, chia thành hai đợt. Ban đầu, người nộp đơn phải trả trước các khoản phí nộp đơn. Khoản phí nộp đơn ban đầu là 3.000 NTD cho mỗi nhãn hiệu trên mỗi nhóm đăng ký. Khi đơn đăng ký được chấp nhận, chủ đơn sẽ phải nộp thêm một khoản phí cấp bằng là 2.500 NTD cho mỗi nhãn hiệu trên mỗi nhóm. 

2.5. Thời hạn hiệu lực: Sau khi nhãn hiệu được đăng ký thành công, nhãn hiệu đó có hiệu lực trong thời gian 10 năm kể từ ngày công bố đơn đăng ký. Sau đó, nhãn hiệu đã đăng ký có thể được gia hạn 10 năm một lần. 

3. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu[1] 

(i) Chủ đơn chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Cơ quan đăng ký thuộc Bộ Kinh tế[2];

Chủ đơn đăng ký nhãn hiệu không có địa chỉ cư trú hoặc không có trụ sở kinh doanh trên lãnh thổ Trung Quốc phải chỉ định chủ thể có chức năng đăng ký nhãn hiệu có địa chỉ tại Trung Quốc[3].

Hai hoặc nhiều chủ thể có thể đăng ký trong cùng một đơn đăng ký nhãn hiệu. 

(ii) Thẩm định hình thức 

Nếu đơn đăng ký không tuân thủ hình thức, Cơ quan đăng ký thông báo cho chủ đơn sửa đổi trong một thời hạn xác định. Nếu chủ đơn không tiến hành sửa đổi trong thời hạn đã nêu thì đơn đăng ký nhãn hiệu đó sẽ bị hủy bỏ;

Tuy nhiên, trong trường hợp chủ đơn không sửa đổi đơn đăng ký đúng hạn vì lý do bất khả kháng hoặc bất kỳ lý do nào khác thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc sự kiện đó, chủ đơn có thể nộp văn bản lên Cơ quan đăng ký nêu rõ lý do không sửa đổi đơn đúng hạn[4].

(iii) Thẩm định nội dung

Cơ quan đăng ký nhãn hiệu sẽ tiến hành thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu liên quan tới tính khác biệt[5] và tính tương tự[6] của nhãn hiệu.

(iv) Từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu 

Khi nhãn hiệu không đáp ứng yêu cầu trong quá trình thẩm định nội dung, Cơ quan đăng ký sẽ từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu đó. Trước khi ra quyết định từ chối, Cơ quan đăng ký sẽ gửi thông báo dự định từ chối đơn đăng ký nhãn hiệu cho chủ đơn, nêu rõ lý do từ chối và đưa ra thời hạn cho chủ đơn gửi văn bản trình bày ý kiến về việc từ chối đăng ký[7].

(v) Nộp phí đăng ký nhãn hiệu[8] 

Chủ đơn phải nộp phí đăng ký nhãn hiệu trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày có quyết định quá trình thẩm định nội dung hoặc có quyết định xử lý việc từ chối đơn đăng ký;

Nếu chủ đơn không nộp phí đăng ký trong thời hạn đã nêu, đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ không được công bố trên Công báo;

Trong trường hợp người nộp đơn không cố tình không trả phí trong khoảng thời hạn quy định, người nộp đơn có thể trả gấp đôi trong vòng sáu tháng kể từ ngày hết hạn quy định, trong trường hợp đó, Văn phòng Đăng ký sẽ công bố đơn đăng ký. Tuy nhiên, điều này sẽ không được áp dụng nếu đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp hoặc quyền của nhãn hiệu mà bên thứ ba có được trong thời gian đó.

(vi) Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu và cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu[9]. 

4. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu[10] 

(i) Đơn đăng ký nhãn hiệu;

(ii) Đơn đăng ký chỉ định tên và địa chỉ của chủ đơn, nhãn hiệu được yêu cầu bảo hộ, loại hàng hóa/dịch vụ được chỉ định bảo hộ và tên của hàng hóa/dịch vụ đó;

(iii) Mô tả nhãn hiệu;

(iv) Giấy ủy quyền trong trường hợp chỉ định chủ thể khác đăng ký đơn; 

(v) Bản sao đơn đăng ký trước đó nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;

(vi) Phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu; 

(vii) Bản dịch sang tiếng Trung Quốc đơn đăng ký và tài liệu khác nếu chúng được viết bằng tiếng nước ngoài (khi Cơ quan đăng ký có yêu cầu).

Lưu ý:

 • Đơn đăng ký nhãn hiệu có thể nộp trực tiếp, bằng phương thức trực tuyến hoặc qua bưu điện. Không được gửi đơn đăng ký qua fax;
 • Đơn đăng ký phải được ký và đóng dấu bởi chủ đơn. Nếu chủ đơn chỉ định chủ thể có chức năng đăng ký nhãn hiệu thì đơn chỉ có thể được ký và đóng dấu bởi chủ thể được chỉ định đó;
 • Chủ đơn phải nộp 05 mẫu chép nhãn hiệu kích thước tối đa 8cm x 5cm. Không sử dụng giấy ảnh[11]. Văn phòng Đăng ký có thể yêu cầu người nộp đơn cung cấp một mô tả và mẫu vật của nhãn hiệu, nếu thấy cần thiết để giúp kiểm tra việc sao chép[12]; 
 • Trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký đầu tiên, chủ thể phải nộp tài liệu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên về nhãn hiệu cho một số hay tất cả hàng hóa/dịch vụ tương tự phải được nộp trong vòng 03 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký tại Đài Loan[13];
 • Chủ thể được phép yêu cầu hưởng quyền ưu tiên[14]:
  • Chủ đơn tại các quốc gia công nhận đối ứng quyền ưu tiên với Trung Quốc; hoặc quốc gia là thành viên WTO;
  • Nếu chủ đơn tại các quốc gia không có sự công nhận đối ứng quyền ưu tiên với Trung Quốc hoặc tại các quốc gia không phải là thành viên của WTO có thể yêu cầu hưởng quyền ưu tiên nếu cư trú hoặc có cơ sở kinh doanh tại các quốc gia có sự công nhận đối ứng quyền ưu tiên hoặc trong lãnh thổ của bất kỳ thành viên WTO nào.

5. Lệ phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu[15]

(i) Phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu 

Đối với nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu tập thể  

 • Từ nhóm 1 đến nhóm 34: 

Với 20 hàng hóa được chỉ định hoặc ít hơn: 3.000 NDT cho mỗi nhóm; 

Đối với hơn 20 hàng hóa được chỉ định: thêm 200 NDT cho mỗi hàng hóa.

 • Từ nhóm 35 đến nhóm 45: 3.000 NDT mỗi nhóm. Đối với nhóm 35 với các dịch vụ bán lẻ được chỉ định của hàng hóa cụ thể: Cộng thêm 500 NDT cho mỗi dịch vụ bán lẻ được chỉ định của hàng hóa cụ thể trên 5 dịch vụ bán lẻ hàng hóa cụ thể.

Nhãn hiệu tập thể (trong đó thành viên sử dụng là thành viên của một tổ chức cụ thể) hoặc nhãn hiệu chứng nhận: 5.000 NDT cho mỗi đơn đăng ký;

Phí nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu trực tuyến:

Được giảm 300 NDT cho mỗi đơn đăng ký;

Tất cả các hàng hóa hoặc dịch vụ được chỉ định trong đơn đăng ký này giống hệt với các điều khoản được đề xuất trong hệ thống nộp đơn điện tử: Giảm thêm 300 NDT mỗi nhóm.

Phí đăng ký 

 • Nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu tập thể: 

500 NDT cho mỗi nhóm;

Đối với những người chọn trả phí đăng ký theo hai đợt và đã trả đợt đầu tiên trước ngày 1 tháng 7 năm 2012: Số tiền trả góp lần thứ hai là 1.500 NDT mỗi nhôm.

 • Nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận: 

500 NDT cho mỗi nhãn hiệu; 

Đối với những người chọn trả phí đăng ký theo hai đợt và đã trả đợt đầu tiên trước ngày 1 tháng 7 năm 2012: Số tiền trả góp lần thứ hai là 1.500 NDT mỗi nhãn hiệu. 

6. Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu[16] 

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu là 10 năm kể từ ngày công bố đơn đăng ký nhãn hiệu. Thời hạn bảo hộ có thể gia hạn nhiều lần mỗi lần 10 năm.

7. Lưu ý để quá trình đăng ký nhãn hiệu tại Đài Loan được thuận lợi 

Để đăng ký nhãn hiệu tại Đài Loan một cách hiệu quả, hãy cân nhắc các lưu ý sau: 

3.1. Tiến hành tra cứu trước khi nộp đơn: Mặc dù không phải là thủ tục bắt buộc về mặt pháp lý, nhưng việc tiến hành tra cứu trước rất được khuyến khích. Việc tra cứu sơ bộ này hỗ trợ đánh giá khả năng đăng ký thành công của nhãn hiệu và tránh bất kỳ sự nhầm lẫn tiềm ẩn nào với các nhãn hiệu đã đăng ký trước đó. 

3.2. Đảm bảo danh mục hàng hóa/dịch vụ được chỉ định: Cần lưu ý rằng nếu số lượng hàng hóa/dịch vụ được chỉ định vượt quá 20 hàng hóa/dịch vụ đối với các nhóm từ 1 đến 34 hoặc 5 đối với loại 35 thì chủ đơn sẽ phải đóng thêm phí bổ sung cho TIPO.  

3.3. Tránh các nhãn hiệu mang tính mô tả: Một trong những lý do chính khiến đơn đăng ký nhãn hiệu tại Đài Loan bị từ chối là nhãn hiệu bị đánh giá là mang tính mô tả, thiếu tính phân biệt. Do đó, điều bắt buộc là phải đảm bảo rằng nhãn hiệu được đăng ký sở hữu khả năng phân biệt tự thân cần thiết để đảm bảo khả năng bảo hộ. 

Bằng cách tuân thủ các lưu ý nói trên và các khuyến nghị, chủ đơn sẽ nâng cao đáng kể khả năng bảo hộ thành công đơn đăng ký nhãn hiệu tại Đài Loan. Để tránh các rủi ro không đáng có cũng như để tiết kiệm thời gian, Apolat Legal có thể hỗ trợ và tư vấn chuyên môn cho chủ đơn có mong muốn đăng ký nhãn hiệu tại Đài Loan. Với nhiều kinh nghiệm trong việc đăng ký nhãn hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại Đài Loan, Apolat Legal sẵn sàng hỗ trợ bạn giải quyết mọi thắc mắc liên quan đến đăng ký nhãn hiệu tại Đài Loan.  

Xem thêm: 

Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản.

Đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc.

[1] https://www.tipo.gov.tw/en/cp-312-863918-b6203-2.html

[2] Điều 3 Luật Nhãn hiệu Đài Loan

[3] Điều 6 Luật Nhãn hiệu Đài Loan

[4] Điều 8 Luật Nhãn hiệu Đài Loan

[5] Điều 29 Luật Nhãn hiệu Đài Loan

[6] Điều 30 Luật Nhãn hiệu Đài Loan

[7] Điều  31 Luật Nhãn hiệu Đài Loan

[8] Điều 32 Luật Nhãn hiệu Đài Loan

[9] Điều 32 Luật Nhãn hiệu Đài Loan

[10] https://www.tipo.gov.tw/en/cp-312-183375-40b0f-2.html

[11] https://www.tipo.gov.tw/en/cp-312-183380-40e44-2.html

[12] Điều 13 Quy tắc thực thi Luật Nhãn hiệu

[13] Điều 20 Luật Nhãn hiệu Đài Loan

[14] Điều 20 Luật Nhãn hiệu Đài Loan

[15] Biểu phí đăng ký nhãn hiệu (có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2012)

[16] Điều 33 Luật Nhãn hiệu Đài Loan

 


Khuyến cáo:

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp các thông tin chung và không nhằm cung cấp bất kỳ ý kiến tư vấn pháp lý cho bất kỳ trường hợp cụ thể nào. Các quy định pháp luật được dẫn chiếu trong nội dung bài viết có hiệu lực vào thời điểm đăng tải bài viết nhưng có thể đã hết hiệu lực tại thời điểm bạn đọc. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia trước khi áp dụng.

Các vấn đề liên quan đến nội dung hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bài viết, vui lòng gửi email đến cs@apolatlegal.vn.

Apolat Legal là một công ty luật tại Việt Nam có kinh nghiệm và năng lực cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến Sở hữu trí tuệ. Vui lòng tham khảo về dịch vụ của chúng tôi tại đây và liên hệ với đội ngũ luật sư tại Viêt Nam của chúng tôi thông qua email info@apolatlegal.com.

Chia sẻ: share facebook share twitter share linkedin share instagram

Tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp của bạn

Khách hàng của chúng tôi

Liên hệ tư vấn  Send Contact
  Call Us
  Zalo
  This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.